lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Centrum Usług Wspólnych – uchwała o powołaniu i co dalej? Praktyczne wskazówki wdrożenia i uruchomiania działania CUW

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące procedury organizacji zapewnienia wspólnej obsługi przez CUW. Poruszone zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące szczegółowego trybu i zasad współpracy przy wykonywaniu wspólnej obsługi. W jaki sposób rozpocząć działanie CUW powołanego od początku roku budżetowego, ale również w trakcie roku tj. przeniesienie danych z ksiąg rachunkowych, zgłoszenia do Urzędów, otwierania i zamykania rachunków bankowych, oprogramowania. Omówione zostanie również przygotowanie wewnętrznych zasad rachunkowości, obiegu dokumentów, a także porozumień z kierownikami jednostek. Porozmawiamy o powierzeniu odpowiedzialności głównym księgowym, zasadach wykonywania budżetu w świetle powierzenia wspólnej obsługi CUW. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia podziału odpowiedzialności i obowiązków dla poszczególnych pracowników.

Dzięki szkoleniu

x
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił/wiedział jak:

 • Wdrożyć wspólną obsługę – procedura krok po kroku.
 • Przygotować wszelkie procedury regulujące tryb i zasady współpracy przy wykonywaniu wspólnej obsługi.
 • Dokonać podziału zadań w CUW – co brać pod uwagę.
 • Dokonać przeniesienia danych z systemów księgowych jednostek - co jest potrzebne, i jakie przepisy prawa to regulują.
 • Skutecznie powierzyć zadania dla głównych księgowych.
 • Przygotować wewnętrzną dokumentację opisującą wewnętrzne zasady rachunkowości i obieg dokumentów.
 • Wygląda zakres odpowiedzialności CUW i kierowników jednostek w zakresie powierzonej obsługi.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie CUW, Dyrektorów, Głównych Księgowych.


INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Anna Pawełas

Ekspert i praktyk w dziedzinie finansów publicznych - od trzynastu lat Skarbnik Powiatu.

W latach 2004-2007 główny księgowy jednostki organizacyjnej powiatu. Od 2018 roku do chwili obecnej ekspert w Ośrodku Rozwoju Edukacja oraz doradca ds. rozwoju oświaty samorządowej w Związku Miast Polskich, ekspert – doradca w projekcie „Vulcan kompetencji” w opolskich i warmińsko - mazurskich oraz małopolskich i śląskich samorządach. Doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli funkcjonalnych i instytucjonalnych, monitorowania i analizy ekonomicznej i finansowej urzędu. Koordynator zespołu do spraw tworzenia strategii powiatu na lata 2015-2020. W latach 2013-2015 trener w projekcie „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym etap II”. Współautorka publikacji „Zarządzać czy administrować oświatą – zarządzanie oświatą w oparciu o dane i ich analizy”. Współautorka modelu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie „Wsparcie Jednostek Samorządu terytorialnego w zakresie zarzadzania oświatą”

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.

Cena szkolenia 230/zł os.
Czas 3 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

 1. Procedura organizacji zapewnienia wspólnej obsługi krok po kroku w świetle obowiązujących przepisów:
  • przeniesienie danych,
  • przekazanie dokumentacji.
 2. Jak skutecznie dokonać podziału obowiązków pomiędzy pracowników CUW?
 3. Przygotowanie dokumentacji wewnętrznej:
  • polityka rachunkowości,
  • obieg dokumentów,
  • powierzenie odpowiedzialności.
 4. Zakres Porozumienia jednostki obsługującej i jednostek objętych wspólną obsługą zaliczanych do sektora finansów publicznych w sprawie wspólnej obsługi.
 5. Zasady gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez samorządowe centrum usług wspólnych – zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW.

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
"My i Wy, czy RAZEM?”- czyli o prawdziwych wyzwaniach we współpracy samorządów ze szkołami w trudnych czasach pandemii webinarium, szkolenie on-line   150 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
5xP, czyli pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce z perspektywy samorządu webinarium, szkolenie on-line   230 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Bieżące problemy i zmiany prawne istotne dla dyrektorów szkół szkolenie on-line, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowoczesne zarządzanie procesami w oświacie w dobie cyfryzacji webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nudny raport o stanie gminy? To już przeszłość! Jak ciekawie przygotować i prezentować zrealizowane przez samorząd zadania, ze szczególnym uwzględnieniem zadań oświatowych? webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   150 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023 oraz jej wpływ na budżet oświaty w roku bieżącym i w kolejnych latach webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne 10 lutego 2022, godz.09:00-11:30
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, czyli jak na nowo odczytać rozporządzenia. Jak racjonalizować wydatki w JST. webinarium, szkolenie on-line   190 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY