lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Działania podejmowane przez samorząd po uchwaleniu budżetu na rok 2021

Początek roku jest czasem wytężonej pracy dla samorządów, związanej ze spełnieniem zapisów art. 249 ustawy o finansach publicznych. Istotnym zagadnieniem jest przekazanie planów finansowych oraz upoważnień niezbędnych dla kierowników jednostek w zakresie zaciągania zobowiązań i tym samym niczym niezakłóconej realizacji planów finansowych. Określenie trybu gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków przez jednostki organizacyjne w roku 2021 jako podstawa do ujęcia w zasadach rachunkowości. Wypełnienie zapisów dotyczących specjalnych metod kształcenia oraz zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wszystkie te działania zapewnią prawidłową realizację planów finansowych przez jednostki organizacyjne w oparciu o, zgodne z przepisami prawa, przygotowanymi wytycznymi, procedurami określonymi przez organ wykonawczy jednostki.

Dzięki szkoleniu

x
  1. Poznasz procedury z punktu widzenia wykonywania budżetu w roku 2021, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapisy art. 247 i 249 ustawy o finansach publicznych oraz art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.    
  2. Dowiesz się, jak przygotowywać procedurę gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków.
  3. Nauczysz się przygotowywać uchwałę/zarządzenie w sprawie wykonywania budżetu na rok 2021.
  4. Dowiesz się, jak przekazać w formie uchwały/ zarządzenia upoważnienia wynikające z uchwały budżetowej i uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Dowiesz się, jak opracowywać zasady obowiązujące wszystkie jednostki dotyczące rozliczania stosowania specjalnych metod pracy (art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,). 
  6. Dowiesz się, jak wprowadzać jednolite zasady rozliczania podatku VAT w podległych jednostkach organizacyjnych.  

Szkolenie jest skierowane do Skarbników, Wydziałów Finansowych Urzędów Gmin, Powiatów

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Anna Pawełas

Ekspert i praktyk w dziedzinie finansów publicznych - od trzynastu lat Skarbnik Powiatu. 

W latach 2004-2007 główny księgowy jednostki organizacyjnej powiatu. Od 2018 roku do chwili obecnej ekspert w Ośrodku Rozwoju Edukacja oraz doradca ds. rozwoju oświaty samorządowej wZwiązku Miast Polskich, ekspert – doradca w projekcie „Vulcan kompetencji w opolskich iwarmińsko - mazurskich oraz małopolskich i śląskich samorządach”. Doświadczenie wzakresie przeprowadzania kontroli funkcjonalnych i instytucjonalnych, monitorowania ianalizy ekonomicznej i finansowej urzędu. Koordynator zespołu do spraw tworzenia strategii powiatu na lata 2015-2020. W latach 2013-2015 trener w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym etap II”. Współautorka publikacji „Zarządzać czy administrować oświatą – zarządzanie oświatą w oparciu o dane i ich analizy”. Współautorka modelu wsparcia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie „Wsparcie Jednostek Samorządu terytorialnego w zakresie zarzadzania oświatą”.

Cena szkolenia 150 zł
Czas 2 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line szkolenie dla zaawansowanych użytkowników

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

  1. Przygotowanie uchwały/zarządzenia w sprawie wykonywania budżetu na rok 2021. Wskazanie zapisów istotnych z punktu widzenia wykonywania budżetu, w oparciu o art. 249 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
  2. Przygotowanie uchwały/zarządzenia w sprawie zasad gromadzenia dochodów oraz trybu dokonywania wydatków przez jednostki organizacyjne gminy/powiatu – jako podstawa do ujęcia w zasadach rachunkowości rozwiązań niezbędnych do uregulowania przez organ wykonawczy w toku wykonywania budżetu
  3. Przygotowanie uchwały/zarządzenia w sprawie przekazania uprawnień dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
  4. Przygotowanie uchwały/zarządzenia w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Finanse Optivum. Zamykanie roku i tworzenie sprawozdań finansowych. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł/os. 25 stycznia 2022, godz.09:00-12:00
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji w centrum usług wspólnych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1050 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Dokumenty źródłowe, kontrola i regulacja rozrachunków warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Kurs dla użytkowników aplikacji kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie sprawozdań, bilansu, rozliczanie zaliczek oraz inne operacje warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie zestawień i sprawozdań kwartalnych oraz inne operacje warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży, zakupu i dokumentów kasowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Pomoc z Tarczy – składki ZUS, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych związane z Covid-19 webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY