lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

UONET+. Szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji - nauczyciel i wychowawca.

Podczas szkolenia zapoznamy nauczycieli i wychowawców z możliwościami i funkcjami systemu UONET+, które mogą ich wspierać w realizacji codziennych obowiązków. Zapraszamy zarówno nowych użytkowników, którzy dopiero co rozpoczynają pracę z dziennikiem elektronicznym, jak również użytkowników, którzy chcą ugruntować już zdobytą wiedzę. Szkolenie poprowadzi trener specjalizujący się we wdrażaniu dzienników elektronicznych do placówek oświatowych.

Dzięki szkoleniu

x
Dzięki szkoleniu uczestnik dowie się:

 • Jak założyć dziennik oddziału,
 • Jak dokumentować bieżącą lekcję m.in sprawdzanie frekwencji, dodawanie ocen i uwag 
 • Jak wprowadzać zmiany w dzienniku (modyfikować listę uczniów, przedmiotów, przynależność do grup),
 • Jak korzystać z gotowych rozkładów materiałów i dodawać własne
 • Jak sporządzać wydruki i zestawienia.
Do kogo jest skierowane szkolenie:
Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli i wychowawców, którzy będą korzystać z modułu dziennik w systemie UONET+. 

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.

Cena szkolenia 50 zł/os.
Czas 4 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line szkolenie od podstaw
Termin Miejscowość/województwo
31 sierpnia 2021 godz.12:30-15:30 Zgłoś się na szkolenie
24 września 2021 godz.12:30-15:30 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

 1. Budowa systemu UONET+
  • Pierwsze logowanie do dziennika – założenie konta
  • Opis modułów systemu
  • Strona startowa użytkownika
  • Przeglądanie i odpowiadanie na korespondencję
 2. Zakładanie dziennika oddziału przez wychowawcę
  • Tworzenie listy uczniów, przedmiotów i nauczycieli
  • Przypisywanie uczniom cech – tworzenie grup
  • Definiowanie układu przedmiotów pod kątem wydruku świadectw
 3. Dokumentowanie bieżącej lekcji
  • Dodawanie lekcji i wpisanie tematu lekcji
  • Sprawdzanie frekwencji
  • Wystawianie ocen i uwag
 4. Korzystanie z rozkładów materiału
  • Pobieranie rozkładu materiału z Biblioteki internetowej
  • Dodawanie własnego rozkładu materiału
 5. Sporządzanie wydruków i zestawień
  • Zestawienia dla nauczyciela i wychowawcy
  • Drukowanie kartek na wywiadówkę
 6. Przeglądanie dziennika oddziału i kartoteki ucznia pokaz
 7. Przeglądanie informacji dostępnych dla ucznia w module Uczeń

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dziennik przedszkolny VULCAN - administrowanie systemem, konfiguracja modułu opłat i obsługa sekretariatu kurs, szkolenie stacjonarne   1800 zł/ grupa Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dziennik przedszkolny VULCAN. Szkolenie dla wychowawców oddziałów przedszkolnych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla administratora systemu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla sekretarza szkoły szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Seminarium dla rady pedagogicznej seminarium, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   4500 zł/za grupę do 40 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Jak założyć i skutecznie prowadzić dziennik świetlicy? webinarium, szkolenie on-line   100 zł/os. 26 sierpnia 2021, godz.13:00-15:00
UONET+. Wykorzystanie modułu Zastępstw. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   200 zł/os. 24 września 2021, godz.09:00-12:00
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY