lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Elektroniczna rekrutacja jako odpowiedź na współczesne wyzwania w oświacie. Wsparcie procesu naboru do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek organizujących zajęcia pozaszkolne.

Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z procesem rekrutacji do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek organizujących zajęcia pozaszkolne. Na spotkaniu dowiedzą się Państwo, dlaczego warto wdrożyć elektroniczny system wspierający proces rekrutacji i jakie wiążą się z tym korzyści zarówno dla organu prowadzącego, dla dyrektorów jednostek prowadzących rekrutację, jak i dla rodziców kandydatów. Eksperci i praktycy firmy VULCAN pokażą Państwu, jak działa program rekrutacji do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, podpowiedzą, na co należy zwrócić szczególną uwagę organizując rekrutację elektroniczną oraz odpowiedzą na pytania związane z realizacją tego procesu.

Dzięki szkoleniu

x
Uczestnik po szkoleniu potrafi wykonać kluczowe czynności wynikające z jego obowiązków prawnych w procesie rekrutacji w sposób odpowiadający współczesnym standardom obsługi obywateli, jednocześnie w pełni wykorzystując możliwości, jakie daje zastosowanie elektronicznego narzędzia wszystkim uczestnikom rekrutacji. 

Korzyści dla uczestnika
Uczestnik po szkoleniu potrafi zorganizować proces rekrutacji w sposób odpowiadający współczesnym standardom obsługi obywateli z uwzględnieniem wymogów stawianych przed uczestnikami procesu w sytuacji konieczności zdalnej obsługi procesu. 

Do kogo jest skierowane szkolenie
Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organów zainteresowanych usprawnieniem procesu rekrutacji do podległych jednostek. 

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie on-line
Termin Miejscowość/województwo
29 września 2021 godz.09:00-13:00 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

 1. Elektroniczna rekrutacja do żłobków - wprowadzenie
 2. Prezentacja rozwiązania wspierającego elektroniczną rekrutację do żłobków prowadzoną w trybie całorocznym. Istota i zalety stosowania spójnych kryteriów i zasad rekrutacji.
 3. Przerwa
 4. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli - wprowadzenie
 5. Prezentacja rozwiązania wspierającego elektroniczną rekrutację do przedszkoli. Zasady przygotowania kryteriów rekrutacji i wskazywanie miejsc kandydatom nieprzyjętym.
 6. Przerwa
 7. Elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych - wprowadzenie
 8. Prezentacja rozwiązania wspierającego elektroniczną rekrutację do szkół podstawowych. Zarządzanie miejscami w szkołach obwodowych i jego wpływ na finanse oświaty w JST.
 9. Przerwa
 10. Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – wprowadzenie
 11. Prezentacja rozwiązania wspierającego elektroniczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Wykorzystanie systemu naboru elektronicznego do planowania oferty edukacyjnej.
 12. Przerwa
 13. Elektroniczna rekrutacja do placówek organizujących zajęcia pozaszkolne - wprowadzenie
 14. Prezentacja rozwiązania wspierającego elektroniczną rekrutację do placówek organizujących zajęcia pozaszkolne. Promowanie oferty zajęć pozaszkolnych i możliwość monitorowania procesu rekrutacji.

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jako odpowiedź na współczesne wyzwania w oświacie webinarium, szkolenie on-line   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Nabór Szkoły Ponadpodstawowe dla pracowników JO i JST webinarium, szkolenie on-line   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, czyli jak na nowo odczytać rozporządzenia. Jak racjonalizować wydatki w JST. webinarium, szkolenie on-line   190 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Poznanie zasad działania systemu elektronicznej rekrutacji – seminarium dla rodziców/opiekunów kandydatów seminarium, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana z opiekunem handlowym Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH i WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach. Spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnych projektów szkoleniowo-doradczych.   Bezpłatne Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Wykorzystanie narzędzi dostępnych w sieci do nauczania przedmiotów – bezpieczne wykorzystanie praw autorskich i budowanie atrakcyjności zdalnego nauczania. webinarium, szkolenie on-line   1000 zł/grupa Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line   100 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY