lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu dotyczącego zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

Autor: Alicja Witkowska, radca prawny

Zmiana ustawy o systemie oświaty jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12), w którym Trybunał orzekł, że sposób i warunki oceniania, klasyfikowania oraz promowania w procesie nauczania w szkołach publicznych nie mogą być - tak jak dotychczas - przedmiotem regulacji prawnej rozporządzenia. Ponieważ ta materia dotyczy podstawowych praw i obowiązków uczniów, którym Konstytucja Rzeczypospolitej gwarantuje prawo do nauki, powinna być uregulowana w akcie normatywnym rangi ustawowej. Jest to niewątpliwie krok w dobrym kierunku, tak jak się to stało w przypadku objęcia ustawą problematyki rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół, uprzednio regulowanej przepisami rozporządzenia i statutów, również w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Po zmianie ustawy przepisom o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu poświęcony jest odrębny rozdział 3a. Szczegółowe warunki i sposób dokonywania ocen, klasyfikacji i promowania będą określony rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co do zasady, znowelizowana ustawa zawiera przepisy przeniesione z dotychczasowo obowiązującego aktu prawnego. Na uwagę zasługują natomiast następujące zmiany:

Czytaj dalej >

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij poniższy formularz i zapisz się na newsletter, a będziesz otrzymywać kolejne artykuły omawiające nowelizację ustawy. Bądź na bieżąco!

Pamiętaj! Po wypełnieniu formularza zaloguj się do skrzynki pocztowej i potwierdź adres mailowy.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY