lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Komunikat dla użytkowników Płac Optivum w sprawie nowej wersji "Płatnika"

Informujemy, że nowa wersja programu Płatnik (wersja 9) będzie obowiązywała od 1 stycznia 2014 r. 

Zarazem z obecnej wersji Płatnika (wersja 8) mogą Państwo można korzystać do 31 grudnia 2013 r.*

Eksport do nowej wersji Płatnika jest obecnie możliwy. Jednak by mieć pewność, że eksport został wykonany poprawnie, zalecamy by do eksportu danych za grudzień wybrać wersję 8.

--- 

* Informacje pochodzą z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów 

w szczególności:

§ 2. 2. Płatnicy składek mogą posługiwać się oprogramowaniem, o którym mowa w art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zawierającym dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych, określone w załącznikach nr 1–5, 12, 13, 15, 16 i 17 zmienianego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY