lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli JST

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Lider partnerstwa) oraz VULCAN Sp. z o.o. (Partner), w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.1. „Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie”, Poddziałanie 3.1.2 „Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego”.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, w szczególności opracowanie i upowszechnienie modeli planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oraz podniesienie kompetencji przedstawicieli JST przez system szkoleń i dostarczenie fachowych publikacji, w tym zawierających przykłady dobrych praktyk.

W trakcie projektu realizowane będą następujące szkolenia:
  • szkolenia w formie wykładu – kierowane do przedstawicieli decyzyjnych JST,
  • szkolenia w formie warsztatu – kierowane do pracowników operacyjnych JST,
  • szkolenia e-learningowe.
Ponadto w ramach projektu organizowane będą konferencje oraz wydawane publikacje, poradniki.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.

Uruchomione zostało też forum dla samorządowców, które ma być miejscem wymiany doświadczeń, porad praktyków i ekspertów zarządzania oświatą, źródłem informacji o skutecznych metodach zarządzania oświatą w JST. Forum dostępne jest pod adresem www.forum.jst.vulcan.edu.pl. Zachęcamy do włączenia się do dyskusji.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zapisu na szkolenia znajdują się na stronie www.zarzadzanie.oswiata.vulcan.edu.pl.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY