Świadectwa - papier z giloszem   Do zapłaty:
Dla szkoły podstawowej:
N01a, niebieski, A4, 100 szt. w paczceMEN-I/1/2, MEN-I/3/2, MEN-I/4/2, MEN-I/6/2, MEN-I/7/2
MENiS-I/1/2, MENiS-I/2-SZ/2, MENiS-I/3/2, MENiS-I/5/2, MENiS-I/6-SZ/2, MENiS-I/9/2, MENiS-I/10/2, MENiS-I/11/2, MENiS-I/12/2, MENiS-I/13-SZ/2

Cena: 25.62 zł
Liczba paczek:
N02a, niebieski z paskiem, A4, 50 szt. w paczceMEN-I/3-w/2, MEN-I/6-w/2
MENiS-I/3-w/2, MENiS-I/9-w/2

Cena: 13.42 zł
Liczba paczek:
Dla gimnazjum:
P03a, pomarańczowy, A4, 100 szt. w paczceMEN-I/9/2, MEN-I/10/2, MEN-I/11/2, MEN-I/13/2, MEN-I/14/2, MEN-I/15/2
MENiS-I/17/2, MENiS-I/18/2, MENiS-I/19/2, MENiS-I/20-SZ/2, MENiS-I/23/2, MENiS-I/24/2, MENiS-I/25/2, MENiS-I/26/2, MENiS-I/27/2, MENiS-I/28-SZ/2

Cena: 25.62 zł
Liczba paczek:
P04a, pomarańczowy z paskiem, A4, 50 szt. w paczceMEN-I/9-w/2, MEN-I/13-w/2
MENiS-I/17-w/2, MENiS-I/23-w/2

Cena: 25.62 zł
Liczba paczek:
Dla szkoły zawodowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy:
Z05a, żółty, A3, 50 szt. w paczceMENiS-I/85/2

Cena: 25.62 zł
Liczba paczek:
Z15a, żółty, A4, 50 szt. w paczceMEN-I/17/2, MEN-I/18/2, MEN-I/19/2, MEN-I/20/2
MENiS-I/32/2, MENiS-I/33/2, MENiS-I/36/2, MENiS-I/37/2, MENiS-I/38/2, MENiS-I/39/2, MENiS-I/42/2, MENiS-I/43/2, MENiS-I/86/2

Cena: 13.42 zł
Liczba paczek:
Z16a, żółty z paskiem, A4, 50 szt. w paczceMEN-I/17-w/2, MEN-I/18-w/2
MENiS-I/32-w/2, MENiS-I/36-w/2

Cena: 13.42 zł
Liczba paczek:
Dla technikum, liceum zawodowego i liceum technicznego (bez egzaminów eksternistycznych) i technikum uzupełniającego:
R07a, różowy, A3, 50 szt. w paczceMEN-I/27/2, MEN-I/28/2, MEN-I/31/2, MEN-I/32/2
MENiS-I/61/2, MENiS-I/62/2, MENiS-I/63/2, MENiS-I/71/2, MENiS-I/72/2, MENiS-I/73/2, MENiS-I/76/2, MENiS-I/80/2, MENiS-I/82/2, MENiS-I/83/2, MENiS-I/87/2, MENiS-I/89/2, MENiS-I/91/2, MENiS-I/92/2, MENiS-I/94/2, MENiS-I/95/2

Cena: 25.62 zł
Liczba paczek:
R08a, różowy z paskiem, A3, 50 szt. w paczceMEN-I/27-w/2, MEN-I/28-w/2, MEN-I/31-w/2, MEN-I/32-w/2
MENiS-I/61-w/2, MENiS-I/62-w/2, MENiS-I/71-w/2, MENiS-I/72-w/2, MENiS-I/76-w/2, MENiS-I/80-w/2, MENiS-I/82-w/2, MENiS-I/87-w/2, MENiS-I/91-w/2, MENiS-I/94-w/2

Cena: 25.62 zł
Liczba paczek:
Dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i dla kończących szkoły średnie na podstawie egzaminów eksternistycznych oraz dla uzupełniającego liceum ogólnokształcącego:
R09a, różowy, A4, 100 szt. w paczceMEN-I/21/2, MEN-I/23/2, MEN-I/25/2, MEN-I/26/2, MEN-I/29/2, MEN-I/30/2
MENiS-I/46/2, MENiS-I/47-SZ/2, MENiS-I/50/2, MENiS-I/51/2, MENiS-I/52/2, MENiS-I/53-SZ/2, MENiS-I/56/2, MENiS-I/57/2, MENiS-I/58/2, MENiS-I/59/2, MENiS-I/64/2, MENiS-I/66/2, MENiS-I/67/2, MENiS-I/68/2, MENiS-I/69/2, MENiS-I/74/2, MENiS-I/77/2, MENiS-I/78/2, MENiS-I/84/2, MENiS-I/90/2, MENiS-I/93/2, MENiS-I/96/2

Cena: 25.62 zł
Liczba paczek:
R10a, różowy z paskiem, A4, 50 szt. w paczceMEN-I/21-w/2, MEN-I/23-w/2, MEN-I/25-w/2, MEN-I/26-w/2, MEN-I/29-w/2, MEN-I/30-w/2
MENiS-I/46-w/2, MENiS-I/50-w/2, MENiS-I/56-w/2, MENiS-I/57-w/2, MENiS-I/66-w/2, MENiS-I/67-w/2

Cena: 25.62 zł
Liczba paczek:
Dla szkoły policealnej, pomaturalnej i szkoły policealnej dla dorosłych:
B13a, brązowy, A4, 100 szt. w paczceMENiS-I/130/2, MENiS-I/131/2, MENiS-I/132/2, MENiS-I/102/2, MENiS-II/105/2, MENiS-II/306/2

Cena: 25.62 zł
Liczba paczek:
B14a, brązowy, A3, 50 szt. w paczceMENiS-I/100/2

Cena: 25.62 zł
Liczba paczek:
Dla maturzystów:
M11b, różowy, A4, numerowany, 50 szt. w paczce (25 kpl.)MENiS-I/98/2

Cena: 18.3 zł
Liczba paczek:
Dla szkoły artystycznej:
S19a, zielony, A4, 50 szt. w paczceART-II/205/3
ART-II/221/3, ART-II/222/3, ART-II/226/3

Cena: 15 zł
Liczba paczek:
S20a, zielony z paskiem, A4, 25 szt. w paczce ART-II/205-w/3
ART-II/221-w/3, ART-II/222-w/3, ART-II/226-w/3, ART-II/245-w/3

Cena: 15 zł
Liczba paczek:
S17a, zielony, A3, 50 szt. w paczce ART-II/200/3, ART-II/201/3, ART-II/202/3, ART-II/203/3, ART-II/204/3
ART-II/220/3, ART-II/223/3, ART-II/224/3, ART-II/225/3

Cena: 15 zł
Liczba paczek:
S18a, zielony z paskiem, A3, 25 szt. w paczceART-II/201-w/3, ART-II/203-w/3
ART-II/220-w/3, ART-II/223-w/3, ART-II/224-w/3, ART-II/225-w/3

Cena: 15 zł
Liczba paczek:
Razem:


Zamawiający

Nazwa: *
Województwo:   *
Ulica:
Miejscowość:
Poczta: * Kod: *
Telefon: *
E-mail:*
NIP: *
REGON: *
Numer licencji
(jeśli placówka go posiada):
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia:

Imię i nazwisko: *
Stanowisko: *
Uwagi:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami licencji użytkowania
programów komputerowych firmy VULCAN.

Uwaga: Pola oznaczone czerwoną gwiazdką muszą być wypełnione