lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap to projekt systemowy realizowany w partnerstwie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Lider partnerstwa) oraz VULCAN Sp. z o.o. (Partner), w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.1. „Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie”, Poddziałanie 3.1.2 „Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego”.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli JST do odwiedzenia witryny projektu i udziału w szkoleniach: www.zarzadzanie.oswiata.vulcan.edu.pl.

Organizatorzy projektu:

Ośrodek Rozwoju Edukacji (Lider Partnerstwa) jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez MEN. Celem ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności poprzez wspieranie szkół i placówek w realizacji zadań, wspieranie zmian wprowadzonych w systemie oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

VULCAN sp. z o.o. (Partner) jest największym w Polsce producentem specjalistycznych rozwiązań dla oświaty. Tworzy oprogramowanie komputerowe oraz oferuje usługi szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe dla jednostek samorządu terytorialnego i placówek oświatowych.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają pracownicy biura projektu pod numerami telefonów: 71 325 48 48 oraz 71 347 48 70.
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.