lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Artyku造

Dwa nowe rozdzia造, a problem niema造

5 marca 2015 autor Tadeusz Konarski - trener firmy VULCAN Finanse w o鈍iacie

1 stycznia 2015 r. wesz造 w 篡cie nowe przepisy zwi您ane z realizacj ustawy bud瞠towej. O tym, kogo one dotycz, jak wype軟ia obowi您ki z nimi zwi您ane rozmawiamy z Tadeuszem Konarskim – trenerem firmy VULCAN.

VULCAN [V]: Do rozporz康zenia w sprawie szczeg馧owej klasyfikacji dochod闚, wydatk闚, przychod闚 i rozchod闚 oraz 鈔odk闚 pochodz帷ych ze 廝鏚e zagranicznych wprowadzono dwa nowe rozdzia造. Kogo one dotycz?

Tadeusz Konarski [TK]: Zmiany dotycz bud瞠t闚 gmin i powiat闚 – a co za tym idzie plan闚 finansowych przedszkoli i szk馧 prowadzonych przez nie. S康z, i grono os鏏, kt鏎e b璠 si zajmowa wdro瞠niem tych zmian, jest uzale積ione od przyj皻ego przez samorz康 sposobu realizacji o鈍iatowych zada finansowo-ksi璕owych – to znaczy – czy jest on scentralizowany, czy te nie.

Bez w徠pienia sporo pracy b璠 musieli wykona skarbnicy, ale r闚nie dyrektorzy przedszkoli i szk馧 podstawowych, gimnazj闚 i szk馧 ponadgimnazjalnych – w tym zar闚no og鏊nodost瘼nych jak i integracyjnych, specjalnych, z oddzia豉mi integracyjnymi czy z oddzia豉mi specjalnymi, r闚nie g堯wni ksi璕owi tych plac闚ek. Ponadto – w zale積o軼i od przyj皻ego modelu – mo瞠 to dotyczy r闚nie g堯wnych ksi璕owych i dyrektor闚 tzw. ZEAS-闚 – czyli jednostek obs逝gi plac闚ek o鈍iatowych, a tak瞠 naczelnik闚 wydzia堯w edukacji. Utworzenie dw鏂h nowych rozdzia堯w klasyfikacji bud瞠towej, czyli 80149 – „Realizacja zada wymagaj帷ych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia豉ch przedszkolnych w szko豉ch podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” i rozdzia逝 80150 – „Realizacja zada wymagaj帷ych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m這dzie篡 w szko豉ch podstawowych, gimnazjach, liceach og鏊nokszta販帷ych, liceach profilowanych i szko豉ch zawodowych” jest konsekwencj art. 32 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niekt鏎ych ustaw w zwi您ku z realizacj usta wy bud瞠towej. Stanowi on, 瞠 w roku 2015 na realizacj zada wymagaj帷ych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m這dzie篡 jednostka samorz康u terytorialnego przeznacza 鈔odki w wysoko軼i nie mniejszej ni wynikaj帷a z podzia逝 cz窷ci o鈍iatowej subwencji og鏊nej dla jednostek samorz康u terytorialnego.

Ma to, przynajmniej w za這瞠niu Ministerstwa Finans闚, umo磧iwi odr瑿ne ewidencjowanie przez JST oraz poszczeg鏊ne szko造, dla kt鏎ych organem prowadz帷ym s samorz康y lokalne, wydatk闚 ponoszonych na edukacj dzieci i m這dzie篡 wymagaj帷ych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczeg鏊no軼i uczni闚 niepe軟osprawnych. A wszystko po to, aby te wydatki nie by造 mniejsze ni subwencja o鈍iatowa przewidziana na nie.

[V]: Czy realizacja obowi您k闚 zwi您anych z dwoma nowymi rozdzia豉mi, o kt鏎ych m闚imy, wi捫e si z jakimi trudno軼iami?

[TK]: Oczywi軼ie. Powy窺ze zmiany wesz造 w 篡cie w czasie, kiedy wi瘯szo嗆 samorz康闚 ma ju uchwalone bud瞠ty na 2015 rok, a par agraf 2 rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniaj帷ego rozporz康zenie w sprawie szczeg馧owej klasyfikacji dochod闚, wydatk闚, przychod闚 i rozchod闚 oraz 鈔odk闚 pochodz帷ych ze 廝鏚e zagranicznych nakazuje jednostkom samorz康u terytorialnego dostosowa uchwa喚 bud瞠tow do przepis闚 w terminie 3 miesi璚y od dnia wej軼ia w 篡cie rozporz康zenia – czyli do 31 marca 2015 roku. Zatem osoby wymienione przeze mnie przed chwil musz wykona sporo pracy.

O ile wyliczenie pieni璠zy, kt鏎e samorz康 otrzyma na realizacj zada wymagaj帷ych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m這dzie篡 nie jest trudne, bo mamy algorytm, za pomoc kt鏎ego to si robi, o tyle problemem jest zaplanowanie w poszczeg鏊nych paragrafach klasyfikacji bud瞠towej wydatk闚 z tym zwi您anych. To wyzwanie niezwykle trudne, poniewa opr鏂z wydzielenia wydatk闚 osobowych przeznaczonych na p豉ce w zwi您ku z realizacj tego zadania, trzeba wydzieli wszystkie inne koszty przeznaczone na kszta販enie uczni闚 ze specjalnymi potrzebami, a wi璚 np. oddzielnie dla tych uczni闚 trzeba policzy koszty medi闚, czyli wody, pr康u itd., wydzieli p豉ce pracownik闚 administracyjnych, obs逝gowych szk馧 i wiele, wiele innych. Problemem jest to, 瞠 nie bardzo wiadomo jak to wydziela.

[V]: Czy istniej jakie narz璠zia, kt鏎e u豉twiaj to zadanie?

[TK]: Tak. Takim narz璠ziem jest np. aplikacja arkusz organizacyjny firmy VULCAN. Dzi瘯i niej du穎 豉twiej jest przebrn望 przez skomplikowane wyliczenia. Dla przyk豉du – przy nowych przepisach – p豉ce nauczycieli lepiej jest liczy zadaniowo, a nie wska幡ikowo.

[V]: Czy nowe przepisy sprawiaj jakie problemy interpretacyjne?

[TK]: K這potem jest r闚nie to, 瞠 w przepisach nie znajdujemy wprost definicji tego, co to jest realizacja zada wymagaj帷ych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m這dzie篡. Artyku 71b ustawy o systemie o鈍iaty wyszczeg鏊nia te zadania, ale przecie mamy jeszcze w systemie inne plac闚ki prowadzone przez powiaty – jak MOS-y i MOW-y, w kt鏎ych realizuje si takie zadania, a kt鏎ym przewidziano odpowiednio rozdzia造 85421, 85420 w dziale 854 klasyfikacji bud瞠towej. Co z nimi? Zar闚no Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finans闚, jak i Regionalne Izby Obrachunkowe w kwestii powy窺zych zmian milcz, a czasu w samorz康ach, w szko豉ch i przedszkolach mamy coraz mniej.

[V]: Jak w takim razie u豉twi sobie wywi您anie si z nowych obowi您k闚?

[TK]: Przede wszystkim uczy si i wymienia pogl康y w tym obszarze! Namawia豚ym wszystkich zajmuj帷ych rozliczeniami finansowymi w zakresie o鈍iaty do udzia逝 w szkoleniach, konferencjach na ten temat. Nasza firma organizuje je pod tytu貫m: „Dwa nowe rozdzia造 – a problem niema造” . To pozwoli przedyskutowa spos鏏 realizacji tego zadania oraz naby praktyczne umiej皻no軼i potrzebne do realizowania nowych przepis闚.

[V]: Dzi瘯ujemy za rozmow.

[TK]: Dzi瘯uj.

Zapisz si na szkolenie dotycz帷e rozdzia堯w 80149 i 80150
Zapisz si na szkolenie dotycz帷e rozdzia堯w 80149 i 80150
do goryPRZEWI DO G紑Y