lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Artykuł 30

Artykuł 30a Karty Nauczyciela

Program Jednorazowy dodatek uzupełniający (Artykuł30) umożliwia JST bezproblemowe wyliczenie wysokości dodatków uzupełniających.

Dodatki te, należy wypłacić nauczycielom, w przypadku gdy ich roczne wynagrodzenie było niższe niż zagwarantowane w Karcie Nauczyciela (zgodnie z art.30a KN). Użycie programu daje pewność, że wszystkie obliczenia są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

x
Aktualizacje
x
Podręcznik użytkownika
x
Porady

Wsparcie dla pracowników JST i jednostek oświatowych

Dzięki współpracy jednostek oświatowych z JST proces zbierania i analizowania danych przebiega szybko i sprawnie. Kwoty dodatków dla nauczycieli są przygotowane w podziale na stopnie awansu zawodowego dla poszczególnych placówek.

Dane, które jednostki oświatowe wprowadziły do programu Płace VULCAN można elektronicznie przesłać do Jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Do Artykułu30 mają dostęp zarówno pracownicy JST, jak i pracownicy jednostek oświatowych, którzy w sposób elektroniczny dostarczają dane do JST.

Pomoc nie tylko raz w roku

Aplikacja dostarcza ogromne wsparcie w wyliczaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego, ale oprócz tego stanowi proste, przejrzyste i bardzo przydatne narzędzie analityczne wykorzystywane przez cały rok. Praca z Artykułem30 w trakcie roku gwarantuje:

Praca z Artykułem30 w trakcie roku gwarantuje:

  • bieżącą analizę napływających danych,
  • pełną wiedzę o aktualnym stanie wypłaconych wynagrodzeń w kontekście art.30KN,
  • możliwość szybkiego reagowania w związku z bieżącymi wypłatami.

Program na bieżąco informuje o wynagrodzeniach wypłaconych i należnych (minimum) nauczycielom w skali całej JST lub dla wybranej placówki.

W 2019 roku szkoły w blisko 500 samorządach co miesiąc eksportowały dane do Artykułu30.

Raporty i analizy na wyciągnięcie ręki

W programie Jednorazowy dodatek uzupełniający pracownik JST ma możliwość automatycznego sporządzania zestawień, raportów i wykresów na podstawie danych przesłanych przez wszystkie placówki.

Przykładowo, w raporcie Zestawienie wydatków w trakcie roku widać odchylenia, związane z wypłacanymi dodatkami/wyrównaniami.

  • Marzec - wypłata 13-tki
  • Czerwiec - Ekwiwalenty
  • Sierpień wrzesień - Jubileusz
  • Październik - Nagroda dyrektora

Aby sprawdzić czy na koniec roku wystąpi niedopłata wystarczy wymienione wyżej nadwyżki oraz średnie wydatki nanieść na brakujące miesiące.

 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i3
pamięć operacyjna RAM: 2 GB
rozdzielczość monitora: HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: najnowsza wersja Google Chrome, FireFox, Edge, Opera
Zalecane wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i5
pamięć operacyjna RAM: 4 GB
rozdzielczość monitora: Full HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: Google Chrome (najnowsza wersja)
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.