lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Finanse VULCAN. Obsługa należności

Jak usprawnić wystawianie cyklicznych faktur sprzedaży dla danego kontrahenta? Jak grupowo wystawić faktury dla wielu kontrahentów? Jak uregulować należność z tytułu faktury sprzedaży w przypadku nadpłaty lub częściowej wpłaty? Jak prawidłowo wystawić noty odsetkowe sprzedaży czy też noty księgowe z tytułu rekompensat (40,70,100 Euro) za koszty odzyskiwania należności? To przykłady pytań, na które księgowa/y powinna/ien znać odpowiedź, aby efektywnie i poprawnie realizować swoje obowiązki zawodowe. Szkolenie obejmuje praktyczną wiedzę w zakresie działań, jakie księgowa/y powinna/ien wykonać w aplikacji Finanse VULCAN, w przypadku cyklicznie wystawianych faktur oraz wystąpienia należności wymagalnych. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu ułatwią i przyspieszą wystawianie faktur sprzedaży poprzez korzystanie z umów sprzedaży. Pozwolą również na automatyczne naliczenie odsetek i wystawienie not odsetkowych oraz not księgowych z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

Dzięki szkoleniu

x

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na:
• efektywne wystawianie faktur sprzedaży,
• prawidłową regulację należności z tytułu faktur sprzedaży,
• automatyczne naliczenie odsetek od należności przeterminowanych,
• automatyczne naliczanie rekompensat za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych,
• grupowe wystawienie i drukowanie faktur, not odsetkowych sprzedaży oraz not księgowych rekompensaty.

Korzyści dla uczestnika
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił, w aplikacji Finanse VULCAN, prawidłowo przeprowadzić proces rejestracji umów sprzedaży i automatycznego generowania faktur. Dowie się również, jak prawidłowo regulować należności w przypadku nadpłaty lub częściowej wpłaty. Bez trudności wygeneruje noty odsetkowe dla niespłaconych w terminie należności oraz noty księgowe rekompensaty za koszty dochodzenia należności.
Będzie znał, niezbędne do realizacji tego zadania, funkcje aplikacji Finanse VULCAN.
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener firmy VULCAN, ilustrując omawiane zagadnienia praktycznymi przykładami.

Do kogo jest skierowane szkolenie:
Szkolenie dedykowane jest dla księgowych, posługujących się na co dzień programem Finanse VULCAN. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień księgowych w jednostkach oświatowych, co pozwoli im w pełni zrozumieć zagadnienia omawiane podczas szkolenia.

Cena szkolenia Cena ustalana indywidualnie
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne szkolenie dla zaawansowanych użytkowników

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 
 

Program

  1. Rejestrowanie umów sprzedaży.
  2. Generowanie faktur sprzedaży na podstawie umów.
  3. Regulacja należności z tytułu faktury sprzedaży przy wyciągu bankowym – spłata całkowita, częściowa, nadpłata.
  4. Generowanie not odsetkowych sprzedaży.
  5. Generowanie not księgowych rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
  6. Kontrola rozrachunków w zakresie regulacji należności.
  7. Zestawienia księgowe ułatwiające kontrolę należności.
  8. Rozwiązywanie indywidualnych problemów użytkowników.

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Administrowanie systemem i korzystanie z podstawowych funkcji aplikacji w centrum usług wspólnych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   1050 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Dokumenty źródłowe, kontrola i regulacja rozrachunków warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Kurs dla użytkowników aplikacji kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Raporty budżetowe oraz kontrola realizacji planu finansowego warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie sprawozdań, bilansu, rozliczanie zaliczek oraz inne operacje warsztaty komputerowe, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Tworzenie zestawień i sprawozdań kwartalnych oraz inne operacje warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów sprzedaży, zakupu i dokumentów kasowych kurs, szkolenie od podstaw, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse VULCAN. Zamykanie roku obrachunkowego oraz tworzenie sprawozdań finansowych. warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.