lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce

Szkolenie dedykowane jest pracownikom JST, którzy chcą nabyć umiejętności w zakresie przygotowania, zakomunikowania oraz sprawnego przeprowadzenia w samorządzie zmiany w obszarze obsługi procesu dotowania szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych.

Dzięki szkoleniu

x

 • unikniesz ryzyka niezgodności zapisów uchwał samorządowych z zapisami ustawowymi w obszarze dotowania przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych,
 • ograniczysz prawdopodobieństwo nieprawidłowości w procesie naliczania i rozliczania dotacji,
 • ustrzeżesz się niepewności podczas przygotowania i przeprowadzania kontroli.

 

Program

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie zmiany
  • psychologiczne aspekty zmiany
  • trans teoretyczny model zmiany
  • ćwiczenia coachingowe
 2. Skuteczna komunikacja
  • komunikaty pośrednie typu „TY”
  • komunikaty bezpośrednie typu „JA”
  • gra strategiczna kształtująca umiejętność efektywnej komunikacji
 3. Cel i istota gromadzenia wniosków o dotacje
  • zasady przyjmowania wniosków: terminy i zawartość wniosku o udzielenie dotacji warunkujące naliczenie i przekazanie dotacji, modelowy szablon wniosku, informowanie placówek niepublicznych o przyznaniu lub odmowie udzielenia dotacji.
  • informatyczne narzędzia wspierające obsługę procesu dotowania i rozliczania dotacji
 4. Waga trafnych szacunków wysokości kwot dotacji w planowaniu budżetu JST
  • planowanie budżetowe a naliczanie dotacji
  • konsekwencje błędnego naliczania dotacji
 5. Miesięczne sprawozdania z liczby uczniów a wypłaty dotacji
  • zakres informacji o liczbie uczniów niezbędny do przekazania dotacji
  • modelowy szablon sprawozdania z liczby uczniów
  • weryfikacja liczby uczniów jako element monitorowania prawidłowości wypłat dotacji
 6. Sprawozdania z wykorzystania dotacji – budowa modelowego sprawozdania
  • terminy sporządzania i zawartość sprawozdań
  • analiza i weryfikacja sprawozdań jako element monitorowania procesu wykorzystania dotacji
  • korekty sprawozdań
  • skutki niezłożenia sprawozdań
 7. Kontrola placówek niepublicznych
  • podstawy prawne do kontroli – regulacje ustawowe i regulacje w prawie miejscowym
  • przesłanki do kontroli – kiedy faktycznie kontrolować wykorzystanie dotacji
  • organizacja skutecznej kontroli – dobre praktyki
  • zakres obowiązków i uprawnień osób kontrolujących
Cena szkolenia 290 zł
Czas 7 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych – szkolenie dla samorządów kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Oświata gminna podczas kryzysu. Gdzie i jak szukać oszczędności. Webinarium webinarium, szkolenie on-line   190 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Podstawy VAT dla sektora publicznego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Sigma - warsztaty warsztaty, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Warsztat dyrektora szkoły. Wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych). kurs, szkolenie stacjonarne   350 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY