Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Koniec roku szkolnego po nauczaniu zdalnym - jakie zadania stoją przed użytkownikami e-dziennika?

xEwa Tonder, 2021-05-19

Zamykanie roku w e-dziennikuDziennik elektroniczny znacznie ułatwił naukę zdalną – nauczyciele mogą planować lekcje, zadania domowe, sprawdziany, przesyłać materiały do realizacji, rodzice mogą łatwo i szybko kontrolować postępy swoich dzieci, a uczniowie w każdej chwili mają dostęp do realizowanych na zajęciach treści.

Bieżący rok szkolny to bardzo trudny czas nie tylko dla uczniów i rodziców ale również dla nauczycieli i pracowników szkół. Nauczanie zdalne było wyzwaniem dla wszystkich. I mimo, że większość z nas sobie już świetnie radzi w tej dziedzinie, a w trakcie pandemii rozwinęliśmy wszyscy umiejętności komunikacji na odległość poprzez różne aplikacje, to czekamy aż ten trudny rok szkolny się skończy.

Wraz z końcem roku szkolnego należy przygotować się do przeprowadzenia pewnych działań w dzienniku UONET+. W zależności od roli, jaką pełnimy w szkole, zakres zadań będzie inny.

Zadania nauczyciela

Zaczynamy od zadań nauczycieli – oni pierwsi muszą wystawić oceny końcowe z prowadzonych przez siebie zajęć, a także zweryfikować i uzupełnić tematy wszystkich zrealizowanych lekcji oraz zaznaczyć frekwencję. W niektórych szkołach nauczyciele mogą wystawić również proponowane oceny z zachowania.

Zadania wychowawcy

Trochę więcej obowiązków mają wychowawcy – oprócz wystawienia ocen z zachowania (ocen opisowych w klasach 1-3 lub szkołach specjalnych) powinni sprawdzić czy tematy i frekwencja są uzupełnione przez nauczycieli prowadzących zajęcia w ich klasie. Następnie określają promocję uczniów. Dziennik elektroniczny podpowie automatycznie, którzy uczniowie powinni być promowani (bądź nie) na podstawie wprowadzonych ocen końcowych i frekwencji, ale ostateczna decyzja o promocji ucznia należy do wychowawcy. Jeżeli powyższe kroki są wykonane wychowawca przygotowuje się do wydruku świadectw i arkuszy ocen.

Przed wydrukiem powinien sprawdzić listę i nazwy przedmiotów, które są przypisane do oddziału oraz wprowadzić odpowiednie ich oznaczenie (np. określenie poziomu języka, które powinno się opierać na zapisach ustawy Prawo Oświatowe albo określenie czy dany przedmiot jest realizowany jako przedmiot dodatkowy). Jeżeli w oddziale są uczniowie, którzy mieli szczególne osiągnięcia, to należy sprawdzić czy informacje o tych osiągnięciach są wprowadzone w ich kartotekach (wraz z zaznaczonym parametrem, że mają drukować się na świadectwach). Kolejnym krokiem jest wskazanie odpowiedniego szablonu świadectwa/arkusza ocen i przygotowanie wydruku dla każdego ucznia. Zanim wydrukujemy świadectwo na właściwym giloszu, zróbmy najpierw próbę na zwykłym papierze, albo podgląd pdf.

Może się zdarzyć, że będą uczniowie, którzy mają egzaminy poprawkowe w sierpniu – wtedy wychowawca powinien uzupełnić wyniki egzaminów u takich uczniów, zweryfikować ich promocję i dopiero wtedy wydrukować świadectwo/arkusz ocen.

Zadania dyrektora

Dyrektor przed zamknięciem roku szkolnego powinien sprawdzić wszystkie dzienniki elektroniczne (nie tylko szkolne, ale również dziennik przedszkola, dziennik świetlicy, dzienniki specjalistów czy dzienniki innych zajęć). Pomocne w tym są różnego rodzaju raporty kontrolne dostępne w systemie UONET+. Pomogą one również zebrać informacje na temat realizacji rozkładów materiału oraz osiągnięć czy frekwencji uczniów.

Zadania administratora

Zadaniem administratora jest zarchiwizowanie dzienników elektronicznych po zamknięciu roku szkolnego. Jeżeli administrator otrzyma informację, że wszystkie dane zostały uzupełnione, a dzienniki są sprawdzone i kompletne – wykonuje kopię XML każdego dziennika i zapisuje ją na nośniku danych. Najlepszym czasem na zrobienie kopii dzienników jest początek września nowego roku szkolnego. Wcześniej jednak można przygotować dziennik elektroniczny do nowego roku szkolnego – założyć nowe oddziały, utworzyć dzienniki zajęć innych czy dzienniki specjalistów oraz dodać nowych użytkowników, np. gdy już wiadomo, że pojawią się nowi nauczyciele.

Zadania sekretarza

Sekretarz szkolny po egzaminach poprawkowych przypisuje uczniów niepromowanych do odpowiednich oddziałów albo zaznacza opuszczenie przez nich szkoły. Jeżeli administrator założył nowe oddziały, to może również (po rekrutacji) wprowadzać do nich dane uczniów lub dane dzieci w oddziałach przedszkolnych.


A o czym pamiętać rozpoczynając nowy rok szkolny? O tym, i na wiele innych tematów porozmawiamy podczas konferencji online skierowanej do użytkowników dziennika elektronicznego UONET+ w szkołach i przedszkolach.

Zapraszamy na konferencję

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# E-dziennik, # edukacja zdalna

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x