lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Akcesoria i materiały eksploatacyjne - Cennik

Nazwa
Cena brutto
Wykonanie nadruku kodów kreskowych
Bez nazwy szkoły, format 50 x 25 mm, 1000 szt. w paczce
75.00 - 103.00 zł
Z nazwą szkoły, format format 50 x 25 mm, 1000 szt. w paczce
75.00 - 103.00 zł
Wykonanie kart bibliotecznych
Karty papierowe do zalaminowania, format 90,0 x 55,0 mm, 100 szt. w paczce
40.00 zł
Karty plastikowe PVC 1 szt. (cena ustalana indywidualnie)
do 3.00 zł
Czytnik kodów kreskowych
760,00 zł
1 852, 00 zł
Papier z giloszem
Dla szkoły podstawowej*
N01a, niebieski, A4, 100 szt. w paczce
25,62 zł
N02a, niebieski z paskiem, A4, 50 szt. w paczce
13,42 zł
Dla gimnazjum
P03a, pomarańczowy, A4, 100 szt. w paczce
25,62 zł
P04a, pomarańczowy z paskiem, A4, 50 szt. w paczce
25,62 zł
Dla szkoły zawodowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Z15a, żółty, A4, 50 szt. w paczce
13,42 zł
Z16a, żółty z paskiem, A4, 50 szt. w paczce
13,42 zł
Dla technikum, liceum zawodowego i liceum technicznego (bez egzaminów eksternistycznych)
R07a, różowy, A3, 50 szt. w paczce
25,62 zł
R08a, różowy z paskiem, A3, 50 szt. w paczce
25,62 zł
Dla liceum ogólnokształcącego*, liceum profilowanego i dla kończących szkoły średnie na podstawie egzaminów eksternistycznych
R09a, różowy, A4, 100 szt. w paczce
25,62 zł
R10a, różowy z paskiem, A4, 50 szt. w paczce
25,62 zł
Dla szkoły policealnej i pomaturalnej oraz dyplomy uzyskania tytułu zawodowego
B13a, brązowy, A4, 100 szt. w paczce
25,62 zł
B14a, brązowy, A3, 50 szt. w paczce
25,62 zł
Dla szkoły artystycznej
S19a, zielony, A4, 50 szt. w paczce
15,00 zł
S20a, zielony z paskiem, A4, 25 szt. w paczce
15,00 zł
S17a, zielony, A3, 50 szt. w paczce
15,00 zł
S18a, zielony z paskiem, A3, 25 szt. w paczce
15,00 zł
Do druku legitymacji szkolnych**
MEN-I/1, różowy, A4, 25 szt. w paczce (do druku 200 legitymacji)
15.00 zł
MEN-I/2, różowy, A4, 25 szt. w paczce (do druku 200 legitymacji)
15.00 zł
MEN-I/3-N , różowy, A4, 25 szt. w paczce (do druku 200 legitymacji)
15.00 zł
MEN-I/4-N, różowy, A4, 25 szt. w paczce (do druku 200 legitymacji)
15.00 zł

* Gilosze do świadectw promocyjnych szkoły podstawowej oraz gilosze do świadectw promocyjnych liceum ogólnokształcącego są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Gilosze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplomy i zaświadczenia nie posiadają zabezpieczeń Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. [§ 19. 2.]

** Oferowane gilosze mogą być używane tylko do 31 sierpnia 2020, są to wzory zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych i zachowują ważność do czasu odpowiednio zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole albo zakończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania przedszkolnego.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY