lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

"My i Wy, czy RAZEM?”- czyli o prawdziwych wyzwaniach we współpracy samorządów ze szkołami w trudnych czasach pandemii

Szkolenie jest poświęcone tematowi wzajemnych, często napiętych relacji między szkołami i samorządami. Napięcia te wynikają z różnych perspektyw obu stron i pozornie sprzecznych interesów. Szkolenie ukazuje, jak działania samorządu mogą stać się wypadkową możliwości finansowych samorządu, ram prawnych i oczekiwań stron zainteresowanych edukacją. W trakcie szkolenia omówione zostaną sposoby budowania relacji współpracy pomiędzy stronami - na przykładzie dobrych praktyk. Szczególnie uwzględniona zostanie sytuacja pandemii - co obnażyła w polskiej edukacji, jakie wskazała słabości i jakie atuty polskiej szkoły, a także co z tego wynika dla współpracy. Szkolenie ma pomóc samorządom w jednym z większych wyzwań, jakie przed nim staje – pozyskanie dyrektorów, którzy nie będą prezentować pespektywy tylko nauczycielskiej albo tylko administracyjnej, ale którzy będą menadżerami oświaty dbającymi o właściwy kierunek rozwoju edukacyjnego szkoły (zgodny ze współczesnymi nurtami edukacji) wraz ze zrozumieniem uwarunkowań finansowych tego zadania.

Dzięki szkoleniu

x
CELE SZKOLENIA:
 • Zapoznanie się z założeniami dokumentów strategicznych dla edukacji: „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030” oraz głównych kierunków krajowej polityki edukacyjnej.
 • Poznanie trendów współczesnych zmiany w myśleniu o edukacji.
 • Poznanie największych wyzwań współczesnej edukacji z perspektywy szkół i samorządów.
 • Poznanie sposobów racjonalizowania wydatków na edukację w gminie.
 • Poznanie przykładów dobrych praktyk budowania wzajemnych dobrych relacji między szkołą a samorządem.
 • Wzrost świadomości budowania właściwych relacji między samorządami a szkołą, zrozumienie potrzeb szkół i ich perspektywy.
 • Poznanie metod budowania zacieśnionej współpracy w okresie pandemii. Dostrzeżenie i lepsze zrozumienie potrzeby budowania relacji w procesie zarządczym w samorządach i w szkołach.
 • Dostrzeżenie potrzeby budowania dialogu i szukania porozumienia w relacjach ze szkołami - otwarcie na współpracę ze wszystkimi stronami w samorządzie zainteresowanymi edukacją.
 • Dostrzeżenie konieczności zmian w podejściu do edukacji w XXI wieku.
 • Przyjęcie postawy lidera wspierającego szkoły w rozwoju przy jednoczesnym racjonalnym podejściu do wydatków oświatowych.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej edukacją w samorządach, w szczególności do naczelników, kierowników wydziałów edukacji, dyrektorów CUW. Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny być bezpośrednio odpowiedzialne za kreowanie polityki oświatowej w samorządzie i współpracę z dyrektorami szkół.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Iwona Nowak

Ekspertka, trenerka, nauczycielka od ponad 23 lat związana z oświatą.

Na początku kariery pracowała jako nauczyciel w liceum, a następnie jako naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektor Kancelarii Prezydenta. Jako współzałożycielka Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości” zajmowała się pozyskiwaniem środków unijnych dla edukacji. Pracowała jako ekspert przy ocenianiu wniosków projektowych w ramach PO Kapitał Ludzki. Jako trener zawodowo interesuje się optymalizacją organizacji samorządowej oświaty zarówno w zakresie racjonalizacji kosztów, jak i podniesienia jakości kształcenia, a także szeroko pojętym aspektem zarządzania zmianą. Ukończyła liczne szkolenia z tej tematyki i jako ekspert świadczy usługi doradcze w tym zakresie jednostkom samorządu terytorialnego. W swoim samorządzie wdrożyła nowoczesne narzędzie racjonalizujące wydatki oświatowe - bon organizacyjny, a także odpowiadała za przygotowanie i wdrożenie strategii oświatowej dla gminy.W swojej pracy zawodowej niestrudzenie szuka nowatorskich rozwiązań dla edukacji. Zafascynowana założeniami nurtu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach próbuje przenieść je na grunt szkoły.

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.

Cena szkolenia 150 zł/os.
Czas 2 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

 1. „My i Wy”, czyli różne pespektywy spojrzenia na edukację i problemy z tego wynikające (omówienie wzajemnych oczekiwań z uwzględnieniem najczęstszego problemu- finansowania zadań oświatowych).
 2. Co pandemia mówi o edukacji? Analiza mocnych i słabych stron w kontekście wyzwań edukacyjnych (co pandemia obnażyła w szkole, co wyzwoliła, co należy zmienić, co wzmocnić, jak to się ma do myślenia o edukacji w XXI wieku i jakie trendy w tym zakresie się pojawiają).
 3. RAZEM! Jak budować dobre relacje między samorządami a szkołami – sposoby i dobre praktyki (dlaczego relacje w edukacji są ważne i co to naprawdę oznacza? Jak je budować? Jak wspierać dyrektorów w ich właściwym rozwoju w kierunków liderów i menadżerów oświaty? Jak odwrócić ich nauczycielską perspektywę i zachęcić do spojrzenia globalnego? Jak dbać o jakość i finanse jednocześnie?).

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
5xP, czyli pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce z perspektywy samorządu webinarium, szkolenie on-line   230 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Bieżące problemy i zmiany prawne istotne dla dyrektorów szkół szkolenie on-line, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Centrum Usług Wspólnych – uchwała o powołaniu i co dalej? Praktyczne wskazówki wdrożenia i uruchomiania działania CUW webinarium, szkolenie on-line   230/zł os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nudny raport o stanie gminy? To już przeszłość! Jak ciekawie przygotować i prezentować zrealizowane przez samorząd zadania, ze szczególnym uwzględnieniem zadań oświatowych? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne 10 lutego 2022, godz.09:00-11:30
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, czyli jak na nowo odczytać rozporządzenia. Jak racjonalizować wydatki w JST. webinarium, szkolenie on-line   190 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY