lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Finanse VULCAN. Noty odsetkowe sprzedaży oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40,70,100 Euro)

Jak prawidłowo wystawić noty odsetkowe sprzedaży? Jak prawidłowo wystawić noty księgowe z tytułu rekompensat (40,70,100 Euro) za koszty odzyskiwania należności? To przykłady pytań, na które księgowa/y powinna/ien znać odpowiedź, aby efektywnie i poprawnie realizować swoje obowiązki zawodowe.
Szkolenie obejmuje praktyczną wiedzę w zakresie działań, jakie księgowa/y powinna/ien wykonać w aplikacji Finanse VULCAN w przypadku wystąpienia wymagalnych należności. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu ułatwią windykację należności poprzez automatyczne naliczenie odsetek i wystawienie not odsetkowych oraz not księgowych z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

Dzięki szkoleniu

x

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na:

• prawidłowe przygotowanie parametrów niezbędnych do wystawiania not odsetkowych sprzedaży,
• automatyczne naliczenie odsetek od należności przeterminowanych,
• prawidłowe przygotowanie parametrów niezbędnych do wystawiania not księgowych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych,
• grupowe wystawienie i drukowanie not odsetkowych sprzedaży oraz not księgowych rekompensaty.

Korzyści dla uczestnika
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił prawidłowo wygenerować w aplikacji Finanse VULCAN noty odsetkowe dla niespłaconych w terminie należności oraz noty księgowe rekompensaty za koszty dochodzenia należności.
Będzie znał funkcje aplikacji Finanse VULCAN niezbędne do realizacji tego zadania.

Szkolenie poprowadzi doświadczony trener firmy VULCAN, ilustrując omawiane zagadnienia praktycznymi przykładami.

Do kogo jest skierowane szkolenie:
Szkolenie dedykowane jest księgowym posługującym się na co dzień programem Finanse VULCAN. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień księgowych w jednostkach oświatowych, co pozwoli im w pełni zrozumieć zagadnienia omawiane podczas szkolenia.

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.

Cena szkolenia 170 zł/os
Czas 2 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line szkolenie dla zaawansowanych użytkowników
Termin Miejscowość/województwo
20 czerwca 2023 godz.13:00-15:00 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

  1. Noty odsetkowe sprzedaży:
    • Parametryzacja not odsetkowych sprzedaży: wzorce oprocentowania, wzorce numeracji not odsetkowych, parametry istotne podczas wystawiania not odsetkowych, typy księgowań dla not odsetkowych
    • Generowanie not odsetkowych sprzedaży: wybór i znaczenie parametrów dla wystawianych not odsetkowych, należności zakwalifikowane do naliczenia odsetek, grupowe wystawianie not odsetkowych, zbiorcze drukowanie wystawionych not odsetkowych
  2. Noty księgowe rekompensaty za koszty odzyskiwania należności:
    • Parametryzacja not księgowych rekompensaty: wzorce numeracji not księgowych, parametry istotne podczas wystawiania not księgowych, typy księgowań dla not księgowych
    • Generowanie not księgowych rekompensaty: wybór i znaczenie parametrów dla wystawianych not księgowych, należności zakwalifikowane do rekompensat, grupowe wystawianie not księgowych, zbiorcze drukowanie wystawionych not księgowych

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji w centrum usług wspólnych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1050 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Dokumenty źródłowe, kontrola i regulacja rozrachunków warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Kurs dla użytkowników aplikacji kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Raporty budżetowe oraz kontrola realizacji planu finansowego warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie sprawozdań, bilansu, rozliczanie zaliczek oraz inne operacje warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie zestawień i sprawozdań kwartalnych oraz inne operacje warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży, zakupu i dokumentów kasowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Zamykanie roku obrachunkowego oraz tworzenie sprawozdań finansowych. warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.