lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

5xP, czyli pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce z perspektywy samorządu

Zadania z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PPP) stanowią obecnie ogromne wyzwanie i są jednymi
z ważniejszych problemów współcześnie funkcjonującej szkoły, przede wszystkim w związku z ogromnymi potrzebami uczniów w tym zakresie. Stojąc na progu prognozowanego kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią, skupieni na tym, jak technicznie i logistycznie przystosować się do obecnej sytuacji, często zapominamy o tym, że psychologiczne skutki tego kryzysu mogą być równie niebezpieczne. Od kilku lat lawinowo wzrasta liczba dzieci objętych wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w naszych szkołach i nic nie wskazuje na to, by ta tendencja miała się zmienić. Okres pandemii jedynie wzmacnia te trendy - już teraz szkoły informują o trudnościach uczniów i nieumiejętności radzenia sobie z czasem izolacji czy zdalnego nauczania. Psychologowie biją na alarm - wpływ tych czynników na młodych ludzi jest ogromny i destrukcyjny, co na pewno przełoży się na wzrost liczby uczniów wymagających wsparcia. Dlatego tak ważne jest, by wypracować właściwe metody racjonalnego organizowania w samorządach tego trudnego zadania
i szukać sposobów minimalizujących problemy uczniów. Temu służy mądra, oparta na najnowszej wiedzy edukacja, która uwzględnia potrzeby uczniów i procesy uczenia się mózgu. Połączenie tych dwóch elementów, tj. racjonalnego podejścia do oświatowych wydatków i zrozumienia konieczności zmiany myślenia o uczeniu w ogóle, gwarantuje sukces edukacyjny w każdej gminie.

Dzięki szkoleniu

x

Szkolenie dostarczy uczestnikowi konkretnych narzędzi do organizowania w racjonalny sposób PPP na terenie gminy. Uczestnicy szkolenia nie poprzestaną na kolejnym omówieniu przepisów związanych z PPP, ale poznają konkretne sposoby na zastosowanie ich w praktyce. Dodatkowym atutem szkolenia jest ukazanie szerszych przyczyn zjawiska wzrostu liczby orzeczeń i opinii w edukacji i próba wskazania sposobu długofalowego zaradzenia tej sytuacji.

CELE SZKOLENIA:

  • Zapoznanie z danymi statystycznymi dotyczącymi realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w samorządzie i przypomnienie przepisów związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.
  • Zapoznanie z uwarunkowaniami okresu pandemii w kontekście wsparcia psychologicznego uczniów. Zaprezentowanie skutków finansowych realizacji zadania i zdiagnozowanie przyczyn wzrostu tychże, wskazanie sposobów radzenia sobie z tym problemem.
  • Doskonalenie umiejętności odczytywania i intepretowania zapisów Rozporządzeń regulujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.
  • Zapoznanie z metodami wypracowywania na poziomie gminy racjonalnych pod względem finansowym i zgodnych z przepisami prawa praktyk organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Zrozumienie problemu wzrostu liczby uczniów z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i chęć wsparcia szkół w rozsądny sposób w radzeniu sobie z tym zjawiskiem -zrozumienie konieczności zmian w podejściu do kształcenia jako efekt chęci odwrócenia powyższych trendów.

W szkoleniu powinna uczestniczyć osoba, która:

  • Na co dzień zajmuje się kontrolowaniem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach z poziomu samorządu,
  • Odpowiada za finansowanie działań związanych z realizacją PPP na poziomie samorządu oraz za finansowanie zadań oświatowych, ustala zasady i formy finansowania tych zadań na terenie samorządu.

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Iwona Nowak

Ekspertka, trenerka, nauczycielka od ponad 23 lat związana z oświatą. 

Na początku kariery pracowała jako nauczyciel w liceum, a następnie jako naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektor Kancelarii Prezydenta. Jako współzałożycielka Stowarzyszenia „Edukacja dla Przyszłości” zajmowała się pozyskiwaniem środków unijnych dla edukacji. Pracowała jako ekspert przy ocenianiu wniosków projektowych w ramach PO Kapitał Ludzki. Jako trener zawodowo interesuje się optymalizacją organizacji samorządowej oświaty zarówno w zakresie racjonalizacji kosztów, jak i podniesienia jakości kształcenia, a także szeroko pojętym aspektem zarządzania zmianą. Ukończyła liczne szkolenia z tej tematyki i jako ekspert świadczy usługi doradcze w tym zakresie jednostkom samorządu terytorialnego. W swoim samorządzie wdrożyła nowoczesne narzędzie racjonalizujące wydatki oświatowe - bon organizacyjny, a także odpowiadała za przygotowanie i wdrożenie strategii oświatowej dla gminy.W swojej pracy zawodowej niestrudzenie szuka nowatorskich rozwiązań dla edukacji. Zafascynowana założeniami nurtu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach próbuje przenieść je na grunt szkoły.

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.Cena szkolenia 230 zł/os.
Czas 3 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - dane statystyczne: liczby uczniów, wydatki w skali kraju. Próba diagnozy problemu (prezentacja danych statystycznych, omówienie przyczyn wzrostu wydatków na PPP, zagrożenia wynikające ze zdiagnozowanego stanu rzeczy, poszukiwanie przyczyn zjawiska).
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - zapisy w prawie: przedstawienie najważniejszych zapisów Rozporządzeń o organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.
  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - jak radzić sobie z zadaniem: nowe odczytanie zapisów Rozporządzenia, poszukiwanie rozwiązań długofalowych minimalizujących skalę zjawiska (prezentacja sposobów racjonalnego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o jakość PPP świadczonej w szkole, relacje w edukacji- dodatkowa odpowiedź na problem).

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
"My i Wy, czy RAZEM?”- czyli o prawdziwych wyzwaniach we współpracy samorządów ze szkołami w trudnych czasach pandemii webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Bieżące problemy i zmiany prawne istotne dla dyrektorów szkół szkolenie on-line, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Centrum Usług Wspólnych – uchwała o powołaniu i co dalej? Praktyczne wskazówki wdrożenia i uruchomiania działania CUW webinarium, szkolenie on-line   230/zł os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nudny raport o stanie gminy? To już przeszłość! Jak ciekawie przygotować i prezentować zrealizowane przez samorząd zadania, ze szczególnym uwzględnieniem zadań oświatowych? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne 10 lutego 2022, godz.09:00-11:30
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, czyli jak na nowo odczytać rozporządzenia. Jak racjonalizować wydatki w JST. webinarium, szkolenie on-line   190 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY