vulcan

Razem dla lepszej oświaty. Blog

Jakie wydatki placówka oświatowa powinna klasyfikować w rozdziałach 80149 i 80150?

xMarta Górka, 2016-04-22

Jakie wydatki placówka oświatowa powinna klasyfikowaćw rozdziałach 80149 i 80150?

Tegoroczna ustawa okołobudżetowa1 utrzymała obowiązek wyodrębnienia w planach finansowych placówek oświatowych wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Jest to temat, który nadal wzbudza kontrowersje, szczególnie w kontekście obowiązku wydatkowania na realizację tych zadań środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Równocześnie jest to zagadnienie, które powoduje wiele problemów w trakcie codziennej realizacji zadań przez głównego księgowego placówki oświatowej.

Jakie wydatki wiążą się z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy?

Zgodnie z interpretacją MEN2 przez wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym również wydatków: na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły, na wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenia dyrektora i wicedyrektorów szkoły, itp. Należy tutaj nadmienić, że takie podejście jest zgodne ze sposobem naliczenia subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Interpretacja MEN nadal nie rozstrzyga wątpliwości związanych z klasyfikacją wydatków w rozdziałach 80149 i 80150, ponieważ nie odniesiono się do kwestii sposobu, w jaki wydatki te miałyby być przeliczane i księgowane w niniejszych rozdziałach. Jest to zagadnienie niezwykle istotne z uwagi na zasady rachunkowości, jakie zobowiązana jest stosować każda jednostka sektora finansów publicznych, w tym także placówka oświatowa. Nasuwa się bowiem pytanie jak opisać i zaksięgować te faktury, które tylko w części będą księgowane w rozdziałach 80149 i 80150 (np. fakturę za prąd).

W trakcie Kongresu zaprezentujemy Państwu praktykę klasyfikacji wydatków w rozdziałach 80149 i 80150. Pokażemy również wpływ wybranej metody klasyfikacji środków na obieg dokumentów księgowych i politykę rachunkowości obowiązującą w placówce oświatowej.


1  Zob. art. 13 Ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, Dz.U. 2015 poz. 2199.

2  Opinia dostępna pod adresem https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyodrebnianie-srodkow-na-specjalna-organizacje-nauki-i-metod-pracy-art-32-tzw-ustawy-okolobudzetowej.html, data dostępu: 20.04.2016 r.

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# finanse w oświacie, # prawo oświatowe, # zarządzanie oświatą

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x