lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Dziennik przedszkolny. Webinarium dla nauczycieli i wychowawców przedszkola

Celem szkolenia jest utrwalenie wiedzy niezbędnej do korzystania przez wychowawcę z modułu Dziennik przedszkolny VULCAN, w tym zakresie dokumentowania bieżących zajęć.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie wiedział jak:

 • tworzyć listy przedszkolaków,
 • przypisać zajęcia i nauczycieli do dziennika,
 • przyporządkować nauczycieli do zajęć,
 • uzupełnić programy realizowane w oddziale/grupie przedszkolnej,
 • wprowadzić ramowy rozkład dnia,
 • tworzyć plany pracy z grupą przedszkolną na poszczególne miesiące,
 • dokumentować bieżące zajęcia w tym dzienniku przedszkola,
 • uzupełnić dane w kartotece przedszkolaka.
Odbiorcy szkolenia: osoby, rozpoczynające pracę w aplikacji dziennik przedszkolny VULCAN lub pracujące już w aplikacji, które chciałyby utrwalić wiedzę.

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.
Cena szkolenia 100 zł/os.
Czas 4 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line szkolenie od podstaw
Termin Miejscowość/województwo
18 stycznia 2021 godz.12:30-15:30 Zgłoś się na szkolenie
15 lutego 2021 godz.12:30-15:30 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

 1. Przypomnienie podstawowych informacji o systemie UONET+
  • Opis modułów systemu
  • Strona startowa użytkownika
  • Utrwalenie informacji o niezbędnych czynnościach w celu przygotowania systemu do nowego roku szkolnego
 2. Zakładanie dziennika przez wychowawcę - utrwalenie podstawowych informacji
  • Podstawy pracy w module Dziennik
  • Tworzenie listy przedszkolaków
  • Przypisanie zajęć i nauczycieli do dziennika
  • Przyporządkowanie nauczycieli do zajęć
  • Uzupełnianie programów realizowanych w grupie przedszkolnej
  • Wprowadzanie ramowego rozkładu dnia oddziału
 3. Tworzenie planu pracy z grupą przedszkolną na poszczególne miesiące
  • Tworzenie nowego planu pracy/import planu pracy z biblioteki internetowej
  • Wprowadzanie kręgów tematycznych do utworzonego planu pracy
  • Dodawanie tematów dnia i opisów
  • Przypisanie planu pracy do grupy przedszkolnej
 4. Dokumentowanie bieżących zajeć
  • Ewidencja obecności przedszkolaków - rejestrowanie wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola
  • Edytowanie i usuwanie wpisów obecności
  • Zgłaszanie nieobecności dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego
  • Dzienny zapis pracy w oddziale/grupie przedszkolnej
 5. Uzupełnianie danych w kartotece dziecka
  • Uzupełnianie danych podstawowych dziecka
  • Zgłoszenia nieobecności dziecka
  • Wprowadzanie oceny opisowej przedszkolaka
  • Wprowadzanie oceny gotowości dziecka – korzystanie z wybranego szablonu
  • Odnotowywanie specjalnych potrzeb

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dziennik przedszkolny VULCAN - administrowanie systemem, konfiguracja modułu opłat i obsługa sekretariatu kurs, szkolenie stacjonarne   1800 zł/ grupa Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dziennik przedszkolny VULCAN. Szkolenie dla wychowawców oddziałów przedszkolnych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+ jako narzędzie wspierające dyrektora przy zamykaniu roku szkolnego webinarium, szkolenie on-line   150 zł./os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla administratora systemu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie stanowiskowe dla sekretarza szkoły szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Administrowanie systemem i obsługa sekretariatu szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1700 zł/ za grupę max 3 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Seminarium dla rady pedagogicznej seminarium, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   4500 zł/za grupę do 40 osób Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Szkolenie dla nauczycieli-wychowawców kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
UONET+. Jak założyć i prowadzić dziennik świetlicy? webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   100 zł/os. 15 marca 2021, godz: 09:00-11:00
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY