lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Reforma oświaty

Zapraszamy na szkolenia dla samorządów i dyrektorów szkół

Reforma oświaty stawia przed samorządami i dyrektorami szkół wiele wyzwań. Jeśli chcesz wiedzieć:

 • Jak przekształcić gimnazjum w szkołę podstawową?
 • Jak zaplanować ruch kadrowy po wprowadzeniu przepisów ustawy "Prawo oświatowe"?
 • Jak sporządzić arkusz organizacyjny w nowej rzeczywistości szkolnej?

Ponadto na zakończenie każdego szkolenia odbędzie się krótka prezentacja narzędzia wspierającego zarządzanie oświatą w okresie zmiany systemu edukacji – aplikacji Sigma, w tym modułu Arkusz.

Zapraszamy na nasze szkolenia!

Zapisz się na szkolenie

Jak prawidłowo przygotować statut i uchwałę przekształcającą szkoły w kontekście nowych przepisów oświatowych?

 • Podstawa prawna sporządzenia uchwały przekształcającej szkoły
 • Sporządzanie uchwały przekształcającej szkoły - studium przypadku
 • Zmiany w innych ustawach będących konsekwencją wprowadzenia nowego ustroju szkolnego
 • Konstrukcja statutu szkoły na podstawie ustawy Prawo oświatowe - omówienie
Zapisz się na szkolenie

Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej?

 • Organizacja pracy szkoły - dokumenty do przekazania w momencie likwidacji
 • Przygotowanie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowanie dokumentacji finansowej
 • Przejęcie majątku szkoły – przygotowanie niezbędnych dokumentów
Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Jak przygotować się do ruchu kadrowego i opracować arkusz organizacji w świetle reformy oświaty?

 • Informacje wstępne
 • Arkusz organizacji a ruch kadrowy
 • Praktyczne rozwiązania trudnych problemów kadrowych
 • Jak efektywnie wykorzystać narzędzie wspierające zarządzanie oświatą w okresie zmiany systemu edukacji – prezentacja aplikacji Sigma, w tym modułu Arkusz
Zapisz się na szkolenie

Zadania samorządów oraz dyrektorów szkół w kontekście projektowanych zmian w ustroju szkolnym od 2017 r.

 • Zmiany w ustroju szkolnym
 • Projekt ustawy Prawo oświatowe zastępującej ustawę o systemie oświaty – analiza i interpretacja (druk nr 1030)
 • Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (druk nr 1031)
 • Działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sieci szkół
 • Omówienie projektów uchwał
 • Uczeń, nauczyciel, pracownik niepedagogiczny i dyrektor szkoły w sytuacji wdrażania zmian
 • Zmiany w prawie pracy
 • Status prawny pracowników oświaty (nauczycieli i pracowników niepedagogicznych) w związku z nową strukturą organizacyjną różnych typów szkół
 • Jak przygotować się do projektowanej zmiany?
Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Zmiany w prawie oświatowym w 2017 r. - zadania i obowiązki powiatu

 • Założenia reformy oświaty
 • Przekształcenia szkół i dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej
 • Rozwiązania przejściowe w ustawie – KN
 • Rozwiązanie stosunków pracy i przenoszenie w stan nieczynny
 • Urlop dla podratowania zdrowia w okresie wygaszania i przekształcenia szkół
 • Zmiany w innych ustawach będących konsekwencją wprowadzenia nowego ustroju szkolnego
Zapisz się na szkolenie
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY