lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

e-PKZP Casco – nowoczesna kasa zapomogowo-pożyczkowa

Podczas webinarium przedstawimy nową aplikację w ofercie firmy VULCAN – e-PKZP Casco, która jest „chmurowym” następcą aplikacji KZP Optivum. Przedstawimy główne funkcjo-nalności, możliwości i korzyści z użytkowania systemu, którego jedną z głównych zalet jest integracja z Płacami VULCAN. Nasi specjaliści doradzą i podpowiedzą – jakie są najbardziej optymalne sposoby migracji danych z dotychczas użytkowanych systemów do obsługi kas zapomogowo-pożyczkowych. Drugim niezwykle istotnym punktem spotkania będzie informacja o zmianach prawnych, które dotyczą prowadzenia kas – zgodnie z Ustawą o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych, która w dniu 10 września 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypo-spolitej Polskiej (Dz. U. 2021 poz. 1666).

Dzięki szkoleniu

x
Korzyści dla uczestnika
Po zakończeniu spotkania uczestnik:
1. Dowie się czym jest i jakie ma możliwości aplikacja e-PKZP Casco,
2. Dowie się o zmianach prawnych – Ustawa o Kasach Zapomogo-Pożyczkowych (Dz. U. 2021 poz. 1666).

Do kogo jest skierowane webinarium:
Szkolenie skierowane jest użytkowników aplikacji KZP Optivum oraz wszystkich zaintere-sowanych zagadnieniami z obszaru kas zapomogowo-pożyczkowych. 

Zapisy na szkolenie zamykamy 48h przed planowanym terminem spotkania. W przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej poinformujemy Państwa o odwołaniu spotkania maksymalnie do 3 dni roboczych przed spotkaniem.
Cena szkolenia Bezpłatne
Czas 2 GODZINY DYDAKTYCZNE szkolenie on-line
Termin Miejscowość/województwo
16 listopada 2021 godz. 10:00-12:00 Zgłoś się na szkolenie


 

Program

 1. Zmiany prawne – praktyczny aspekt wdrożenia nowych uwarunkowań prawnych
  • Nowa rola przedstawicieli pracowników, zmiany kom-petencji poszczególnych organów kas
  • RODO w kasach
  • Pożyczki i zapomogi – zmiany i uwarunkowania
  • Horyzont czasowy na dostosowanie się do ustawy
 2. e-PKZP Casco
  • O aplikacji – możliwości, funkcje, korzyści
  • Integracja z Płacami VULCAN
  • Migracja danych

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
E-PKZP Casco. Warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line   350 zł/os. 18 listopada 2021, godz.09:00-15:00
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY