lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
 

Organizacja placówki oświatowej

Organizacja Optivum

Pakiet Organizacja Optivum to programy usprawniające wykonywanie najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zadań.

Pomagają w przygotowaniu arkusza organizacji szkoły, układaniu planu lekcji i grafiku dyżurów nauczycielskich, planowaniu i rozliczaniu zastępstw oraz godzin ponadwymiarowych.

Składniki pakietu

Dowiedz się więcej

Arkusz Optivum

Program wspiera dyrektora w procesie planowania organizacji jak również podczas tworzenia projektu planu finansowego. Umożliwia szczegółową analizę organizacji oraz jej wpływu na wysokość wynagrodzenia pracowników.

Arkusza Optivum lub modułu Arkusz systemu Sigma (udostępnianego przez samorząd) używają z powodzeniem dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i zawodowych. Jest on także pomocny przy planowaniu organizacji placówek pozaszkolnych, takich jak poradnie pedagogiczno-psychologiczne i bursy.

Dowiedz się więcej o programie Arkusz Optivum >
Dowiedz się więcej o module Arkusz systemu Sigma >

Plan lekcji Optivum

Plan lekcji Optivum to program do układania planu lekcji, który umożliwia planowanie zajęć zarówno w małych placówkach jak również w dużych wielozmianowych zespołach szkół.

Automatyczne układanie planu lekcji nie wyklucza możliwości dokonywania ręcznych zmian w rozkładzie zajęć. Dzięki temu można uwzględnić w planie lekcji zarówno możliwości lokalowe, jak i preferencje nauczycieli. Program ułatwia publikację planu lekcji w Internecie, a także umożliwia wysyłkę za pomocą poczty elektronicznej. Automatyczne układanie planu lekcji nie wyklucza możliwości dokonywania ręcznych zmian w rozkładzie zajęć. Dzięki temu można uwzględnić w planie lekcji zarówno możliwości lokalowe, jak i preferencje nauczycieli. Program ułatwia publikację planu lekcji w Internecie, a także umożliwia wysyłkę za pomocą poczty elektronicznej.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Zastępstwa Optivum

Program Zastępstwa Optivum ułatwia planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli na lekcjach i na dyżurach podczas przerw.

Aplikacja umożliwia również rozliczanie godzin ponadwymiarowych, uwzględniając między innymi sytuacje, gdy przydział obowiązków nauczyciela zmienia się w ciągu roku oraz gdy nauczyciel realizuje zajęcia według różnych pensów tygodniowych (np. 18- i 22-godzinnych).

Dowiedz się więcej
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY