lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Rozlicz prawidłowo podręczniki przyjęte na stan szkoły

Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum wiąże się z koniecznością przyjęcia i zaewidencjonowania tych publikacji w bibliotece szkolnej, zanim trafią one do uczniów.

W sytuacji, gdy szkoła zamówiła podręczniki w zestawach przed zaewidencjonowaniem, należy określić jednostkową wartość podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w rachunkowości do wyznaczenia cen jednostkowych można przyjąć jedną z dwóch metod:


Krok 1
Wskaż klasę na wybranym poziomie nauczania – zobaczysz wszystkie dostępne podręczniki z cenami proponowanymi przez wydawcę.

Krok 2
Zaznacz podręczniki wchodzące w skład zamówionego dla szkoły zestawu. Jeśli to konieczne, uzupełnij zestaw o informację o podręcznikach zakupionych u innego dostawcy i podaj ich ceny rynkowe.

Krok 3
Wprowadź cenę zestawu podaną na fakturze.
System obliczy wskaźniki procentowe i wartość ewidencyjną dla każdego podręcznika oraz wygeneruje dokument stanowiący podstawę do zaewidencjonowania podręcznika w szkolnym księgozbiorze.

Z aplikacją VULCAN masz pewność, że przyjęte podręczniki i materiały edukacyjne zostaną prawidłowo rozliczone i zewidencjonowane.
Rekomendujemy korzystanie z aplikacji w przeglądarce Chrome.do goryPRZEWIŃ DO GÓRY