lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2020 r., w tym na informację dodatkową

Sprawozdanie finansowe za 2020 r., w tym informacja dodatkowa, jest sporządzane w szczególnych okolicznościach, mianowicie w okresie pandemii COVID-19. Ustawa z 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wpłynęła na wiele obszarów działalności jednostek sektora finansów publicznych. Dochody jednostek znacząco się obniżyły, koszty realizacji zadań wzrosły. Wzrosły również koszty funkcjonowania wszystkich jednostek sektora finansów publicznych ze względu na konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na środki ochrony
w związku z COVID-19. Wszystkie sytuacje mające wpływ na wysokość kosztów i przychodów jednostek sektora finansów publicznych powinny być opisane w informacji dodatkowej. Jednostki muszą również pokazać w informacji dodatkowej jak obecna sytuacja epidemiczna wpływa na porównywalność sprawozdania finansowego za 2020 z rokiem 2019.

Dzięki szkoleniu

x
Na szkoleniu poruszone zostaną wszystkie zagadnienia związane z rzetelnym sporządzeniem sprawozdań finansowych w czasach pandemii, wskazany zostanie sposób prezentacji i ujawniania w sprawozdaniach finansowych wsparcia uzyskanego w ramach Tarczy antykryzysowej oraz sposób prezentacji w informacji dodatkowej zdarzeń mających wpływ na sytuację finansową JST w czasie pandemii w oparciu o rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił/wiedział jak:

  • zaprezentować i ujawnić w sprawozdaniach finansowych sytuacje związane
    z COVID-19 tj. pomoc z tarczy, spadek dochodów wzrost kosztów,
  • sporządzić informację dodatkową z uwzględnieniem szczególnych okoliczności jakim jest COVID -19,
  • sprecyzować wytyczne co do sposobu ujawniania danych dotyczących COVID-19. 

Szkolenie skierowane jest do Osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych, Skarbników, Głównych Księgowych oraz Osób odpowiedzialnych za finanse. 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Anna Pawełas

Ekspert i praktyk w dziedzinie finansów publicznych - od trzynastu lat Skarbnik Powiatu.

W latach 2004-2007 główny księgowy jednostki organizacyjnej powiatu. Od 2018 roku do chwili obecnej ekspert w Ośrodku Rozwoju Edukacja oraz doradca ds. rozwoju oświaty samorządowej w Związku Miast Polskich, ekspert – doradca w projekcie „Vulcan kompetencji w opolskich i warmińsko - mazurskich oraz małopolskich i śląskich samorządach”. Doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli funkcjonalnych i instytucjonalnych, monitorowania i analizy ekonomicznej i finansowej urzędu. Koordynator zespołu do spraw tworzenia strategii powiatu na lata 2015-2020. W latach 2013-2015 trener w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym etap II”. Współautorka publikacji „Zarządzać czy administrować oświatą – zarządzanie oświatą w oparciu o dane i ich analizy”. Współautorka modelu wsparcia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie „Wsparcie Jednostek Samorządu terytorialnego w zakresie zarzadzania oświatą”.

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.
Cena szkolenia 230 zł/os.
Czas 3 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line szkolenie dla zaawansowanych użytkowników

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

  1. Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2020 r. w tym informacji dodatkowej – wprowadzenie.
  2. Rekomendacje Krajowych Standardów Rachunkowości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 r. – ujawnienia w sprawozdaniach za 2020 r. pomocy z tarczy i sposób ujęcia w księgach rachunkowych.
  3. Zakres informacji dodatkowej i części informacji dodatkowej – omówienie.
  4. Charakterystyka poszczególnych wierszy informacji dodatkowej.
  5. Podsumowanie szkolenia - wnioski do pracy nad sprawozdaniem finansowym.

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Arkusz. Analiza zebranych elektronicznych arkuszy organizacyjnych według ustalonej metody zatwierdzania szkolenie stanowiskowe, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Arkusz. Tworzenie aneksu i przygotowanie planu wydatków budżetowych szkoły. warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotacje. Kurs dla pracowników JST kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kompleksowe wsparcie obsługi CUW – integracja, bezpieczeństwo i ergonomia webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma z Arkuszem. Zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Obsługa cyklu budżetowego kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   700 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Projekty planu finansowego, wnioski o zmianę oraz sprawozdania finansowe w Module dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Przygotowanie planu finansowego przez jednostki oświatowe kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma. Przygotowanie wniosku o zmianę planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY