lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa

W kursie powinni uczestniczyć dyrektorzy szkół, którzy w praktyce będą mieli do czynienia z wnioskami i opiniami Rady Rodziców, a jednocześnie powinni znać aktualne podstawy prawne funkcjonowania Rad Rodziców.

Dzięki szkoleniu

x
 • poznasz podstawy prawne działania Rad Rodziców,
 • dowiesz się, jakie są sposoby i źródła gromadzonych środków przez Radę Rodziców,
 • nauczysz się tworzyć Regulamin Rady Rodziców,
 • omówisz aspekty funkcjonowania Rady Rodziców jako jednego z organów społecznych w szkole.


 

Program

 1. Rola Rady Rodziców w szkole
 2. Podstawa prawna działania Rad Rodziców
  • Kompetencje ustawowe Rady Rodziców
  • Reprezentacja rodziców
  • Dokumenty wewnętrzne Rady Rodziców
  • Uprawnienia Rady Rodziców
  • Obowiązki Rady Rodziców
 3. Źródła finansowania oświaty
  • Budżet państwa
  • Budżet jednostek samorządu terytorialnego, w tym subwencja oświatowa
  • Środki pozabudżetowe, w tym środki Rady Rodziców
  • Środki Unii Europejskiej
 4. Finanse Rady Rodziców
 5. Sposoby i źródła gromadzonych środków przez Radę Rodziców
  • Zasady wydatkowania zgromadzonych środków
  • Zadania skarbnika i innych organów Rady Rodziców w zakresie gospodarki finansowej
  • Zasady prowadzenia ewidencji księgowej środków
  • Zasady wykonywania kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową Rady Rodziców
 6. Regulamin Rady Rodziców
  • Sposoby i źródła gromadzonych środków
  • Zasady wydatkowania zgromadzonych środków
  • Zadania skarbnika i innych organów Rady Rodziców w zakresie gospodarki finansowej
  • Zasady prowadzenia ewidencji księgowej środków
  • Zasady wykonywania kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową Rady Rodziców
Cena szkolenia 1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Czas 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
SIO po zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 21 kwietnia 2017 roku seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY