lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Zobacz, jakie prezenty przygotowaliśmy dla użytkowników UONET+ w najbliższej aktualizacji

Święta tuż-tuż, a gorączka związana z poszukiwaniem prezentów trwa w najlepsze. My już mamy prezent dla użytkowników naszego e-dziennika! Przygotowaliśmy specjalną aktualizację, która ułatwi korzystanie z UONET+ i znacząco zwiększy komfort pracy.

Oto, co przygotowaliśmy:

Nowości w ocenie opisowej

Dodaliśmy tutaj szereg nowych elementów ułatwiających tworzenie oceny opisowej oraz całkowicie nowy element „Ocena diagnostyczna”, który z powodzeniem będzie wspierać bieżące monitorowanie postępów dziecka w nauce.

  • Przygotowaliśmy nowy mechanizm korzystania z gotowych schematów oceniania. Umożliwiamy również zmianę schematu wyrażeń zaproponowanych przez VULCAN.
  • By ułatwić pracę nad opisem oceny, dodaliśmy możliwość publikacji danej oceny. Opublikowana ocena będzie widoczna dla rodzica, nieopublikowana pozostaje w trybie edycji.
  • Obecnie można nie tylko wybrać szablon świadectwa, ale również dostosować wielkość i rodzaj czcionki do swoich potrzeb.
  • Po wybraniu nowej zakładki „Ocena diagnostyczna” (w dzienniku oddziału w kartotece ucznia) nauczyciel ma możliwość oceniania ucznia w trakcie roku szkolnego.

Wsparcie jednostek łączonych

W sytuacji gdy szkoła połączyła się z inną placówką mającą UONET+ (np. w wyniku wygaszenia gimnazjum), umożliwiliśmy przeglądanie danych z obu baz bez konieczności przelogowania się. Wystarczy, że użytkownik jest dodany w obu bazach z tym samym adresem e-mail, by mógł wygodnie przeglądać dane różnych jednostek.

Łatwe uzupełnianie braków

Nowy widok „Braki w dziennikach” pozwala nauczycielowi łatwo odszukać lekcje, przy których nie wpisał tematu lub nie sprawdził frekwencji. Teraz wystarczy kliknąć konkretną pozycję braku, a system sam przeniesie użytkownika do miejsca, w którym można uzupełnić brakujące informacje.

Lepsza organizacja pracy nauczyciela

Dodaliśmy nową pozycję na wstążce: „Plan nauczyciela”. Nauczyciel może tu przeglądać swój tygodniowy plan uwzględniający jego wszystkie zajęcia, także te opisane w dziennikach zajęć innych i w dzienniku świetlicy. Dzięki temu zawsze widzi wszelkie zadania, które ma zaplanowane w danym tygodniu.

Uwagi nie tylko od wychowawcy

Wszystkim nauczycielom umożliwiamy wstawianie uwag każdemu uczniowi szkoły.

Nowe zestawienia podsumowujące

Dodaliśmy dwa nowe zestawienia: „Klasyfikacja” i „Lista lokat”. Zawierają one różnorodne podsumowania danych uczniów (ich oceny roczne, średnie, nieobecności), dzięki czemu będą niezwykle przydatne podczas rady klasyfikacyjnej.

Łatwiejsze wysyłanie wiadomości do grup użytkowników

Teraz można szybko wysłać wiadomość z opcją „wyślij do wszystkich”, wybrawszy wcześniej grupę adresatów (uczniowie, nauczyciele, rodzice).

Wychowawca główny i pomocniczy

Rozumiemy, że czasami zachodzi potrzeba, by nauczyciel niebędący wychowawcą w danym oddziale miał uprawnienia podobne do wychowawcy. Dlatego w zakładce „Wychowawca” dodaliśmy możliwość ustawienia wychowawcy głównego i pomocniczego oraz wskazania wychowawcy na lata szkolne. Jednak na wydrukach (np. kartkach na wywiadówkę i świadectwach) oraz w witrynie ucznia będą widoczne tylko dane wychowawcy głównego.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY