lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Komunikat dla dolnośląskich jednostek oświatowych

Szanowni Państwo!

Trwa sezon przygotowywania przez jednostki oświatowe arkuszy organizacyjnych z wykorzystaniem naszych programów:

 • Sigma (rozwiązanie centralne dla JST z dostępem do Arkusza dla dyrektorów JO) i 
 • Arkusz Optivum (instalowany lokalnie w JO).
Opis organizacji na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzanej reformy oświaty. Jedną z nich jest powrót do opiniowania arkuszy przez organ nadzoru pedagogicznego. 

Pragniemy Państwa poinformować, że na spotkaniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty i pracownikami kuratorium otrzymaliśmy informacje, że na terenie województwa dolnośląskiego, w celu dostarczenia informacji potrzebnych do wystawienia opinii przez kuratorium, warto korzystać z dostępnych w naszych programach następujących raportów:

W programie Sigma w module Arkusz są to raporty:

 • Płachta
 • Wykaz kadry pedagogicznej
 • Plany nauczania
 • Liczebność grup na zajęciach
 • Zestawienie podsumowujące opis organizacji jednostki oświatowej (raport będzie dostępny po aktualizacji programu ok. 10-12 kwietnia)
W programie Arkusz Optivum są to raporty:

 • Płachta
 • Wykaz kadry pedagogicznej
 • Plany nauczania
 • Zajęcia w podziałach na grupy 
 • Liczby uczniów
 • Przydziały nauczycieli

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY