lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Harmonogram prac subwencyjnych

 

O tych terminach trzeba pamiętać!

Przepisy prawa nakładają na samorządy obowiązek potwierdzania prawdziwości danych w systemie informacji oświatowej. To bardzo ważne zadanie, ponieważ błędne dane w SIO mogą skutkować nieotrzymaniem przysługujących środków lub koniecznością zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranej subwencji.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem najważniejszych zadań i terminów ich realizacji: 

Zobacz, jak łatwo zweryfikować prawdziwość danych

Jak samorząd może zweryfikować informacje wprowadzone przez jednostki oświatowe do SIO? Wystarczy oprzeć się na innym źródle danych, które już są dostępne np. w arkuszach organizacyjnych.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, w którym ekspert VULCAN wyjaśnia, z jakich danych warto korzystać:
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.