lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Finanse publiczne jednostek oświatowych

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów wszelkiego typu szkół i placówek oświatowych, chcących nabyć wiedzę w zakresie odpowiedzialności dyrektora placówki za finanse publiczne.

Dzięki szkoleniu

x
 • dowiesz się, jaką dyrektor szkoły ma odpowiedzialność z tytułu ustawy finanse publiczne,
 • poznasz odpowiednie regulacje prawne w zakresie finansów publicznych obejmujących jego placówkę,
 • będziesz wiedział, jak należy realizować księgowość w placówce budżetowej,
 • dowiesz się, jaką odpowiedzialność księgowego za prowadzenie księgowości w placówce oświatowej,
 • poznasz zasady nakładania kar z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych na dyrektora.


 

Program

 1. Planowanie budżetu jednostki oświatowej:
  • celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, doboru optymalnych metod i środków
  • zabezpieczenie środków zapewniających ciągłość działania jednostki
  • planowanie wydatków zgodnie z hierarchią założonych celów – budżetowanie zadaniowe
  • rodzaje wydatków jaki występują w jednostce oświatowej
  • arkusze organizacyjne
  • roczny plan finansowy jednostki oświatowej
 2. Klasyfikacja dochodów i wydatków występujących w jednostce oświatowej:
  • wydatki bieżące i majątkowe
  • przenoszenie wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej
  • optymalizacje ponoszonych wydatków, efektywne wykorzystanie zasobów i uniknięcie braku źródeł pokrycia lub dokonywania wydatków bez planu finansowego na określonym paragrafie klasyfikacji budżetowej
 3. Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych w jednostkach oświatowych:
  • metodologia wypełniania poszczególnych sprawozdań
  • zaangażowanie środków ponad obowiązujący plan finansowy
  • powiązania między poszczególnymi sprawozdaniami
  • rachunek dochodów własnych
 4. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły jako kierownika jednostki sektora finansów publicznych
 5. Kompetencje dyrektora szkoły a kompetencje i obowiązki głównego księgowego
 6. Przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach oświatowych
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Centrum Usług Wspólnych - a dotychczasowe jednostki obsługi finansowo- księgowej placówek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   390 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Co skarbnik powinien wiedzieć o oświacie w przeddzień planowania budżetu? seminarium, szkolenie stacjonarne   900 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Jak ograniczyć zwiększenie kosztów utrzymania oświaty po reformie i racjonalnie zaplanować sieć szkół? seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os. PROMOCJA na terminy styczniowe: 290zł/os Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2016 r. kurs, szkolenie stacjonarne   390 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Podstawy VAT dla sektora publicznego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY