lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Doradca - elektroniczne wydania czasopisma

 

Doradca on-line

Zachęcamy do skorzystania z wygodnej formy dostępu do treści publikowanych w Doradcy

Po wykupieniu rocznego abonamentu na e-Doradcę mają Państwo:

  • dostęp do elektronicznych wydań Doradcy, począwszy od stycznia 2008 roku;
  • do dyspozycji praktyczną wyszukiwarkę ułatwiającą dotarcie do konkretnych numerów, tytułów i treści artykułów;
  • dostęp do elektronicznej wersji najnowszego numeru, zanim jeszcze wydrukowany egzemplarz Doradcy dotrze do placówki;
  • zebrane w jednym miejscu kolejne numery, uporządkowane i dostępne po zalogowaniu;
  • łatwy dostęp do treści, nawet gdy po ręką nie ma wersji papierowej.

Jednym słowem praktyczne i wygodne rozwiązanie!

Rok 2019 Rozwiń
  • Doradca 206/Wrzesień 2019:

    • Podwyżki dla nauczycieli od 1 września br.- suplement
    • Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 września 2019 r. (Część I)
    • Odszkodowanie w stosunkach pracy (Część II)
    • Sprawozdanie RIO z kontroli przeprowadzonych w 2018 r. -wybrane aspekty
    • Zwolnienie z PIT dla młodych
    • Projekt zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 205/Lipiec/Sierpień 2019:

    • Podwyżki dla nauczycieli od 1 września br
    • Status dyrektora
    • Odszkodowanie w stosunkach pracy, część I
    • Odszkodowanie w stosunkach pracy, część I
    • Komisje pojednawcze w szkołach i placówkach oświatowych-propozycje
    • Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym, część I
    • Dofinansowanie ze środków ZFŚS wypoczynku emeryta a PIT
    • Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
    • Roma locuta, causa finita
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 204/Czerwiec 2019:

    • Świadczenia z funduszu wypadkowego - zasiłek wyrównawczy
    • Urlop wypoczynkowy a strajk.Wdrażanie nowych zasad
    • Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy i innych aktach prawnych
    • Obiekty inwentarzowe środków trwałych -część I
    • Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników a PIT
    • Zalecenia IZ do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER
    • Co wolno wojewodzie
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 203/Maj 2019:

    • Obniżenie wynagrodzenia za udział w strajku
    • Świadczenia z funduszu wypadkowego, c.d
    • Zróżnicowanie formy i treści wypowiedzenia
    • Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
    • Między wstępnym a ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych
    • Imprezy otwarte finansowane z ZFŚS a PIT
    • Informacja i promocja dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r., c.d
    • De revolutionibus orbium coelestium
    • Problemy Czytelnikóww pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 202/Kwiecień 2019:

    • Świadczenia z funduszu wypadkowego
    • Oświadczenie majątkowe dyrektora
    • Przetwarzanie wybranych danych osobowych za zgodą i bez zgody pracownika
    • Prawa, uprawnienia i świadczenia nauczycieli w świetle Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy (cz. 2)
    • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w polityce rachunkowości Ministerstwa Finansów
    • Obligatoryjny MPP- zgoda Rady UE
    • Informacja i promocja dla umów podpisanych po 1 stycznia 2018 r.
    • Klika czy kolektyw
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 201/Marzec 2019:

    • Dodatkowe wynagrodzenie roczne a potrącenia komornicze
    • Wygaszanie i rozwiązywanie umów
    • Konstytucyjne i kodeksowe zasady prawa pracy
    • Prawa, uprawnienia i świadczenia nauczycieli w świetle Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy (cz.1)
    • Informacja dodatkowa, część III
    • Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy
    • Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta w stosunku do projektu PO WER.
    • "Zna proporcją, mocium panie"
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 200/Luty 2019:

    • Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego
    • Kadry 2019/2020 (2)
    • Nowelizacja procedury cywilnej - planowane zmiany
    • Co nowego w ustawodawstwie związkowym
    • Informacja dodatkowa, część II
    • Kasy rejestrujące 2019
    • Zmienione Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości
    • Dojazd do progu... wybicie... lądowanie telemarkiem
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 199/Styczeń 2019:

    • Minimalne wynagrodzenie za pracę, kwoty wolne od potrąceń i czas pracy w 2019 r.
    • Kadry 2019/2020 (1)
    • Postępowanie dowodowe w sprawach pracowniczych.
    • Prawna ochrona pracy zawodowej kobiet.
    • Informacja dodatkowa, część I.
    • Skrócenie terminu przekazania do urzędu skarbowego informacji PIT-11 za 2018 r.
    • Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014–2020, c.d.
    • Tonący brzytwy się chwyta.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
Zwiń listę
Rok 2018 Rozwiń
  • Doradca 198/Grudzień 2018:

    • Co nowego?
    • Dyrektor - związek - nauczyciel
    • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r.
    • Konsultacje ze związkami zawodowymi wewnątrzszkolnych przepisów prawnych w sprawach zbiorowych
    • Wybrane problemy związane z zamknięciem roku 2018
    • Opłaty"przedszkolne" a VAT
    • Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014–2020
    • Paluszek i główka to szkolna wymówka
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 197/Listopad 2018:

    • Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń pracowniczych
    • Uprawnienia pracującego nauczyciela-emeryta
    • Przestępstwo jako przesłanka niezwłocznego rozwiązania umowy z winy pracownika
    • Postępowanie procesowe z zakresu ubezpieczeń społecznych. . . . . . . . . . . . . . . . 26 Inwentaryzacja drogą weryfikacji i nie tylko
    • Świadczenia na rzecz pracowników a PIT. Część 6: dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników jednostek oświatowych niebędących nauczycielami
    • RODO w PO WER, c.d.
    • Bardzo dziwna sprawa
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 196/Październik 2018:

    • Nagrody dla nauczycieli (z okazji Dnia Edukacji Narodowej).
    • Status wicedyrektora.
    • Monitoring wizyjny w miejscu pracy oraz w placówce oświatowej.
    • Ugodowe i sądowe postępowania w sprawach ze stosunku pracy.
    • Małe uchybienia w instrukcjach inwentaryzacyjnych.
    • Świadczenia na rzecz pracowników a PIT. Część 5: dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
    • RODO w PO WER
    • Co ma piernik do wiatraka?
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 195/Wrzesień 2018:

    • Zasiłek opiekuńczy – uprawnienia rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
    • Do załatwienia "bez zbędnej zwłoki"
    • Nowa ustawa o ochronie danych osobowych
    • Stosunki pracy w orzecznictwie sądowym
    • Uproszczenia w inwentaryzacji - historia i dzień dzisiejszy
    • Dobrowolność mechanizmu podzielonej płatności
    • Koszty pośrednie w ramach PO WER, c.d.
    • 2 + 1
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 194/Lipiec/Sierpień 2018:

    • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego - wybrane zagadnienia
    • PRO DOMO SUA
    • Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy w orzecznictwie sądowym
    • Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych szkół i placówek
    • I jeszcze raz o kwocie 10 000 zł w odniesieniu do środków trwałych
    • Świadczenia na rzecz pracowników a PIT. Część 4: udzielanie pomocy materialnej ze środków ZFŚS
    • Koszty pośrednie w ramach PO WER
    • Luca Brasi
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 193/Czerwiec 2018:

    • Jubileuszówka od A do Z
    • Urlop wypoczynkowy w naturze i ekwiwalent
    • Świadectwa pracy po nowemu
    • Co nowego w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r.
    • Pojęcia związane z wyceną środków trwałych
    • Świadczenia na rzecz pracowników a PIT
    • Część 3: dofinansowanie wypoczynku . . . . . 37 Zmieniony tryb wyboru projektów c.d.
    • "Nie można dwom panom służyć"
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 192/Maj 2018:

    • Urlopy wychowawcze, cz. II
    • Pozwolenie, zgoda lub zakaz pracy
    • RODO - prawa osób,których dane osobowe dotyczą
    • Rola związków zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych
    • Rozliczenia międzyokresowe w jednostkach oświatowych
    • Świadczenia na rzecz pracowników a PIT. Część 2: imprezy otwarte finansowane z ZFŚS
    • Zmieniony tryb wyboru projektów
    • "Kowal zawinił, Cygana powiesili".
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 191/Kwiecień 2018:

    • Urlopy wychowawcze, cz. I
    • 2018/2019: Elastycznie i przejściowo
    • RODO w placówkach oświatowych
    • Szkoły niepubliczne, ich funkcjonowanie i finansowanie
    • Nabycie i ulepszenie środków trwałych w 2018 r..31 Świadczenia na rzecz pracowników a PIT
    • Część 1: świadczenia z zakresu BHP
    • Zasada konkurencyjności - c.d.
    • A conto
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 190/Marzec 2018:

    • Wynagrodzenie za urlop dyrektora szkoły i podwyżki dla nauczycieli
    • Zdrowie i rodzicielstwo po zmianach
    • Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i zachowania tajemnicy przez pracownika
    • Badania profilaktyczne pracowników
    • Sprawozdanie finansowe a reforma systemu oświaty
    • Uszczelnianie VAT
    • Zasada konkurencyjności - c.d.
    • Kino, kolacja, czy spacer
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 189/Luty 2018:

    • Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych
    • Urlop wypoczynkowy i uprawnienia socjalne - po zmianach
    • Kształcenie w szkole specjalnej
    • Ocena pracy nauczyciela po nowemu
    • Nadrzędne zasady rachunkowości a zamknięcie roku
    • Likwidacja PIT-40
    • Zasada konkurencyjności - c.d.
    • Język polski
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 188/Styczeń 2018:

    • Minimalne wynagrodzenie za pracę, kwoty wolne od potrąceń i czas pracy w 2018 r.
    • Zmiany w awansowaniu w kontekście przepisów przejściowych
    • Zachowania pracodawcy niebędące mobbingiem oraz dyskryminacją
    • Szkolić się warto...!
    • Kilka uwag o inwentaryzacji (i nie tylko) na początek roku
    • Kasy rejestrujące 2018
    • Zasada konkurencyjności - cenne wskazówki jej stosowania
    • Chociaż krowie dasz kakao, nie wydoisz czekolady
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
Zwiń listę
Rok 2017 Rozwiń
  • Doradca 187/Grudzień 2017:

    • Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA), zmiany od 1 grudnia 2017 r.
    • Dyrektor - bezpośrednim wykonawcą UPO - część II
    • Prawo pracy w 2017 r. oraz 2018 r. - podsumowanie i propozycje zmian
    • Rekompensowanie nadgodzin, pracy w nocy oraz w niedziele i święta
    • Nowe rozporządzenie - zmiany w planie kont, cz. III
    • Nowelizacja ustawy o PIT
    • Uzyskiwanie kwalifikacji w EFS - wymogi
    • Kto w niedzielę jarmarczy, temu na sól nie starczy
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 186/Listopad 2017:

    • Świadczenia pieniężne pracownika z ubezpieczenia chorobowego - zasiłek opiekuńczy - niezbędne dokumenty
    • Dyrektor – bezpośrednim wykonawcą UPO - część I
    • Kontrola pracownika przez pracodawcę
    • Nie łamać prawa
    • Nowe rozporządzenie – zmiany w planie kont, cz. II
    • Czynny żal
    • Reguła proporcjonalności w PO WER
    • Jubileusz
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 185/Październik 2017:

    • Świadczenia pieniężne pracownika z ubezpieczenia chorobowego - podstawa wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów
    • Decyzja o urlopie zdrowotnym
    • Pracowniczy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
    • Zadania i kompetencje społecznych organów oświatowych
    • Nowe rozporządzenie w sprawie zasad szczególnych rachunkowości budżetowej - część I
    • Zasady obliczania terminów w prawie podatkowym
    • Personel projektu w PO WER, cz. 2
    • Orzecznictwo TSUE w sprawach dotyczących zamówień publicznych
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 184/Wrzesień 2017:

    • Świadczenia pieniężne pracownika z ubezpieczenia chorobowego - zasiłek opiekuńczy
    • Projektowane zmiany w Karcie
    • Nadawanie i nowelizowanie statutów szkół i innych placówek oświatowych
    • Co nowego w emeryturach od 1 października 2017 r.
    • KSR 11 a warunki uznania składnika majątku za środek trwały
    • Zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych
    • Personel projektu w PO WER
    • Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 183/Lipiec/Sierpień 2017:

    • Świadczenie urlopowe dla nauczycieli - temat na zamówienie
    • Zgoda gwarantem zmian w umowie i inne sprawy bieżące
    • Propozycje zmian w przepisach o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej i wydawaniu świadectwa pracy
    • Prawna ochrona nauczycieli
    • KSR 11 "Środki trwałe" a specyfika inwentaryzacji środków trwałych
    • Pracownicze koszty uzyskania przychodów - wybrane przypadki szczególne
    • Monitorowanie postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
    • Wyłączny dystrybutor a wolny rynek
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 182/Czerwiec 2017:

    • Świadczenia pieniężne pracownika z ubezpieczenia chorobowego za okres niezdolności do pracy - świadczenie rehabilitacyjne
    • Przejściowe problemy kadrowe
    • Pracownicy niepedagogiczni placówek oświatowych
    • Zmiany w zasadach gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku
    • Zakres ochrony prawnej interpretacji indywidualnej i ogólnej
    • Warunki gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej 2014-2020
    • Wolno? Nie wolno? Wolno? Nie wolno?!
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 181/Maj 2017:

    • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych
    • Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
    • Dokonywanie czynności prawnych przez dyrektora szkoły
    • Nauczycielskie urlopy zdrowotne - problemy i dylematy
    • Dowody księgowe w wybranych politykach rachunkowości
    • Wypełniamy wniosek ORD-OG
    • Zasady wyboru projektów do dofinansowania - zmiana Wytycznych
    • Stare brudy
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 180/Kwiecień 2017:

    • Świadczenia pieniężne (...) - zasiłek chorobowy, cz. IV
    • Oświadczenie majątkowe dyrektora
    • Kontrole zewnętrzne w placówkach oświatowych
    • Moment rozpoczęcia i zakończenia odpisów amortyzacyjnych
    • Wypełniamy wniosek ORD-IN
    • Zasady wyboru projektów do dofinansowania, c.d.
    • "Nowe stare"
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 179/Marzec 2017:

    • Świadczenia pieniężne (...) - zasiłek chorobowy, cz. III
    • Okresowa zmiana przepisów kadrowych
    • Organy statutowe szkoły w świetle: ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe
    • Uprawnienia pracowników niepełnoetatowych
    • Klasyfikacja Środków Trwałych 2016
    • Objaśnienia podatkowe oraz klauzula pewności prawa w Ordynacji podatkowej
    • Zasady wyboru projektów do dofinansowania
    • Nowa miotła
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i wstawki
  • Doradca 178/Luty 2017:

    • Czas pracy i kwoty wolne od potrąceń w 2017 r.
    • Świadczenia pieniężne (...) - zasiłek chorobowy, cz. II
    • Nowe spojrzenie na stare instytucje
    • Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych w szkole
    • Co nowego w nowym roku
    • Informacja PIT-11 za 2016 r.
    • Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków c.d.
    • Rozbicie dzielnicowe
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i wstawki
  • Doradca 177/Styczeń 2017:

    • Świadczenia pieniężne pracownika z ubezpieczenia chorobowego za okres niezdolności do pracy - zasiłek chorobowy, cz. I
    • Urlopy - bieżący, uzupełniający i zaległy
    • Zasady organizowania wycieczek szkolnych
    • Ubezpieczenia podczas wycieczek
    • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
    • Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej
    • Pobór zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawców w 2017 r.
    • Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
    • Pryncypia
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
Zwiń listę
Rok 2016 Rozwiń
  • Doradca 176/Grudzień 2016:

    • Wynagrodzenie pracownika za okres niezdolności do pracy
    • Dyrektor w procedurze awansowej - problemy prawne, część II
    • Prawo autorskie w placówce oświatowej
    • Placówki doskonalenia nauczycieli i tryb ich finansowania
    • Ewidencja VAT po centralizacji
    • Kasy rejestrujące 2017
    • Wkład niepieniężny w POWER
    • Wykluczenie po nowemu
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i wstawki
  • Doradca 175/Listopad 2016:

    • Obniżanie stałego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu nieobecności w pracy
    • Dyrektor w procedurze awansowej - problemy prawne, część I
    • Podporządkowanie pracownika poleceniom pracodawcy
    • Kodeksowe i pozakodeksowe zmiany warunków pracy i płacy
    • Odsetki za zwłokę w zapłacie
    • Ustawa o zasadach rozliczeń VAT przez JST już obowiązuje
    • Kontrola w PO, 2014-2020
    • Umowa o pracę
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i wstawki
  • Doradca 174/Październik 2016:

    • Pobieranie zasiłku macierzyńskiego a składki ZUS
    • Postępowanie dyscyplinarne po nowelizacji
    • Przeciwdziałanie cyberprzemocy przez szkołę
    • Uprawnienia pracowników szkół do dni wolnych od pracy
    • CUW a polityka rachunkowości i instrukcja inwentaryzacyjna jednostek obsługiwanych
    • Przesyłanie danych z ewidencji VAT przez JST w formie jednolitego pliku kontrolnego odroczone
    • Kontrola w POWER, cz. 2
    • Punktualność jest grzecznością królów
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 173/Wrzesień 2016:

    • Kodeksowe zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem
    • Nie tylko "uszczelnianie" etatu
    • Obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych przez dyrektorów szkół publicznych
    • Ustawowe relacje między Kodeksem pracy a Kartą Nauczyciela
    • Stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów - nazwy i klasyfikacja różnic inwentaryzacyjnych
    • Ustawa o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez JST w końcowej fazie procesu legislacyjnego
    • Kontrola w POWER, cz. 1
    • Okres przejściowy
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 172/Lipiec/Sierpień 2016:

    • Zasiłek macierzyński w świetle kodeksowych zmian w pracowniczych uprawnieniach związanych z rodzicielstwem (cz. V)
    • Sprawdzam
    • Fundacje w szkole
    • Co nowego o inwentaryzacji
    • Świadczenia z ZFŚS a PIT - dofinansowanie wypoczynku byłych pracowników
    • Informacja i promocja w POWER
    • Wysoko postawiona poprzeczka
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 171/Czerwiec 2016:

    • Zasiłek macierzyński w świetle kodeksowych zmian w pracowniczych uprawnieniach wiązanych z rodzicielstwem (cz. IV).
    • Sprawy urlopowe
    • Działalność stowarzyszeń w szkole
    • Usprawiedliwiona nieobecność w pracy
    • Wyniki kontroli NIK
    • Świadczenia na rzecz pracowników związane z wypoczynkiem a PIT - dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin
    • Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, doradztwo edukacyjno-zawodowe i stawki jednostkowe w POWER i RPO
    • O tym, gdy dwa plus dwa nie jest równe cztery
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 170/Maj 2016:

    • Zasiłek macierzyński w świetle kodeksowych zmian w pracowniczych uprawnieniach związanych z rodzicielstwem (cz. III)
    • Umowy terminowe nauczycieli a niektóre uprawnienia i świadczenia
    • Decyzje kadrowe dyrektora szkoły, część 2.
    • Renty z tytułu niezdolności do pracy
    • Wybrane problemy wyceny nieruchomości otrzymanych w trwały zarząd
    • Świadczenia na rzecz pracowników związane z wypoczynkiem a PIT - imprezy integracyjne
    • PO WER i RPO - wytyczne w obszarze edukacji c.d.
    • Wachlarz
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 169/Kwiecień 2016:

    • Zasiłek macierzyński w świetle kodeksowych zmian w pracowniczych uprawnieniach związanych z rodzicielstwem (cz. II)
    • Decyzje kadrowe dyrektora szkoły, część 1.
    • Ruch służbowy 2016/2017 - Problemy kadrowe w nowym kontekście
    • Renty rodzinne i socjalne
    • Nieprawidłowości w prowadzeniu rachunkowości wykazywane w wystąpieniach pokontrolnych
    • Interpretacja indywidualna nie zawsze ochroni podatnika
    • PO WER i RPO - wytyczne w obszarze edukacji c.d.
    • Dobra zmiana?
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 168/Marzec 2016:

    • Zasiłek macierzyński w świetle kodeksowych zmian w pracowniczych uprawnieniach związanych z rodzicielstwem (cz. I)
    • Tajemnice pracodawcy i tajemnica zawodowa nauczyciela
    • Wszystko o zasiłku na zagospodarowanie
    • Zasady wynagradzania nauczycieli i wychowawców w szkołach i placówkach resortu sprawiedliwości
    • Powiązanie sald kont z pozycjami sprawozdania finansowego
    • Projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez JST
    • PO WER i RPO - wytyczne w obszarze edukacji
    • Dziurawe prawo? Czyli o tym, czy zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od podpisania umowy
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 167/Luty 2016:

    • Kwoty wolne od potrąceń i inne parametry "płacowe" w 2016 r.
    • Odpowiedzialność pracodawcy za pracownika i jego mienie
    • Uprawnienia emerytalne - z uwzględnieniem zmian od 2013 r. i po 1 maja 2015 r. (cz. 2)
    • Obowiązki pracodawców w zakresie szczególnej ochrony zdrowia pracowników
    • Dla tych, co po raz pierwszy otwierają i zamykają księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdanie finansowe
    • Zmiany w Ordynacji podatkowej 2016 - suplement
    • Kwalifikowalność wydatków w ramach PO WER, cz. 4.
    • Z Nowym Rokiem
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 166/Styczeń 2016:

    • Kodeksowy wymiar czasu pracy w 2016 r.
    • Zarządzenia dyrektora szkoły i uchwały rady pedagogicznej
    • Uprawnienia emerytalne - z uwzględnieniem zmian od 2013 r. i po 1 maja 2015 r. (cz. 1)
    • Zmiany w szczególnych zasadach rachunkowości
    • Interpretacje prawa podatkowego - zmiany od 1 stycznia 2016 r.
    • Kwalifikowalność wydatków w ramach PO WER, cz.3
    • Repeta
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
Zwiń listę
Rok 2015 Rozwiń
  • Doradca 165/Grudzień 2015:

    • Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 2016 r.
    • Nowelizacja przepisów o umowach o pracę
    • Zatrudnienie pedagoga specjalnego i innych
    • Pracownicy żłobków i klubów dziecięcych - ich zatrudnianie i uprawnienia
    • Nieprawidłowości w arkuszach spisu z natury
    • Nieodpłatne świadczenia a przychód pracownika w kontekście opodatkowania PIT
    • Kwalifikowalność wydatków w ramach PO WER, cz. 2
    • Naga prawda
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 164/Listopad 2015:

    • Kodeksowe zmiany w uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem
    • Rzetelna ocena i jej upublicznienie
    • Prawo pracownika do wolności sumienia i religii
    • Dokumentacja emerytalna - obowiązek pracodawcy
    • Osoba materialnie odpowiedzialna a arkusz spisu z natury
    • Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT - rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości UE
    • Kwalifikowalność wydatków w ramach PO WER
    • Łatwiejsza jest sztuka pamiętania od sztuki zapominania
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 163/Październik 2015:

    • Ustalanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli
    • Ochrona dóbr osobistych pracownika w prawie karnym
    • Powroty w trakcie roku szkolnego
    • Zmiany w ustawie o rachunkowości
    • Dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników jednostek oświatowych a PIT
    • Standard minimum i budżet w PO WER
    • Zdjęcia, które bawią do łez
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 162/Wrzesień 2015:

    • Zasady wynagradzania pracowników samorządowej sfery budżetowej w oświacie
    • Zmiany w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych
    • Certyfikat zawodowy
    • Ewidencja należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy środków trwałych
    • Świadczenia pracownicze związane z bhp a PIT
    • SOWA - krok po kroku (część 3)
    • Papier jest cierpliwy i wszystko jest przyjemne...
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 161/Lipiec/Sierpień 2015:

    • Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wątpliwościach Czytelników
    • Fikcje prawne w przepisach prawa pracy
    • Wypełnianie zobowiązań
    • Niezawiniona utrata pracy
    • Opłaty na PFRON a świadczenia na rzecz pracowników
    • Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 r.
    • SOWA - krok po kroku (część 2)
    • Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 160/Czerwiec 2015:

    • Nauczycielskie świadczenie urlopowe - kompendium
    • Dopinanie spraw kadrowych
    • Prawo pracownika do zdrowia
    • Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
    • Licencje, aktualizacja oprogramowania, zakup usług elektronicznych - problemy z klasyfikacją budżetową
    • Świadczenia finansowane z ZFŚS a PIT
    • SOWA - krok po kroku (część 1)
    • Trochę tu..., trochę tam...
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 159/Maj 2015:

    • Nowe wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe dla niektórych płatników
    • Twardy orzech...
    • Zawieszenie i zwolnienie pracownika z pełnienia obowiązków służbowych
    • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - prawa i obowiązki pracodawcy
    • Kilka uwag na temat polityki rachunkowości
    • Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego
    • Oświata w PO WER
    • Umowa o umawianiu się
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 158/Kwiecień 2015:

    • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
    • Racjonalizacja zatrudnienia
    • Instytucja skarg i wniosków w oświacie
    • Świadczenia przedemerytalne
    • Dokumentowanie oraz ewidencja udostępnienia i wynajmu nieruchomości
    • Czynności wykonywane w publicznych jednostkach oświatowych a VAT
    • PO WER zatwierdzony przez KE
    • Kasa to nie wszystko!
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 157/Marzec 2015:

    • Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników publicznych jednostek oświatowych
    • Macierzysta i inne
    • Stosowanie przepisów prawa administracyjnego w praktyce szkolnej
    • Szkolna turystyka i krajoznawstwo
    • Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń
    • Obliczanie terminów po nowelizacji Ordynacji podatkowej
    • Wpływ osób młodych na politykę Erasmus+
    • Trochę tego, trochę tamtego…
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 156/Luty 2015:

    • Kilka istotnych zmian...
    • Problemy zdrowotne
    • Propozycje zmian w przepisach Kodeksu pracy w 2015 r.
    • Obowiązki i uprawnienia pracowników szkół i placówek
    • Wybrane problemy związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego
    • Sporządzamy informację PIT-11 za 2014 r.
    • Ocena wniosku i przyznanie dofinansowania w Erasmus+
    • Metoda kija i marchewki, czyli przypowieść o Adamie i Ewie
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 155/Styczeń 2015:

    • Kwoty wolne od potrąceń w 2015 r.
    • Dyscyplinarka w świetle orzecznictwa
    • Mniejszości narodowe i etniczne w szkołach
    • Dyrektorskie obowiązki
    • Inwentaryzacja kont pozabilansowych i czynności związane z zamknięciem roku
    • W 2015 r. wybrane PIT-y wyłącznie w formie elektronicznej
    • Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w ramach Erasmus+
    • Dlaczego?
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
Zwiń listę
Rok 2014 Rozwiń
  • Doradca 154/Grudzień 2014:

    • Kodeksowy wymiar czasu pracy w 2015 r.
    • Rozpatrywanie sporów pracowniczych przez komisje pojednawcze i sądy pracy
    • Zawieszenie w pełnieniu obowiązków
    • Dyrektorskie prerogatywy
    • Terminy inwentaryzacji – suplement
    • Kasy rejestrujące 2015
    • Przenoszenie kosztów (refakturowanie) przy umowach najmu a podatek VAT
    • Projekty mobilności w ramach Erasmus+
    • Dozowanie wiedzy
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 153/Listopad 2014:

    • Uprawnienia płatnika do wypłaty zasiłków
    • Asystent nauczyciela. Status zawodowy i prawny
    • Obowiązki pracodawcy wobec rodziny zmarłego pracownika
    • Dyrektorska odpowiedzialność
    • Terminy inwentaryzacji
    • Zakres podmiotowy odpowiedzialności karnoskarbowej w publicznej jednostce oświatowej
    • Nowe Zasady finansowania POKL
    • Pilna depesza! Nowelizacja PZP!
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 152/Październik 2014:

    • Trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycieli, dodatki
    • Ustalanie i wypłacanie odprawy nauczycielowi
    • Autorskie umowy o pracę
    • Dylematy inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach szkolnych
    • Publiczna jednostka oświatowa a podatek od nieruchomości
    • Erasmus+. Jak można złożyć wniosek?
    • Prawo i życie
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 151/Wrzesień 2014:

    • Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 września 2014 r.
    • Sukcesja zobowiązań
    • Instrumenty ochrony dóbr osobistych pracownika
    • Czasowe powierzenie pracownikom pracy zastępczej
    • Pozostałe środki trwałe – likwidacja i dekompletacja
    • Czynny żal, czyli jak uniknąć kary
    • Erasmus +. Część 2.
    • Zero wyobraźni
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 150/Lipiec/Sierpień 2014:

    • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
    • Urlopy wypoczynkowe nauczycieli
    • Świadectwo pracy nauczyciela
    • Wybrane problemy ewidencji pozostałych środków trwałych - suplement, część II
    • Temat na zamówienie: Mechanizm odwrotnego obciążenia w rozliczeniach VAT
    • Erasmus+, czyli szanse dla instytucji i organizacji z obszaru edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu
    • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych a naruszenie dfp (cz. XI)
    • Dziwolągi
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 149/Czerwiec 2014:

    • Okulary korekcyjne dla pracowników publicznych jednostek oświatowych (2)
    • Ruch służbowy 2014/2015 (3)
    • Swoboda zrzeszania się w związki zawodowe - cz. II.
    • Zakładowe umowy i ugody
    • Zasady ewidencji zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
    • Temat na zamówienie: Praktyki i staże zagraniczne uczniów a import usług. Część 2 - zwolnienie z VAT usług szkoleniowych
    • Znaczące zmiany w kwalifikowalności wydatków w POKL
    • Niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu a naruszenie dfp (cz. X)
    • Szwajcarska precyzja
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 148/Maj 2014:

    • Okulary korekcyjne dla pracowników publicznych jednostek oświatowych (1)
    • Ruch służbowy 2014/2015 (2)
    • Swoboda zrzeszania się w związki zawodowe
    • Porozumienia zakładowe
    • Wybrane problemy ewidencji pozostałych środków trwałych - suplement
    • Temat na zamówienie: Praktyki i staże zagraniczne uczniów a import usług - część 1.
    • Dlaczego PO WER stawia na edukację osób młodych oraz zamieszkujących tereny wiejskie?
    • Niezłożenie wymaganych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a naruszenie dfp (cz. IX)
    • Kotwica w górę! Żagle na maszt!
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 147/Kwiecień 2014:

    • Zwrot nadpłaconych składek do ZUS
    • Ruch służbowy 2014/2015
    • Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy i choroby zawodowe
    • Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, ich uprawnienia
    • Wybrane problemy ewidencji pozostałych środków trwałych
    • Stołówka szkolna a VAT po nowelizacji przepisów
    • PO WER po konsultacjach
    • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a naruszenie dfp (cz. VIII)
    • Paradoks kłamcy
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 146/Marzec 2014:

    • Wpływ poprawności zawierania nauczycielskich umów o pracę na prawo do trzynastki
    • Odpowiedzialność cywilna pracodawcy
    • Kara za uchybienia przeciwko porządkowi pracy
    • Zadania i obowiązki nauczycieli szkół i placówek, ocena ich pracy
    • Prace związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego
    • Nowe rozporządzenia: w sprawie wystawiania faktur, zwolnień od podatku oraz stawek preferencyjnych
    • Kolejne zmiany w dokumentach POKL
    • Wadliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego a naruszenie dfp (cz. VII)
    • Małżeństwo z rozsądku
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 145/Luty 2014:

    • Kwoty wolne od potrąceń w 2014 r.
    • Projekt zmian przepisów w Karcie Nauczyciela – Część III.
    • Wady oświadczenia woli w prawie pracy
    • Czas pracy nauczycieli szkół i placówek
    • Sprawy istotne na początku roku, a dotyczące jeszcze roku ubiegłego
    • O rozliczaniu VAT w gminach zdecyduje Trybunał Sprawiedliwości UE
    • Kto będzie zarządzał, finansował i kontrolował w PO WER?
    • Nieprawidłowe zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych, które miało wpływ na wynik postępowania a naruszenie dfp (cz. VI)
    • Czy wszyscy ludzie są równi?
    • Egalitaryzm a elitaryzm
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 144/Styczeń 2014:

    • Nowe zasady dokumentowania prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
    • Projekt zmian przepisów w Karcie Nauczyciela - Część II
    • Zwolnienia od pracy. Usprawiedliwianie nieobecności
    • Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
    • Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. - nowe terminy wystawiania faktur
    • Komplementarność działań i zasady horyzontalne w PO WER
    • Naruszenie przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego a naruszenie dfp (cz. V)
    • Gotowiec
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
Zwiń listę
Rok 2013 Rozwiń
  • Doradca 143/Grudzień 2013:

    • Kodeksowy wymiar czasu pracy w 2014 r.
    • Projekt zmian przepisów w Karcie Nauczyciela - część I
    • Administrowanie danymi osobowymi i wrażliwymi w zatrudnieniu
    • Pracownicy pod szczególną ochroną
    • Nieprawidłowości w inwentaryzacji - część II
    • Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. (cz. 1)
    • Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 c.d.
    • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych a naruszenie dfp (cz. IV)
    • Sprawdź, czy jesteś na tej liście?
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 142/Listopad 2013:

    • Nowa dokumentacja związana z uprawnieniami rodzicielskimi i zasiłkiem macierzyńskim
    • Rewizja umów i świadczeń; cz. II.
    • Skutki niewydania lub wydania wadliwego świadectwa pracy
    • Pozaumowne stosunki pracy
    • Dokumentacja i błędy związane z inwentaryzacją - część I
    • Kasy rejestrujące: koniec okresu przejściowego
    • Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
    • Nieprawidłowa realizacja postanowień Pzp - zamówienia publiczne a naruszenie dfp (cz. III)
    • Do dwóch razy sztuka
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 141/Październik 2013:

    • Urlopy związane z rodzicielstwem i zasiłek macierzyński po nowelizacji przepisów - cz. II
    • Rewizja umów i świadczeń; cz.I
    • Zmiany w czasie pracy i urlopach wychowawczych w 2013 r.
    • Prawne regulacje zasad prawa pracy
    • Inwentaryzacja oprogramowania
    • Opublikowano uzasadnienie do uchwały NSA
    • POKL - zasady zamknięcia programu
    • Naruszenie zasady uczciwej konkurencji - zamówienia publiczne a naruszenie dfp (część 2)
    • Autobus czerwony przez ulice mego miasta mknie
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 140/Wrzesień 2013:

    • Dodatkowe środki na edukację i zmiany dokumentów POKL
    • Uchwała NSA: Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT
    • Oprogramowanie w księgach jednostki - część II
    • Praca nakładcza
    • Ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciąży i karmienia
    • Wątpliwości i kontrowersje
    • Urlopy związane z rodzicielstwem i zasiłek macierzyński po nowelizacji przepisów - cz. I. 2
    • Zamówienia publiczne a naruszenie dfp - część 1
    • Alternatywy 4
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach
    • Wskaźniki i stawki
  • Doradca 139/Lipiec/Sierpień 2013:

    • Oczyma wykonawcy.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
    • Dotychczasowe wykorzystanie środków unijnych na edukację i nowa perspektywa 2014-2020.
    • Nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz Kodeksu pracy - w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem.
    • Zmiany i terminy w awansie.
    • Zatrudnienie tymczasowe i socjalne.
    • Okresy uwzględniane przy wliczaniu stażu do urlopu.
    • Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego (ESRSP).
    • Świadczenia finansowane z ZFŚS a VAT - interpretacja ogólna.
    • Niewykonanie w terminie zobowiązań a naruszenie dfp.
  • Doradca 138/Czerwiec 2013:

    • W poszukiwaniu straconego czasu.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Pomoc socjalna dla pracowników szkoły na zorganizowanie wypoczynku - wyjaśniamy wątpliwości.
    • Ruch kadrowy 2013/2014.
    • Ponowne zatrudnienie byłego pracownika.
    • Oferty i umowy przedwstępne o pracę.
    • Oprogramowanie w księgach jednostki - część I.
    • Świadczenia finansowane z ZFŚS a VAT po kwietniowej nowelizacji ustawy.
    • Szerzej o nowościach w dokumentach POKL (4).
    • Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia a naruszenie dfp.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 137/Maj 2013:

    • Obowiązek opłacania należności publicznoprawnych a naruszenie dfp.
    • Szerzej o nowościach w dokumentach POKL (3).
    • Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
    • Temat na zamówienie: Środki dydaktyczne a wyposażenie jednostki oświatowej.
    • Powrót pracownika do pracy na mocy wyroku sądu.
    • Ruch służbowy 2013/2014.
    • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole - wyjaśniamy wątpliwości.
    • Współzawodnictwo w zamówieniach publicznych.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 136/Kwiecień 2013:

    • Informacje sygnalne.
    • Pomosty przedemerytalne.
    • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.
    • Prawo pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych.
    • Rozliczenia międzyokresowe kosztów: przed czy po zespole 4?
    • Zmiany ustawy o VAT obowiązujące od 1 kwietnia br. w telegraficznym skrócie. Szerzej o nowościach w dokumentach POKL (2).
    • Dokonywanie zmian w budżecie oraz wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia a naruszenie dfp.
    • Zawracanie kijem Wisły.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 135/Marzec 2013:

    • Szerzej o nowościach w dokumentach POKL (1).
    • Zasady fakturowania 2013 - suplement.
    • Dotacje a naruszenie dfp.
    • Wzajemne rozliczenia.
    • Kontrola prawidłowości korzystania ze zwolnień lekarskich.
    • Obowiązki i prawa pracodawcy związane z chorobą pracownika i jego bliskich.
    • Projekt noweli ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym - proces legislacyjny trwa.
    • Wnioskowanie o wcześniejszą emeryturę.
    • Falsyfikat.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 134/Luty 2013:

    • Zmiany w podatku VAT. Część 2, zasady fakturowania 2013.
    • Bilans i zestawienie zmian funduszu jednostki.
    • Przedawnienie roszczeń pracodawcy i pracownika.
    • Procedury i terminy.
    • Praca przy komputerze.
    • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.
    • Nowości w dokumentach POKL w telegraficznym skrócie.
    • Prezentuj broń!
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 133/Styczeń 2013:

    • Nieprzekazanie w terminie dochodów do budżetu oraz przeznaczenie dochodów na wydatki jednostki budżetowej jako delikty skutkujące odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dfp.
    • Problemy z wnioskami do Działania 3.5 POKL.
    • Monitoring w miejscu pracy a prawo pracownika do prywatności.
    • Rachunek zysków i strat.
    • Zmiany w podatku VAT. Część 1 - Kasy rejestrujące 2013.
    • Zamieszanie z czasem pracy.
    • Kodeksowy wymiar czasu pracy w 2013 r.
    • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
Zwiń listę
Rok 2012 Rozwiń
  • Doradca 132/Grudzień 2012:

    • Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. i jego wpływ na niektóre płacowe świadczenia pracownicze.
    • Zawieranie umów i finansowanie praktycznej nauki zawodu (2).
    • Mediacje w prawie pracy.
    • Długotrwała choroba a utrata pracy.
    • Wybrane problemy inwentaryzacji nieruchomości.
    • W 2013 r. pracownicze koszty uzyskania przychodu i skala podatkowa bez zmian.
    • Ustalanie, dochodzenie i umarzanie należności a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dfp.
    • Ansambl.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 131/Listopad 2012:

    • Kontrola projektów realizowanych w ramach POKL.
    • Imprezy otwarte finansowane z ZFŚS a PIT - suplement na życzenie.
    • Grunty w ewidencji jednostek oświatowych.
    • Zmiany w stosunkach pracy.
    • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
    • Zawieranie umów i finansowanie praktycznej nauki zawodu (1).
    • Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego a urlop macierzyński w świetle wyroku TK.
    • Ludzie zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie... Ale nie zamykajcie drzwi!
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 130/Październik 2012:

    • Czynny żal.
    • Działanie 9.6 POKL - Upowszechnienie uczenia się dorosłych.
    • Problemy wyceny nieruchomości otrzymanych w trwały zarząd.
    • Problemy prawne i merytoryczne z nauczycielskimi dodatkami do wynagrodzenia zasadniczego.
    • Propozycje nowelizacji przepisów prawa pracy w 2013 r.
    • Łączenie pracy w szkole i poza nią.
    • Nagroda za wieloletnią pracę nauczyciela - wybrane zagadnienia.
    • WASH & GO.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 129/Wrzesień 2012:

    • Działanie 3.5 POKL - szansa dla nauczycieli.
    • Imprezy otwarte finansowane z ZFŚS a PIT.
    • O wyłączeniach z tytułu wzajemnych rozliczeń w samorządowych jednostkach oświatowych.
    • Społeczna inspekcja pracy.
    • Z całym dobrodziejstwem.
    • Nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
    • Teoria względności.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 128/Lipiec/Sierpień 2012:

    • Sygnalizujemy zmiany w dokumentach składanych do ZUS.
    • Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy.
    • Wakacyjna rewizja nadzwyczajna.
    • Wakacyjnie o MSRSP.
    • Świadczenia finansowane z ZFŚS a podatki (2).
    • Sprawozdawczość budżetowa a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
    • Jeszcze jeden! Jeszcze jeden!
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 127/Czerwiec 2012:

    • Prawne ograniczenia wysokości niektórych świadczeń pracowniczych.
    • Wybrane problemy z ruchu służbowego 2012/2013.
    • Ochrona godności osobistej w zatrudnieniu.
    • Zdarzenia po dniu bilansowym.
    • Świadczenia finansowane z ZFŚS a podatki (1).
    • Inwentaryzacja a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
    • Entliczek pentliczek.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 126/Maj 2012:

    • Temat na zamówienie: wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy a koszty uzyskania przychodów.
    • Błędy w świetle projektu KSR nr 7.
    • Okresy zaliczane ...
    • Scenariusz kadrowy z zakłóceniami.
    • Dane biometryczne i dane sensytywne w stosunkach pracy.
    • Kolejna zmiana wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.
    • Zmiany dokumentów POKL (3).
    • Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 125/Kwiecień 2012:

    • Zakres ochrony interpretacji ogólnej.
    • Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - ogólny zarys.
    • Wypadki w drodze...
    • Odpowiedzialność regresowa pracownika.
    • Wokół postępowania dyscyplinarnego (część II).
    • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych.
    • Zmiany dokumentów POKL (2).
    • Z pogranicza, czyli sprytny plan.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 124/Marzec 2012:

    • Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG.
    • Nowela rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.
    • Roszczenia pracodawcy wobec pracownika i jego spadkobierców.
    • Wokół postępowania dyscyplinarnego(część I).
    • Rekompensata za pracę nadliczbową (ponadwymiarową).
    • Zmiany dokumentów POKL (1).
    • Życie po życiu.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 123/Luty 2012:

    • 100 pytań o projekty szkół w POKL (2).
    • Sporządzamy informację PIT-11 za 2011 r.
    • Wybrane problemy inwentaryzacji.
    • Przekrój urlopowych problemów.
    • Obowiązki pracodawcy związane ze śmiercią pracownika.
    • Wysokość kwot wynagrodzenia za pracę wolnych od potrąceń w 2012 r.
    • Uwaga! Uwaga! Nadchodzi!
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 122/Styczeń 2012:

    • Wymiar czasu pracy oraz współczynnik urlopowy w 2012 r.
    • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i udzielanie zwolnień od pracy.
    • Problemy z czasem pracy.
    • BHP w pomieszczeniach pracy w szkole lub placówce oświatowej.
    • Projekt noweli rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.
    • W 2012 r. pracownicze koszty uzyskania przychodu i skala podatkowa bez zmian.
    • Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (3).
    • 100 pytań o projekty szkół w POKL (1).
    • Memento mori.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
Zwiń listę
Rok 2011 Rozwiń
  • Doradca 121/Grudzień 2011:

    • Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2).
    • Stołówka szkolna a VAT, raz jeszcze.
    • Budżet zadaniowy w ewidencji publicznych jednostek oświatowych.
    • Pracownik na urlopie wychowawczym.
    • Permanentna współpraca.
    • Dodatek "wiejski" dla nauczycieli - wyjaśniamy wątpliwości Czytelników.
    • Śmiechu warte.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 119/Październik 2011:

    • Dynamiczne kadry.
    • Instrukcja inwentaryzacyjna - omówienie wybranych błędów.
    • Interpretacje ogólne także na wniosek.
    • Odpowiedzialność pracownika działu kadr.
    • Zmienione zasady biegu terminu przedawnienia należności składkowych dochodzonych przez ZUS oraz nowe asady dochodzenia zwrotu i przedawnienia składek nienależnie opłaconych przez płatnika.
    • Zamówienia publiczne w POKL.
    • Szewc bez butów chodzi.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 118/Wrzesień 2011:

    • Drugie dno...
    • Kwalifikowalność wydatków w POKL.
    • Posiłki w stołówkach szkolnych dla nauczycieli, jednak bez VAT.
    • Temat na zamówienie: Inwentarz żywy jako środek trwały w jednostkach budżetowych.
    • Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
    • Sposoby doręczeń w prawie pracy.
    • Wrześniowa kumulacja.
    • Nowa tabela minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 116/Czerwiec 2011:

    • Nadaję ci imię...
    • Wskaźniki w POKL.
    • Temat na zamówienie: Wypełniamy wniosek ORD-IN.
    • Cena nabycia jako wartość początkowa środków trwałych.
    • Skutki prawne porzucenia pracy przez pracownika.
    • Wygaśnięcie umowy o pracę i innych stosunków pracy.
    • Zaglądając do portfela.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 115/Maj 2011:

    • Jak dwie krople wody.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
    • Piszemy wniosek w GWA - krok po kroku.
    • Odszkodowanie od pracownika.
    • Jest już projekt rozporządzenia MEN zmieniającego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
    • Wstępne badania lekarskie i świadectwa pracy - po nowemu.
    • Uprawnienia niepełnozatrudnionego nauczyciela.
    • Obowiązki dyrektora szkoły (placówki) w zakresie współdziałania z zakładową organizacją związkową.
    • Temat na zamówienie: Zaliczki na zakupy gotówkowe .
    • Nowelizacja prawa podatkowego - sygnalizujemy zmiany.
  • Doradca 113/Marzec 2011:

    • Zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów i usług w 2011 r.
    • Zmiany w dokumentach POKL.
    • Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
    • Przed objęciem funkcji.
    • Skutki przywrócenia pracownika do pracy.
    • "Powrót do przeszłości", czyli przywrócenie regulacji zawieszającej prawo do emerytury.
    • W górę czy w dół.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 112/Luty 2011:

    • Wydzielone rachunki dochodów - także dla państwowych jednostek oświatowych.
    • Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie oraz przy realizacji projektów w ramach POKL.
    • Rozliczanie "drobnych" zleceń w 2011 r.
    • Koszty na przełomie roku.
    • Awans zawodowy na ścieżce administracyjnej.
    • Polecenia służbowe pracodawcy.
    • Nostryfikacja dokumentów i tytułów naukowych zdobytych za granicą.
    • Dodatkowe wynagrodzenie roczne - a jednak coś się zmieniło.
    • Tylko nie kłam...
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
Zwiń listę
Rok 2010 Rozwiń
  • Doradca 109/Listopad 2010:

    • Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez cudzoziemców zatrudnianych w publicznych jednostkach oświatowych.
    • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.
    • Profilaktyka i pomoc zdrowotna.
    • Terminowe umowy o pracę.
    • Przygotowanie do zmiany polityki rachunkowości.
    • Zmiana zasad ustalania wysokości stawki odsetek od zaległości podatkowych.
    • Zbliża się kres rachunku dochodów własnych.
    • Tylko ciebie chcę...
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 108/Październik 2010:

    • Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - już opublikowane!
    • Niekaralność nauczycieli.
    • Środki europejskie w publicznych jednostkach oświatowych.
    • Pozytywne ograniczenie swobody umów, czyli... mianowanie.
    • Co się zmieniło w rozporządzeniu składkowym...
    • Kontrole w ramach POKL.
    • Obiecanki cacanki.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 107/Wrzesień 2010:

    • Zmiany w Ordynacji podatkowej.
    • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości.
    • Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości - sygnalizacja zmian.
    • O świadczeniach przedemerytalnych - prawie wszystko.
    • Co nas zaskoczy...
    • Urlopy szkoleniowe po nowemu.
    • Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
    • Edukacja bez dyskryminacji w POKL.
    • Problemy globalne.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 106/Lipiec/Sierpień 2010:

    • Dofinansowanie wypoczynku pracowników szkoły a podatek PIT - suplement.
    • Zamknięcie miesiąca w świetle KSR.
    • Wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy na tle orzecznictwa sądowego.
    • Wszystko o stosowaniu kary porządkowej.
    • Nauczanie religii w placówkach oświatowych.
    • Urlopowe wątpliwości w problemach Czytelników.
    • Zasady promocji i informacji w POKL.
    • Wąskie gardło.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 105/Czerwiec 2010:

    • Zasady oceny wniosku w POKL.
    • Dofinansowanie wypoczynku pracowników szkoły a podatek PIT.
    • Zmiany w zasadach prowadzenia rachunkowości - kontynuacja.
    • Zasady prawa pracy - warto o nich pamiętać (2).
    • Zarządzanie oświatą na szczeblu gminy, powiatu i województwa.
    • Zakaz konkurencji w stosunkach pracy.
    • Sezon na nauczycielskie świadczenie urlopowe.
    • Alter ego.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 104/Maj 2010:

    • Nadal są środki na oświatę w ramach POKL.
    • Kolejne nowe rozporządzenia w zakresie finansów publicznych.
    • Pobranie wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych - prawo czy obowiązek?
    • Zmiany w szczególnych zasadach rachunkowości.
    • Zasady prawa pracy - warto o nich pamiętać! (1).
    • Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.
    • Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego.
    • Istotna czy nieistotna... Oto jest pytanie.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 102/Marzec 2010:

    • Procedury w obszarze środowisko wewnętrzne - kodeks etyki.
    • Bony dla pracowników wciąż opodatkowane.
    • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego (2).
    • Warunki nabywania przez nauczycieli prawa do...
    • Przeglądanie akt osobowych (2).
    • Powoływanie i odwoływanie dyrektora placówki oświatowej.
    • Czas na "trzynastkę"
    • Rebus.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 101/Luty 2010:

    • Pracodawco nie daj się zaskoczyć - kilka istotnych spraw...
    • Wydawanie i prostowanie świadectwa pracy, cz. II.
    • Przeglądanie akt osobowych (1).
    • Emerytury mieszane, pomostowe, świadczenia kompensacyjne - przykładowe obliczenia.
    • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego (1).
    • Kasy rejestrujące w 2010 r.
    • Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - już opublikowane.
    • Domino Day.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 100/Styczeń 2010:

    • Odpowiedzialność dyrektora szkoły za wypełnianie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
    • PIT i VAT 2010 w telegraficznym skrócie.
    • Klasyfikacja i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
    • Urlopy - temat zawsze aktualny (2).
    • Przywrócenie pracownika do pracy przez sąd pracy.
    • Wydawanie i prostowanie świadectwa pracy, cz. I.
    • Nowe parametry płacowe i kodeksowe w nowym roku.
    • Odyseja.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
Zwiń listę
Rok 2009 Rozwiń
  • Doradca 99/Grudzień 2009:

    • Obowiązki płatnika składek (pracodawcy), wynikające z ustawy o emeryturach pomostowych.
    • Nowy nadzór pedagogiczny.
    • Urlopy - temat zawsze aktualny (1).
    • Roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
    • Podwyższenie limitu obrotów, uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT.
    • Klasyfikacje statystyczne a problem opodatkowania podatkiem VAT wynajmu szkolnych obiektów sportowych.
    • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych.
    • Milionerzy.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 97/Październik 2009:

    • Nauczycielskie świadczenie urlopowe a PIT po nowelizacji ustawy.
    • Podatek od nieruchomości a VAT.
    • Ewidencja dotacji ze środków GFOŚiGW - suplement.
    • Skutki prawne likwidacji oświatowej placówki publicznej (1).
    • Status wchodzących do zawodu.
    • O składkach słów kilka...
    • Umyślne i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych w orzecznictwie.
    • Błąd na błędzie.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 95/Lipiec/Sierpień 2009:

    • ZFŚS - tworzenie odpisu i świadczenie urlopowe (w pytaniach Czytelników).
    • Problemy około umowne i urlopowe - pragmatyka.
    • Szkolenia i służby BHP.
    • Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
    • Zasady stosowania obniżonych odsetek od zaległości podatkowych.
    • Skarga do sądu administracyjnego na orzeczenia GKO.
    • W końcu mamy trochę czasu, aby poplotkować.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 94/Czerwiec 2009:

    • Regulaminy płacowe.
    • Po ograniczeniu lub obniżeniu etatu - zawiłości w ruchu służbowym.
    • Bezpieczeństwo w szkole i placówce oświatowej.
    • Nieprawidłowości w DPZR.
    • Kiedy szkoła publiczna zapłaci podatek od nieruchomości w związku z wynajmowaniem pomieszczeń?
    • Program Operacyjny Kapitał Ludzki - co nowego w 2009 r.?
    • W jedności siła.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 92/Kwiecień 2009:

    • Nauczycielskie nagrody i wyróżnienia oraz tzw. trzynastka (2).
    • Wszystko o kwalifikacjach po zmianach.
    • Obowiązki dyrektora w zakresie opieki medycznej nad uczniami.
    • Wydatki strukturalne i ich ewidencja.
    • Interpretacja indywidualna. Wniosek ORD-IN.
    • Nadzwyczajne tryby wzruszania ostatecznych rozstrzygnięć komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1).
    • Musimy o tym koniecznie porozmawiać...
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 91/Marzec 2009:

    • Nauczycielskie nagrody i wyróżnienia oraz tzw. trzynastka (1).
    • Emerytury po 1 stycznia 2009 r.
    • Co nowego czeka pracowników oświaty w 2009 r.
    • Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
    • Opodatkowanie umów zleceń w 2009 r.
    • Postępowanie odwoławcze przed GKO.
    • Wkład własny...
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 89/Styczeń 2009:

    • Nowy wymiar urlopów macierzyńskich.
    • Postępowanie administracyjne w praktyce szkolnej, cz. II.
    • Niewygasające wydatki.
    • Nieprawidłowości w inwentaryzacji jednostek budżetowych, cz. II.
    • Nowości w prawie podatkowym.
    • Postępowanie prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
    • Dwa Michały.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
Zwiń listę
Rok 2008 Rozwiń
  • Doradca 87/Listopad 2008:

    • Okres przejściowy.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków.
    • Likwidowanie etatów pracowników szkół .
    • Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet.
    • Kilka stosunków pracy a pracownicze koszty uzyskania przychodów.
    • Wycena i części składowe budynków - wybrane problemy.
    • Charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych (9).
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 86/Październik 2008:

    • Ochrona pracy kobiet.
    • Kolejne "porządki" w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty.
    • Komu, jakie odprawy?
    • Powroty do pracy.
    • Zapisy dodatnie i ujemne w księgach jednostki.
    • Charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych (8).
    • Niższe opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w telegraficznym skrócie.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 85/Wrzesień 2008:

    • Charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych (7).
    • Dofinansowanie kształcenia zawodowego a podatek PIT.
    • KSR nr 4 a aktualizacja wyceny należności publicznych jednostek oświatowych.
    • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza. Część II.
    • Zgodnie z przepisami.
    • Dodatek specjalny dla pracowników szkół niebędących nauczycielami.
    • Nie tylko plan lekcji...
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 84/Lipiec/Sierpień 2008:

    • Charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych (6).
    • Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
    • Kolejne, nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
    • Obowiązek nowelizacji DPZR w związku ze zmianą szczególnych zasad rachunkowości.
    • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza. Część I .
    • Weryfikacja spraw kadrowych.
    • Zbieg egzekucji i odpowiedzialność pracodawcy.
    • Szykują się kolejne zmiany...
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 82/Maj 2008:

    • e-Deklaracje.
    • Charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych (4).
    • Ewidencja szczegółowa materiałów, kosztów, przychodów i funduszy.
    • Ruch służbowy w toku (2).
    • Spory ze stosunku pracy. Część II.
    • Podróże służbowe pracowników oświaty. Podróże zagraniczne.
    • Temat na zamówienie: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Część II.
    • Cudze chwalicie, swojego nie znacie...
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 81/Kwiecień 2008:

    • Temat na zamówienie: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
    • Spory ze stosunku pracy. Część I.
    • Zdążyć przed ruchem służbowym. Część I.
    • Podróże służbowe pracowników oświaty. Podróże krajowe.
    • Wybrane problemy opisu ewidencji szczegółowej do kont składników majątku trwałego, środków pieniężnych i rozrachunków.
    • Pracownicze koszty uzyskania przychodów w okresie nieświadczenia pracy.
    • Charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych (3).
    • Reklama dźwignią handlu.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 80/Marzec 2008:

    • Charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych - część 2.
    • Stołówka szkolna a VAT, w świetle wyroku WSA.
    • Wybrane problemy zamknięcia roku z uwzględnieniem zmian w szczególnych zasadach rachunkowości jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
    • Ustanie stosunku pracy. Część II .
    • Dylematy i kontrowersje.
    • Wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy w oświacie.
    • Kodeksowy wymiar czasu pracy w 2008 r.
    • Ach, ta wolna ręka ...
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 79/Luty 2008:

    • Charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych - część 1 Metamorfozy .
    • Startują konkursy w ramach PO Kapitał Ludzki.
    • Roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2007 r.
    • Rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki .
    • Inne formy przedszkolne.
    • Ustanie stosunku pracy.
    • Ile można potrącić z wynagrodzenia w 2008 r.?
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
  • Doradca 78/Styczeń 2008:

    • Piszemy wniosek w GWA - krok po kroku.
    • Temat na zamówienie: Zaliczki na zakupy gotówkowe .
    • Nowelizacja prawa podatkowego - sygnalizujemy zmiany.
    • Uprawnienia niepełnozatrudnionego nauczyciela.
    • Obowiązki dyrektora szkoły (placówki) w zakresie współdziałania z zakładową organizacją związkową.
    • Wstępne badania lekarskie i świadectwa pracy - po nowemu.
    • Odszkodowanie od pracownika.
    • Jak dwie krople wody.
    • Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach.
    • Wskaźniki i stawki.
Zwiń listę

UWAGA!

Treści umieszczone w czasopiśmie pt. "Doradca. Kadry, finanse, zarządzanie oświatą" mają charakter informacyjny i nie stanowią źródła prawa. Dany numer czasopisma opisuje stan prawny obowiązujący w czasie, w którym numer czasopisma został wydany. VULCAN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji publikowanych w elektronicznym archiwum czasopisma.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY