lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Pracownicze Plany Kapitałowe - formalne obowiązki pracodawcy w zakresie obsługi umów o prowadzenie PPK

Celem szkolenia jest przygotowanie do prawidłowego wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostce poprzez szczegółowe omówienie obowiązujących przepisów prawnych regulujących zasady uczestnictwa w programie oraz szeregu przypadków jakie mogą Państwo spotkać w trakcie obsługi programu PPK. Zdobyta wiedza pozwoli na dochowanie wszystkich wymaganych przepisami Ustawy terminów oraz uniknięcie konsekwencji związanych z nieprawidłową obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 • znał zasady dotyczące zawarcia umowy o prowadzenie PPK, również w okresie przejściowym
 • znał obowiązki informacyjne istotne dla pracodawcy w związku z obsługą PPK
 • wiedział,  jak sporządzić niezbędną dokumentację,
 • potrafił zakwalifikować pracowników pod kątem podlegania oszczędzaniu w PPK,
 • znał zasady dotyczące: rezygnacji, obniżenia, wznowienia, składki dodatkowej, transferu
 • wiedział jak prawidłowo obliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do instytucji finansowej
 • potrafił przeprowadzać rozliczenia z ZUS, US oraz instytucją finansową,
 • znał zasady korekty wynagrodzenia w przypadku zmian w umowie o prowadzenie PPK
 • znał odpowiedzialność karną podmiotu zatrudniającego w związku z obsługą PPK.

Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 3 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

 1. Zawarcie – w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych - umowy o prowadzenie PPK
 2. Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec osób zatrudnionych/uczestników PPK oraz wobec instytucji finansowej
 3. Obowiązki informacyjne instytucji finansowej wobec podmiotu zatrudniającego
 4. Dokumentacja związana z obsługą umów o prowadzenie PPK
 5. Kwalifikacja uczestników PPK
  • Kryterium wieku osoby zatrudnionej
  • Kryterium okresu zatrudnienia
  • Zasady postępowania w okresie przejściowym
 6. Rezygnacja osoby zatrudnionej/uczestnika PPK z dokonywania wpłat do PPK
 7. Wpłaty dodatkowe podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK
 8. Obniżenie wpłaty podstawowej uczestnika PPK
 9. Wznowienie wpłat do PPK
  • Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat
  • Ponowny automatyczny zapis do PPK
 10. Wypłata transferowa środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK
  • Zmiana instytucji finansowej przez podmiot zatrudniający
  • Zatrudnienie osoby zatrudnionej, będącej uczestnikiem PPK
 11. Zasady naliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK
  • Podstawa naliczania wpłat do PPK
  • Terminy naliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK
  • Podatek od wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający
  • Raportowanie do ZUS
  • Przypadki szczególne oraz korekty
 12. Odpowiedzialność karna podmiotu zatrudniającego za niedopełnienie obowiązków związanych z obsługą PPK
 13. Centrum Kompetencji VULCAN – rozwijanie kompetencji personelu administracyjnego szkół

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Podstawy prawne i zasady naliczania wynagrodzeń w jednostkach oświatowych seminarium, szkolenie stacjonarne   350 zł/os, dla grupy wycena indywidualna Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, czyli jak na nowo odczytać rozporządzenia. Jak racjonalizować wydatki w JST. webinarium, szkolenie on-line   190 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Ustalanie podstawy zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich webinarium, szkolenie on-line   350 zł/os dla grup cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wykorzystanie narzędzi dostępnych w sieci do nauczania przedmiotów – bezpieczne wykorzystanie praw autorskich i budowanie atrakcyjności zdalnego nauczania. webinarium, szkolenie on-line   1000 zł/grupa Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady naliczania i wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY