Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Dotacje - jak zmieniły się przepisy

xAlicja Witkowska, 2016-10-06

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw), dotycząca dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przedszkolom i szkołom niepublicznym ma na celu zmniejszenie stopnia ogólności przepisów art. 80 oraz 90 ustawy, budzących liczne wątpliwości interpretacyjne zarówno dla organów dotujących, jak i beneficjentów tych dotacji. Ustawodawca zmierza również do zwiększenia przejrzystości w postępowaniu dotacyjnym.

Znowelizowane przepisy jednoznacznie zobowiązują organ dotujący do aktualizacji wysokości dotacji, jeżeli w trakcie roku budżetowego uległ zmianie plan dochodów lub wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie służącym do ustalenia wysokości dotacji. Uregulowano sposób kalkulacji wypłacanych dotacjigminy wiejskiej, gminy wiejsko-miejskiej, roku budżetowego czy też wskaźnika liczby mieszkańców. Co istotne, znowelizowane przepisy wprowadzają obowiązek publikacji w biuletynie informacji publicznej danej jednostki samorządu terytorialnego podstawowych kwot dotacji, a także przewidywanej liczby uczniów, czyli danych niezbędnych do ustalania wysokości wypłacanych dotacji. W założeniu ustawodawcy zmienione przepisy mają znacznie ułatwić beneficjentom dokonanie weryfikacji wysokości dotacji ustalonej przez JST.

Zrezygnowano z obowiązku uwzględniania podczas ustalania wysokości dotacji środków z budżetu Unii Europejskiej przyznanych danej jednostce na cele edukacyjne. Oznacza to odstąpienie od podwójnego dotowania beneficjentów.

Idąc w sukurs licznym zastrzeżeniom i wątpliwościom interpretacyjnym osób prowadzących niepubliczne przedszkola, a także samych gmin, gmina, na której terenie brak jest przedszkola samorządowego, będzie obowiązana ustalić wysokość dotacji w odniesieniu do jednostki podobnej do niej pod względem terytorialnym, ludnościowym i ekonomicznym. Ponadto organ dotujący podczas ustalania wysokości dotacji nie będzie uwzględniał środków finansowych, których źródłem jest część oświatowa subwencji ogólnej, otrzymanej na niepełnosprawne dziecko.

Wprowadzana nowelizacja budzi wątpliwości Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, której przedstawiciele zgłaszają m.in. brak wyjaśnienia ustawowego pojęcia wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub przedszkole, a także brak regulacji prawnej dotyczącej zasad i podmiotu ustalającego to wynagrodzenie, które zalicza się do wydatków bieżących danego beneficjenta dotacji.


Prawo OptivumxNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x