lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Split payment w VAT, czyli jakie zmiany czekają nas w rozliczeniach VAT?

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmiany ustawy o VAT, który zakłada wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

Mechanizm podzielonej płatności ma polegać na rozdzieleniu płatności za towar lub usługę na dwie kwoty. Kwota netto byłaby płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, a pozostała kwota, czyli VAT miałaby trafiać na specjalny rachunek bankowy.

Kwotą netto przedsiębiorca będzie dysponował dowolnie, jednak kwota podatku VAT będzie mogła zostać użyta tylko do płatności VAT na rzecz innych kontrahentów lub do płatności zobowiązania VAT do urzędu skarbowego.

Zmiany miałyby zostać wprowadzone od 1 stycznia 2018 r., jednak już teraz na bieżąco śledzimy postępy prac nad projektem ustawy. Wprawdzie podzielona płatność ma być dobrowolna, jednak trzymamy rękę na pulsie, by móc jak najszybciej wprowadzić konieczne zmiany do naszych programów finansowych.

Aktualizacja 2.08.2017 r.

Projekt noweli o VAT, który zawiera informacje o split payment został poprawiony, wprowadzono zmiany korzystne dla podatników; nowela wejdzie w życie 1 kwietnia 2018 r., a nie od 1 stycznia 2018 r., jak wcześniej planowano - poinformował PAP dyrektor w MF Wojciech Śliż.

Żródła:
https://www.pb.pl/od-1-kwietnia-2018-r-zmiany-dot-split-payment-867749
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12298259/12432705/12432706/dokument301915.pdf

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY