lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Nowości w module Uczeń

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami, jakie zostały wprowadzone na witrynie dla uczniów i rodziców.

Uczeń na tle klasy

Nowy widok umożliwia porównanie wyników, które otrzymał uczeń z wybranego przedmiotu do wyników całej klasy.
Łatwo można również porównać oceny cząstkowe, punktowe oraz śródroczne i roczne.
Warto sprawdzić – to świetna mobilizacja do nauki!Witrynę dostosowano też do potrzeb osób niewidomych, niedowidzących i słabowidzących

Umożliwiono zmianę kontrastu widoku strony i zmianę wielkości czcionki na stronie, a także dodano funkcję „czytania” na głos treści ze strony.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY