lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

e-KZP Casco. Kurs korzystania z aplikacji

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która posiada merytoryczną znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i jako pracownik będzie posługiwać się systemem e-PKZP w codziennej pracy związanej z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił/wiedział:
 • w pełni korzystać z funkcjonalności oprogramowania e-KZP,
 • właściwie prowadzić ewidencję członków KZP oraz poręczycieli KZP,
 • określić stany wkładów członkowskich i zadłużeń z tytułu pożyczek i zaliczek z poszczególnymi członkami kasy w tym również na bieżące monitorowanie wysokości wkładów, zadłużenia, rat oraz harmonogramu spłat członków KZP,
 • dokonać wypłat wkładów i pożyczek członkowskich - członków kasy, sporządzania przelewów i innych dokumentów o charakterze rozliczeniowym,
 • prowadzić ewidencję pożyczek krótkoterminowych, długoterminowych, z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na liczbę lub wysokość rat,
 • księgować w systemie wypłaty pożyczki, tworzenie paczek przelewów do elektronicznych systemów bankowych,
 • zaewidencjonować w systemie e-KZP spłaty pożyczek ze zgromadzonych wkładów, zmiany harmonogramu spłaty, zawieszenia spłaty pożyczki lub udzielenia bezzwrotnej zapomogi, itd.
 • przeprowadzić zawieszenie pobierania comiesięcznych wkładów na wybrany okres,
 • generować comiesięczne list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń,
 • zdefiniować plan kont oraz grup dokumentów,
 • przeprowadzić automatyczne księgowanie list potrąceń oraz wykonać w pełni automatyczny proces zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku obrotowym,
 • korzystać z  historii działania kasy, w tym między innymi archiwum pracowników, którzy zrezygnowali z członkostwa,
 • przygotować wydruki wymagane ustawą o rachunkowości (księga główna, dziennik, zestawienie obrotów i sald), dodatkowych raportów ułatwiających analizę sytuacji finansowej kasy oraz przedstawiających sytuację każdego z członków: karta osoby, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień,
 • sporządzić okresowe sprawozdania finansowe.
Szkolenie realizowane jest na 
Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.

Cena szkolenia 390 zł
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie od podstaw
Termin Miejscowość/województwo
25 kwietnia 2023 godz.09:00-15:00 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

 1. Przygotowanie aplikacji e-KZP – czynności konfiguracyjne
  • poznanie budowy aplikacji e-KZP oraz zasad nawigacji
  • parametryzacja aplikacji
  • dodawanie brakujących jednostek oraz działów
  • dostosowanie Planu Kont
  • przygotowanie szablonów księgowania oraz grup dokumentów
 2. Realizacja czynności w module Osoby
  • zakładanie kartoteki nowego pracownika
  • przygotowanie wniosków
  • wprowadzanie nowych pożyczek
  • dodawanie poręczycieli zewnętrznych
  • realizacja przelewów
  • dodatkowe operacje
 3. Listy potrąceń
  • tworzenie nowych list potrąceń
  • weryfikacja i zamykanie list potrąceń (tworzenie plików, wymiana danych z innymi aplikacjami, wydruki)
  • listy zapomóg
 4. Księgowanie operacji
  • bilans otwarcia
  • księgowanie dokumentów (listy, wyciągi bankowe, rejestry kasowe, polecenia księgowania)
  • import wyciągu bankowego
  • zamykanie miesiąca i roku
  • kasa
 5. Wydruki i zestawienia

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
e-KZP Casco – nowoczesna kasa zapomogowo-pożyczkowa webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
e-KZP Casco. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   350 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak działać w świecie dynamicznych zmian? Poznaj skuteczne rozwiązania. webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych szkolenie on-line, szkolenie on-line   420 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.