lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Zasady naliczania i wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Znajomość zasad tworzenia ZFŚS oraz regulaminów, a także naliczania odpisów i wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie:

 •  znać zasady tworzenia ZFŚS.
 • wiedział jak tworzyć regulamin Funduszu i dokonywać w nim zmian.
 • potrafił naliczyć odpis oraz jego korektę, a także ustalić liczbę osób uprawnionych.
 • wiedział na jakie cele można  przeznaczyć środki z  ZFŚS.
 • potrafił zbadać sytuację życiową osoby uprawnionej bez naruszania przepisów RODO.
 • potrafił wypłacić oraz dokonać rozliczeń publicznoprawnych związanych z tymi wypłatami.

Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 3 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

 1. Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • obowiązek tworzenia Funduszu
  • tworzenie Regulaminu ZFŚS
  • Komisje Socjalne – zasady powoływania, skład i uprawnienia
  • zasady ustalania odpisu i tworzenia korekt odpisu na ZFŚS
 2. Badanie sytuacji życiowej osoby uprawnionej w świetle przepisów RODO – dostęp i przechowywanie dokumentacji poświadczającej dochód osoby uprawnionej oraz członków rodziny
 3. Cele na jakie można przeznaczyć środki z ZFŚS: świadczenia urlopowe, pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi, dofinansowania itp.
 4. Wypłata Świadczeń z ZFŚS oraz dokonywanie rozliczeń publicznoprawnych związanych z tymi wypłatami.
 5. Centrum Kompetencji VULCAN – rozwijanie kompetencji personelu administracyjnego szkół.

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Podstawy prawne i zasady naliczania wynagrodzeń w jednostkach oświatowych seminarium, szkolenie stacjonarne   350 zł/os, dla grupy wycena indywidualna Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, czyli jak na nowo odczytać rozporządzenia. Jak racjonalizować wydatki w JST. webinarium, szkolenie on-line   190 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Ustalanie podstawy zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich webinarium, szkolenie on-line   350 zł/os dla grup cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wykorzystanie narzędzi dostępnych w sieci do nauczania przedmiotów – bezpieczne wykorzystanie praw autorskich i budowanie atrakcyjności zdalnego nauczania. webinarium, szkolenie on-line   1000 zł/grupa Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY