lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Nowości w UONET+

Ostatnia aktualizacja UONET+ (19.02.0000) wprowadza do e-dziennika kolejną nowość – dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Pracując nad nim, uwzględniliśmy odpowiednie zapisy prawne oraz korzystaliśmy z opinii i sugestii użytkowników naszego dziennika. Dzięki temu powstała funkcja, która ułatwi pracę w wielu szkołach.

Oto możliwości, jakie daje nauczycielom dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 • Nowy dziennik znajduje się w zakładce „Dzienniki zajęć innych”, a praca z nim przebiega tak samo jak w przypadku pozostałych dzienników, nie ma więc konieczności nauki nowych funkcji.
 • Nauczyciel przypisany do dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może dodawać lub usuwać uczniów, którzy będą objęci tym dziennikiem, wybierając ich spośród uczniów znajdujących się w systemie UONET+.
 • Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych umożliwia nauczycielom odnotowywanie przebiegu zajęć, frekwencji, określanie liczby godzin, formy płatności oraz wpisywanie uwag do pracy.
 • W dzienniku można wpisywać szczegółowe informacje o uczestnikach zajęć, np. ocenę postępów czy wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz opisać program zajęć dla każdego uczestnika objętego dziennikiem.
 • Nauczyciel może wprowadzić do dziennika swój plan pracy i plan zajętości. Określa też cele, zadania, tematykę zajęć i liczbę godzin przeznaczonych na dane zagadnienie.
 • Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych pozwala też na opisanie kontaktów nauczyciela z innymi osobami biorącymi udział w procesie nauczania, np. lekarzem czy rodzicami.
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest też dostosowany do potrzeb dyrektora szkoły i pozwala w łatwy sposób sprawdzić zajętość nauczycieli i odnotowywać uwagi po przeprowadzeniu kontroli dziennika.

Dodatkowo wprowadziliśmy do systemu UONET+ szereg usprawnień istniejących już funkcji. Są to:
 • możliwość wydruku dziennika przedszkolnego,
 • tworzenie pliku XML służącego do archiwizacji dziennika przedszkolnego,
 • możliwość przesyłania planów pracy nauczycieli dyrektorowi, który w prosty sposób może je zaakceptować,
 • możliwość anulowania lub odrzucenia usprawiedliwienia,
 • dwie nowe wersje dokumentu zgody rodziców na wyjazd czy wycieczkę – z numerem PESEL i bez.
Przejdź do pełnego opisu zmian >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY