lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Archiwizacja dzienników elektronicznych

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN, w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego należy zarchiwizować dzienniki elektroniczne.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646)

§ 22. W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, a w przypadku szkół policealnych dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych –  w terminie 10 dni od dnia zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia semestru, w sposób zapewniający możliwość:

1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2) weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;

3) odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników, o których mowa w § 2, § 8–13, § 18 i § 20.

Przygotowanie pliku pomocnego w wypełnieniu obowiązku archiwizacji jest w e-dzienniku UONET+ niezmiernie proste. Wystarczy na zakładce „Organizacja szkoły/ Dziennik” nacisnąć przycisk „Kopia XML” i wybrać format, w jakim mają być zarchiwizowane dzienniki. I gotowe! Teraz trzeba tylko nagrać plik na płytę CD lub inny nośnik danych i podpisać go podpisem elektronicznym.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.