lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Artykuły

Raport o nauczycielach

14 października 2015 autor VULCAN Sp. z o.o. Zarządzanie oświatą

 

Doświadczeni i wykształceni

Nauczyciele są coraz starsi – wynika z badań firmy VULCAN. Jednak daleko im do wieku emerytalnego, więc w szkołach brakuje miejsc pracy dla młodych nauczycieli.

Z danych analizowanych przez firmę VULCAN wynika, że w wszystkich szkołach publicznych w Polsce średnia wieku nauczycieli wciąż się zwiększa.

Nauczyciele są coraz starsi – od września 2007 r. do września 2014 r. średni wiek nauczyciela zwiększył się o ok. 3,5 roku. W tym czasie:

  • odsetek nauczycieli w wieku do 30 lat spadł o połowę (z 14,2 proc. do 7,4 proc.);
  • udział nauczycieli w wieku do 40 lat spadł o 10 punktów procentowych (z 39,2 proc. do 29,3 proc.);
  • udział nauczycieli w wieku powyżej 50 lat prawie się podwoił z 10,5 proc. do 20,1 proc.).
Wykres 1. Średni wiek nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorządy. Oprac. VULCAN sp. z o.o. we współpracy ze Związkiem Miast Polskich na podstawie danych SIO.

Jedną z ważnych przyczyn wzrostu średniego wieku nauczycieli i braku nowych jest niż demograficzny. Jednakże polscy nauczyciele wciąż się kształcą - uważa Jacek Różycki, prezes zarządu spółki VULCAN. - Dane pokazują, że nie tylko mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, ale także nieustannie dbają o swój rozwój, zdobywając nowe kompetencje.

Dane z analiz potwierdzają opinię prezesa Jacka Różyckiego.

Wykres 2. Udział nauczycieli z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym w ogólnej liczbie nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez JST. Oprac. VULCAN we współpracy ze Związkiem Miast Polskich na podstawie danych SIO.

Kilka faktów na temat stopni i wykształcenia nauczycieli samorządowych szkół i przedszkoli:

  • 95 procent polskich nauczycieli ma tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne.
  • Stale, choć w ostatnich latach wolniej, rośnie udział nauczycieli dyplomowanych – w skali kraju jest ich ponad 55 proc., a w niektórych samorządach odsetek nauczycieli dyplomowanych przekracza nawet 70 proc.
  • Na bardzo niskim poziomie (poniżej 3 proc.) utrzymuje się udział nauczycieli stażystów. To znaczy, że w oświacie tylko trzech na 100 nauczycieli, to nauczyciele zaczynający pracę w zawodzie.
Zmieniające się otoczenie, oczekiwania rodziców dotyczące komunikacji, a także coraz bardziej powszechne rozwiązania takie jak dzienniki elektroniczne, różnorodne aplikacje mobilne na urządzenia przenośne, materiały multimedialne stawiają przed nauczycielami kolejne wyzwania, dlatego zwiększa się znaczenie nieustannego ich rozwoju. – podkreśla prezes Jacek Różycki – Rozwoju rozumianego jako odpowiedź na rzeczywiste potrzeby polskiej oświaty.

Wykres 3. Struktura stopni awansu zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez JST – porównanie stanów w dniach: 30.09.2007 i 30.09.2014 Oprac. VULCAN we współpracy ze Związkiem Miast Polskich na podstawie danych SIO.

VULCAN sp. z o.o.

W firmie VULCAN rozumiemy, jak ważne jest we wspieraniu zarządzania oświatą uwzględnienie rozwiązań, specyfiki gminy, powiatu, województwa. Dlatego oprócz standardowej oferty, staramy się zaproponować naszym Klientom rozwiązania szyte na miarę, dostoso-wane do indywidualnych potrzeb.

Stale się zmieniamy i rozwijamy. Rozszerzamy zakres naszych usług, by w jak największym stopniu być dla Państwa wsparciem, ale także partnerem w zarządzaniu oświatą.

Proponowane analizy i usługi doradcze wspomagają menedżerów na każdym szczeblu zarządzania, a innowacyjne produkty ułatwiają codzienną pracę i podejmowanie decyzji. Nasze rozwiązania z sukcesem wdrażane są w szkołach i samorządach w całej Polsce i zyskują wielu zwolenników.

To dzięki zaangażowaniu i pasji wielu ludzi, a także dzięki partnerskim relacjom i stałej współpracy z samorządami i placówkami oświatowymi jesteśmy w stanie tworzyć rozwiązania skuteczne, usprawniające funkcjonowanie, ograniczające koszty, ale przede wszystkim – godne zaufania. I to zobowiązuje – jesteśmy blisko Klientów, aby zawsze ich wspierać.


Sprawdź nasze szkolenia dla nauczycieli.
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY