lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. Webinarium

Podczas szkolenie będziemy pracować nad zaawansowanymi funkcjami systemu Finanse VULCAN oraz rozwiążemy indywidualne problemy uczestników

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • importować listy płac,
 • regulować rozrachunki związane z korektami dokumentów,
 • wprowadzać umowy sprzedaży
 • generować noty odsetkowe,
 • obsługiwać raporty kasowe,
 • obsługiwać zaliczki,
 • tworzyć dokumenty z zestawienia sald i obrotów.

Cena szkolenia 200 zł/os.
Czas 4 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line
Termin Miejscowość/województwo
21 października 2020 godz. 10:00-13:00 Zgłoś się na szkolenie
14 grudnia 2020 godz. 10:00-13:00 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

 1. Import list płac
  • Mechanizm importu list płac
  • Szablony mapowania kont dla składników i potrąceń
 2. Regulacje rozrachunków – przypadki szczególne
  • Składki i zasiłki ZUS
  • Korekty list płac
  • Korekty dowodów sprzedaży i zakupu
 3. Dokumenty źródłowe – wybrane zagadnienia
  • Generowanie dokumentów sprzedaży na podstawie umów sprzedaży
  • Generowanie not odsetkowych
  • Wprowadzanie raportów kasowych
  • Wprowadzanie i rozliczanie zaliczek
 4. Tworzenie dokumentów z zestawienia sald i obrotów

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1050 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji w centrum usług wspólnych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1050 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Doskonalenie umiejętności w kontekście obsługi Split payment warsztaty, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie sprawozdań, bilansu, rozliczanie zaliczek oraz inne operacje warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie zestawień i sprawozdań kwartalnych oraz inne operacje warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   500 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie zestawień i sprawozdań miesięcznych oraz inne operacje warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   500 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży, zakupu i tworzenie zestawień szkolenie on-line, szkolenie on-line   150 zł/os. 19 października 2020, godz._13.30-15.00
Prezentacja systemów Finanse VULCAN oraz Nadzór finansowy VULCAN webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   Bezpłatne 1 października 2020, godz. 11:00 - 12:30
Rozpoczęcie pracy w aplikacji Finanse VULCAN (administracja, definicje Rb, plany budżetowe) szkolenie on-line, szkolenie on-line   100 zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY