lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Informacja dla użytkowników e-dziennika UONET+

Informujemy o zmianie terminu aktualizacji programu UONET+ z 13 lutego na 17 lutego. Zmiana ta spowodowana jest awarią modułu Rodzic/Uczeń i modułu Wiadomości, którą musieliśmy usunąć w pierwszej kolejności, aby przywrócić możliwość pełnego korzystania z e-dziennika.

Zmiany, jakie zostaną wprowadzone w najnowszej wersji e-dziennika to m.in.:

  • Możliwość eksportowania danych do systemu Hermes i do programu Nabory (moduł Sekretariat).
  • Optymalizacja wydruku legitymacji szkolnej - możliwość wyboru pól wydruku, możliwość drukowania ramki, zwiększenie zakresu marginesu (moduł Sekretariat).
  • Możliwość przypisania właściciela do kolumny ocen. W momencie opisywania kolumny ocen nauczyciel (użytkownik zalogowany) staje się jej właścicielem i tylko on może ją edytować (moduł Dziennik).
  • Udostępnienie aplikacji mobilnej dla rodziców i uczniów Dzienniczek+. Aplikacja wyświetla informacje odnoszące się wyłącznie do bieżącego semestru, stanowi źródło bieżących informacji o ocenach, frekwencji, planie lekcji, zadaniach domowych, terminach sprawdzianów czy uwagach dotyczących dziecka (moduł Rodzic/Uczeń).

Dowiedz się więcej>

  • Dodanie opcji ułatwiającej planowanie zastępstwa. W oknie wyboru nauczycieli, dodano podświetlenie, że dany nauczyciel we wskazanie godzinie ma już coś zaplanowane i umożliwiono bezpośrednie wyszukanie zastępcy poprzez wpisanie jego danych oprócz możliwości wyszukania za pomocą lupki (moduł Zastępstwa).
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY