lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

UONET+ - warsztat doskonalący dla wychowawców

Szkolenie skierowane jest do osób, które korzystają już z dziennika elektronicznego UONET+, jednak chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i lepiej wykorzystywać narzędzie w codziennej pracy.

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik dowie się w jaki sposób:
 • rejestrować przeprowadzone lekcje, 
 • sprawdzać frekwencję 
 • wystawiać oceny,
 • tworzyć dziennik oddziału, 
 • wprowadzać plan lekcji oddziału.
Odbiorcy szkolenia: wychowawcy, którzy będą się posługiwali się systemem UONET+ w codziennej pracy (w zakresie prowadzenia elektronicznego dziennika).
Cena szkolenia 200 zł/os.
Czas 3 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line szkolenie dla zaawansowanych użytkowników
Termin Miejscowość/województwo
16 grudnia 2020 godz.09:00-12:00 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

 1. Zakładanie dziennika oddziału przez wychowawcę
  • Tworzenie listy uczniów, przedmiotów i nauczycieli
  • Przypisywanie uczniom cech – tworzenie grup
  • Wprowadzanie i modyfikacja planu lekcji dla swojego oddziału
  • Dodatkowe informacje o uczniu
 2. Dokumentowanie bieżącej lekcji
  • Dodawanie i planowanie lekcji i wpisanie tematu lekcji
  • Rejestrowanie lekcji międzyoddziałowych – różne grupy lub różne oddziały
  • Modyfikowanie listy uczniów uczestniczących w zajęciach
  • Sprawdzanie frekwencji
  • Wystawianie ocen i uwag
  • Wprowadzanie tematów pracy domowej
  • Wprowadzanie planowanych sprawdzianów
  • Rejestrowanie dłuższej nieobecności uczniowi
  • Usprawiedliwienia (również przez rodzica z modułu ucznia/rodzica)
 3. Weryfikacja danych dziennika
  • Braki w dziennikach nauczycieli uczących w oddziale
  • Niezgodności między dziennikiem oddziału a sekretariatem
 4. Wydruki, zestawienia oraz elementy kontroli dziennika
  • Weryfikacja braków w dzienniku
  • Weryfikacja realizacji rozkładów materiału
  • Oceny i frekwencja - zestawienia
  • Wydruk informacji na wywiadówkę
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla administratora systemu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla sekretarza szkoły szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Seminarium dla rady pedagogicznej seminarium, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   4500 zł/za grupę do 40 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Przygotowanie arkuszy ocen i świadectw dla uczniów szkół podstawowych warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Wykorzystanie modułu Zastępstw webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+.Jak zaimportować dane z systemu Nabory do modułu Sekretariat? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+.Obsługa klas 1-3 w szkołach podstawowych webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY