vulcan

Razem dla lepszej oświaty. Blog

Dwa rozdziały a problem niemały

xTadeusz Konarski, 2016-05-04

„Dwa rozdziały a problem niemały”- tak w firmie Vulcan zatytułowaliśmy cykl szkoleń, które zostały opracowane po wejściu w życie artykułu 32. tzw. ustawy okołobudżetowej na 2015 rok.

W ślad za tym przepisem do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzono dwa nowe rozdziały: 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” i 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”.

Przepisy te miały, przynajmniej w założeniu Ministerstwa Finansów, umożliwić odrębne ewidencjowanie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez poszczególne przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym są samorządy, wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych. Zmiany weszły w życie w czasie, kiedy większość samorządów miała już uchwalone budżety na 2015 rok. Natomiast paragraf 2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nakazywał jednostkom samorządu terytorialnego dostosować uchwałę budżetową do przepisów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia - czyli do 31 marca 2015 roku. Oczywiście w samorządach dostosowano uchwały budżetowe, zmieniono plany finansowe jednostkom oświatowym, zrealizowano wydatki w 2015 roku, zamknięto rok budżetowy, ale problem pozostał. Mają z nim kłopot zarówno skarbnicy, jak i główni księgowi w jednostkach, mają też dyrektorzy i naczelnicy. Szybko rozwiali też swoje nadzieje ci, którzy sądzili, że przecież przepis mówiący o tym, że na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego skończy swój żywot z końcem 2015 roku. Nic podobnego! Okazało się, że w ustawie „okołobudżetowej na rok 2016 ” (w ustawie z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 - ) znalazł się artykuł 13., który podtrzymał dotychczasowe rozwiązanie – „w roku 2016 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań”.

Problem pozostał, a tym problemem jest sposób księgowania wydatków w wyżej wspomnianych rozdziałach. O ile wyliczenie pieniędzy, które samorząd otrzyma na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży nie jest trudne (bo mamy algorytm, za pomocą którego to się wylicza i mamy załącznik do tzw. metryczki), o tyle problemem jest księgowanie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej danych rozdziałów wydatków z tym związanych. To wyzwanie niezwykle trudne, ponieważ oprócz wydzielenia wydatków osobowych przeznaczonych na płace w związku z realizacją tego zadania, trzeba wydzielić wszystkie inne koszty przeznaczone na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami, a więc np. oddzielnie dla tych uczniów trzeba policzyć koszty mediów czyli wody, prądu itd., wydzielić płace pracowników administracyjnych, obsługowych szkół i wiele, wiele innych.


Podczas Kongresu Księgowych Oświaty chcemy omówić kilka możliwych metod księgowania wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i metodami pracy i podzielić się doświadczeniami w realizacji tego zadania w 2015 roku. Wyrażamy nadzieję, że przyczyni się to do rozwiania bardzo wielu wątpliwości -a tym samym podniesie poziom naszych kompetencji. Czy uda się znaleźć rozwiązanie na ten niemały problem. Wierzymy, że tak i właśnie dlatego zapraszamy na kongres…


xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# finanse w oświacie, # prawo oświatowe, # zarządzanie oświatą

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x