lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Rewolucja VAT po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT

29 września 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że gminne jednostki budżetowe nie są samodzielnymi podatnikami VAT. Nie mogą wystawiać faktur VAT ani odliczać VAT.

 • W jaki sposób wyrok Trybunału wpływa na wszystkie gminy w Polsce?
 • Jakie nowe obowiązki za sobą niesie?
 • Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania?

Na te oraz wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia „Rewolucja VAT po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29.09.2015 r.”

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma najnowszą książkę Michała Szczypióra „Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe."

Publikacja podaje instrukcje oraz zarządzenia do wdrożenia konsolidacji VAT po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14.

Poprzednie publikacje Michała Szczypióra sprzedawały się w niespełna dwa tygodnie po wydaniu!

Dla kogo szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy pracowników księgowości jednostek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjdź, a będziesz wiedział:

 • jakie są nowe obowiązki szkół w zakresie raportowania do gminy,
 • kto i w czyim imieniu ma obowiązek wystawiać faktury VAT,
 • komu przysługują uprawnienia do odliczania VAT,
 • kto ma obowiązek prowadzić ewidencje sprzedaży i ewidencje zakupów, kto składa deklaracje podatkowe dla celów VAT,
 • kto monitoruje realizację dyscypliny finansów publicznych i kto za nią odpowiada.

Prowadzący szkolenie

Monika Mucha

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002 r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739, były współpracownik Roedl & Partner Oddział we Wrocławiu. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółki Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego.

 

Program szkolenia

Czas trwania szkolenia - 5 godzin dydaktycznych

Organy publiczne jako podatnicy podatku VAT w 2016 r. Nowe zasady rejestracji do VAT jednostek organizacyjnych gmin
 • Administracja samorządowa i jej status prawno podatkowy w 2016 r.
 • Uchwała NSA z 24 czerwca 2013 r. I FPS 1/13 i jej wpływ na status jednostek budżetowych
 • Znaczenie uchwały NSA w świetle polskiego porządku prawnego i kogo wiążą uchwały NSA. Co z jednostkami budżetowymi, które były zarejestrowane do VAT

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. nakazujący łączne rozliczanie podatku VAT – C 276/14
 • Rozliczenia podatku VAT przy świadczeniu usług pomiędzy gminami a jej jednostkami budżetowymi po uchwale NSA I FPS 1/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. oraz w świetle orzeczenia TSUE z 29.09.2015 r.
 • Rozliczenia podatku VAT pomiędzy Gminą a jej własnymi jednostkami budżetowymi po wyroku TSUE
 • Czynności realizowane pomiędzy obcymi jednostkami budżetowymi po wyroku TSUE. Korekty poprzednich rozliczeń VAT jednostek budżetowych
 • Obrót jednostek budżetowych obrotem gminy, powiatu, województwa po wyroku TSUE
 • Cząstkowe rozliczenia przekazywane przez szkoły do gmin po wyroku TSUE

Fakturowanie czynności w imieniu i na rzecz gminy przez szkoły (i inne jednostki budżetowe) po wyroku TSUE
 • Obieg faktur VAT w szkołach (i innych jednostkach budżetowych) po wyroku TSUE
 • Kasa fiskalna po uchwale NSA I FPS 1/13 oraz po wyroku TSUE
 • Fakturowanie i refakturowanie usług medialnych przy umowach najmu, dzierżawy po uchwale NSA
 • Nieodpłatne użyczenie wolnych powierzchni magazynowych przez samorządowy zakład budżetowy innej jednostce budżetowej po wyroku TSUE

Ogólne zasady odliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. po wyroku TSUE
 • Podatek naliczony-źródła podatku naliczonego w przypadku zakupów dokonywanych przez gminy, powiaty, województwa i ich jednostki organizacyjne w 2016 r.
 • Ogólnie o zmianach w strukturze podatku naliczonego na 2016 r.
 • Terminy rozliczeń podatku VAT naliczonego przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r. Terminy odliczania VAT
 • Sprzedaż mieszana po zmianach na 2016 r. a prawo do odliczeń podatku VAT naliczonego w 2016 r. Zmiany w 2016 r. Ustalanie prognozy przez JST z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego
 • Czynności zwolnione z VAT a współczynnik odliczania VAT w 2016 r.
 • Czynności niepodlegające opodatkowaniu a współczynnik odliczania VAT w 2016 r.
 • Przypadki braku prawa do odliczenia podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r.

Predefiniowanie VAT oraz prewspółczynnik: czyli nowe obowiązki organów władzy publicznej w 2016 r.
 • Metoda ilości zatrudnionych osób (tzw. metoda personalna)
 • Metoda ilości roboczogodzin (tzw. metoda czasowa)
 • Metoda obrotowa
 • Metoda powierzchniowa (tzw. wskaźnik powierzchniowy)

Dyskusja i odpowiedzi na pytania
 

Cena szkolenia

Koszt szkolenia to 450 złotych brutto od osoby. W tej cenie każdy uczestnik otrzymuje egzemplarz książki Michała Szczypióra „Gmina rozlicza VAT za jednostki budżetowe. Instrukcje oraz zarządzenia do wdrożenia konsolidacji VAT po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14”.

Wartość rynkowa publikacji to około 200 złotych.

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY