lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Dodatkowe zajęcia wspomagające - jakie informacje rejestrować

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki na pytanie czy godziny dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do szkół z nauki zdalnej powinny zostać umieszczone w arkuszach organizacyjnych: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przewiduje możliwość organizacji w szkołach zajęć wspomagających dla uczniów, nie nakłada obowiązku zamieszczania zajęć wspomagających w arkuszu organizacji. Rozporządzenie określa natomiast zakres informacji, którą dyrektor szkoły będzie przedkładał organowi prowadzącemu. Informacja ta ma uwzględniać m.in.: liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w danym okresie oraz listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć. W rozporządzeniu zostały także określone zasady dokumentowania zajęć wspomagających. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dodatkowe-zajecia-wspomagajace-w-szkole--najczestsze-pytania-i-odpowiedzi
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY