lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia UONET+

Szkolenia Cena Najbliższy termin
Dziennik Przedszkolny - warsztat doskonalący dla nauczycieli-wychowawców webinarium, szkolenie on-line 100 zł 16 listopada 2021, godz.13:00-15:00
UONET+ - warsztat doskonalący dla nauczycieli webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line 100 zł/os 17 listopada 2021, godz.13:00 -15:00
UONET+ - warsztat doskonalący dla wychowawców z uwzględnieniem ocen śródrocznych webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line 100 zł/os. 16 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
UONET+. Korespondencja seryjna w pracy sekretariatu webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line 100 zł/os. 15 listopada 2021, godz. 12:00-14:00
14 grudnia 2021, godz. 12:00-14:00
UONET+. Nadzór pedagogiczny w szkole szkolenie on-line, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line 200 zł/os. 17 listopada 2021, godz.09:00-12:30
UONET+. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line 200 zł/os. 18 listopada 2021, godz.09:00-12:00
UONET+. Prowadzenie dzienników zajęć innych webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line 100 zł/os. 15 listopada 2021, godz: 09:00-11:00
14 grudnia 2021, godz: 09:00-11:00
UONET+. Szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji - administrator dziennika. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line 200 zł/os. 17 listopada 2021, godz.09:00-12:00
UONET+. Szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji - nauczyciel i wychowawca. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line 50 zł/os. 25 listopada 2021, godz.12:00-15:00
UONET+. Szkolenie dla użytkownika rozpoczynającego pracę w aplikacji - sekretarz szkoły. webinarium, szkolenie od podstaw, szkolenie on-line 150 zł/os. 17 listopada 2021, godz. 12.30 - 15.00
UONET+. Wykorzystanie modułu Zastępstw. webinarium, szkolenie dla zaawansowanych użytkowników, szkolenie on-line 200 zł/os. 16 listopada 2021, godz.09:00-12:00
9 grudnia 2021, godz.09:00-12:00
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY