lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Rola dziennika elektronicznego

Dnia 2 lipca 2014 odbyły się warsztaty dyrektorów szkół reprezentujących OSKKO oraz przedstawicieli firmy VULCAN. Celem spotkania było przedyskutowanie roli dziennika elektronicznego w szkole. 

Dyskusja nad tą kwestią osadzona była w kontekście cyfryzacji szkół. Zastanawiano się nad tym, czym jest szkoła cyfrowa, czy jest zasadne, by używać takiego pojęcia, co ono z sobą niesie i jak doprowadzić do tego, by szkoła w skuteczny i racjonalny sposób wykorzystywała technologię w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Uczestnicy warsztatów zgodnie doszli do wniosku, że technologia jest tylko środkiem i nie powinna być fetyszyzowana. Jednak szkoła obecnych czasów nie może istnieć bez uwzględniania technologii, gdyż jest to naturalne środowisko uczniów obcujących na co dzień z technologią. Z drugiej strony nie widziano zasadności, by używać nadmiernie terminu szkoła cyfrowa. Szkoła nie jest ani cyfrowa, ani papierowa. Szkoła używa różnych środków do osiągania swoich podstawowych celów kształcenia i zdecydowanie powinna używać technologii informacyjno-komunikacyjnej, jednak nie jako cel sam w sobie.


Dziennik elektroniczny został uznany za bardzo ważne narzędzie wspierające pracę szkoły. Zdecydowanie najważniejszą jego funkcją jest umożliwienie powszechnej komunikacji całej szkolnej społeczności, a zwłaszcza możliwość komunikacji szkoły z rodzicami i uczniami. Z tego też względu uznano, że dostęp rodziców do dziennika powinien być bezpłatny. Nie można oczekiwać i planować powszechności dostępu do informacji i komunikacji w szkole, narzucając ograniczenia w formie płatnego do nich dostępu.
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.