Poniższy opis pakietu dotyczy tylko umów abonamentowych odnawianych w 2023 roku. W przypadku nowych umów zawieranych od 1.09.2023 r. oraz umów odnawianych od 1.01.2024 r. obowiązuje opis pakietu Organizacja VULCAN.

Organizacja Optivum

Pakiet Organizacja Optivum to programy usprawniające wykonywanie najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zadań. Pomagają w przygotowaniu arkusza organizacji szkoły, układaniu planu lekcji i grafiku dyżurów nauczycielskich, planowaniu i rozliczaniu zastępstw oraz godzin ponadwymiarowych.

W skład pakietu wchodzą programy:

Arkusz organizacyjny

Program Arkusz Optivum wspiera dyrektora w procesie planowania organizacji jak również podczas tworzenia projektu planu finansowego. Umożliwia szczegółową analizę organizacji oraz jej wpływu na wysokość wynagrodzenia pracowników. Arkusza używają z powodzeniem dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i zawodowych. Jest on także pomocny przy planowaniu organizacji placówek pozaszkolnych, takich jak poradnie pedagogiczno-psychologiczne i bursy.

 

Arkusz organizacyjny szkoły pod kontrolą dyrektora

arkusz-zdjecie-1.jpg

Z Arkuszem Optivum szybko i łatwo:

 • przygotujesz kompletny projektu planu finansowego szkoły, zarówno w układzie klasyfikacji budżetowej, jak i w układzie zadaniowym,
 • zasymulujesz opis organizacji na ostatnie cztery miesiące roku kalendarzowego,
 • opiszesz szkolny plan nauczania na cały cykl nauki,
 • skontrolujesz zgodności planów nauczania oddziałów z ramowymi planami nauczania,
 • przygotujesz plany nauczania oddziałów i na ich podstawie automatyczne utworzysz wynikających z nich przydziały,
 • opiszesz plany nauczania oddziałów wielospecjalnościowych,
 • przygotujesz aneks.

Plan lekcji

Plan lekcji Optivum to program do układania planu lekcji, który umożliwia planowanie zajęć zarówno w małych placówkach jak również w dużych wielozmianowych zespołach szkół. Dane pozwalające na ułożenie planu pochodzą wprost arkusza organizacyjnego.

Automatyczne układanie planu lekcji nie wyklucza możliwości dokonywania ręcznych zmian w rozkładzie zajęć. Dzięki temu można uwzględnić w planie lekcji zarówno możliwości lokalowe, jak i preferencje nauczycieli oraz szybko dostosować plan do zmian wynikających z odejścia ze szkoły oddziałów maturalnych.

Program ułatwia publikację planu lekcji w Internecie, a także umożliwia wysyłkę za pomocą poczty elektronicznej.

plan-lekcji-zdjecie-1.jpg

Program Plan lekcji Optivum pozwoli na szybkie i łatwe:

 • kontrolowanie liczby okienek zarówno w ciągu pojedynczego dnia, jak i w całym tygodniu, a także liczby dni pracy;
 • dostosowanie planu do zmian przydziałów obowiązków nauczycieli;
 • wprowadzenie modyfikacji uwzględniających możliwości lokalowe i indywidualne preferencje nauczycieli, dzięki funkcji ręcznej edycji planu.

Ergonomia planu lekcji

Nasz program do układania planu lekcji pozwala na ustalenie parametrów automatycznego sprawdzania poprawności planu według następujących kryteriów:

 • maksymalnej liczby godzin pracy w ciągu dnia poszczególnych nauczycieli,
 • maksymalnej liczby przedmiotów łatwych i trudnych w dniu,
 • maksymalnej liczby przejść między różnymi budynkami szkoły.

Planowanie zastępstw

Program Zastępstwa Optivum ułatwia planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli na lekcjach i na dyżurach podczas przerw. Aplikacja umożliwia również rozliczanie godzin ponadwymiarowych, uwzględniając między innymi sytuacje, gdy przydział obowiązków nauczyciela zmienia się w ciągu roku oraz gdy nauczyciel realizuje zajęcia według różnych pensów tygodniowych (np. 18- i 22-godzinnych). Z programem łatwo określisz, w jakich oddziałach kumulują się nieobecności nauczycieli, który nauczyciel nie mógł zrealizować materiału lub ile lekcji nie odbyło się z powodu wycieczek.

zastepstwa-zdjecie-1.jpg

Zastępstwa Optivum pozwolą na szybkie i łatwe:

 • kontrolowanie stawki godzinowej i selekcję tych czynności, za które należy nauczycielowi zapłacić,
 • przygotowanie zestawienia stanowiącego podstawę przygotowania listy płac,
 • określenie powodów i skutków nieobecności nauczycieli,
 • drukowanie i publikowanie w Internecie zaplanowanych zastępstw,
 • generowanie zestawień,
 • wyszukiwanie nauczycieli dostępnych na wskazanej lekcji w danym dniu.

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe

Minimalne

 • procesor: Intel Core i3
 • pamięć operacyjna RAM: 2 GB
 • miejsce na HDD: 200 MB
 • rozdzielczość monitora: HD

Zalecane

 • procesor: Intel Core i5
 • pamięć operacyjna RAM: 4 GB
 • miejsce na HDD: 1 GB
 • rozdzielczość monitora: Full HD

Wymagania programowe

Minimalne

 • system operacyjny: Windows 10/64 bit
 • przeglądarka: najnowsza wersja: Google Chrome, FireFox, Edge, Opera
 • oprogramowanie dodatkowe: MS Excel 2003

Zalecane

 • system operacyjny: Windows 10/64 bit
 • przeglądarka: Google Chrome (najnowsza wersja)
 • oprogramowanie dodatkowe: MS Excel w wersji 2007

Cennik

Roczne opłaty za Pakiet organizacyjny (ceny brutto)

Pakiet organizacyjny
XS (szkoły do 150 uczniów) (przedszkola)

1 165 zł

S (szkoły 151 - 300 uczniów) (inne placówki)

1 796 zł

M (szkoły 301 - 600 uczniów)

2 594 zł

L (szkoły 601 - 1200 uczniów)

2 991 zł

XL (szkoły pow. 1200 uczniów)

3 691 zł

Masz pytania? Chcesz zamówić program?

Aby dowiedzieć się więcej o programie lub złożyć zamówienie prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta VULCAN lub o wypełnienie formularza.

 

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.