Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Marcowy numer "Doradcy" pełen informacji!

xVULCAN , 2018-03-16

Pierwszy z wiosennych miesięcy, zgodnie ze znanym przysłowiem, raczy nas albo silnymi mrozami albo wiosenną aurą. Tymczasem, jak w każdym miesiącu roku szkolnego i w marcu czeka na Was oczywiście nowy numer „Doradcy” – pisma poświęconego tematyce kadr, płac i finansów oświatowych. Czym będą żyły placówki oświatowe w końcówce pierwszego kwartału? Dziś na blogu podsumowanie najciekawszych tematów.

Wynagrodzenia i podwyżki bez tajemnic

Marcowy numer „Doradcy” otwiera dział Płace. Znajdziecie w nim artykuł Krystyny Rybasz – Szponar, a w nim pełen przegląd rozporządzeń regulujących zasady ustalania wynagrodzenia oraz wysokość minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli. Autorka pochyla się nad zmianami, jakie znalazły się w Karcie Nauczyciela w związku z ustawą o finasowaniu zadań oświatowych. W tekście znajdziecie omówienie zagadnienia urlopów dyrektorskich i schemat naliczania ekwiwalentu pieniężnego za należny urlop. Nie zabraknie też obrazowych przykładów, które pomogą szybko zorientować się w zmianach.

Na straży tajemnic pracodawcy

Zmiany w Karcie Nauczyciela oznaczają również nowości w przepisach prozdrowotnych i prorodzicielskich. Teresa Konarska podsumowuje najważniejsze z nich w tekście “Zdrowie i rodzicielstwo po zmianach”, który znajdziecie w dziale Prawo Pracy. Zrównanie absencji chorobowej do 182 dni, procedury związane z orzekaniem urlopu zdrowotnego i jego udzielania czy urlop uzupełniający dla nauczycieli szkół feryjnych to tylko niektóre tematy, które zostały w wyczerpujący sposób opisane w materiale.

Dobro zakładu pracy i zdrowie pracownika

Na czym polega obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i na kim spoczywa takie zobowiązanie? Jakie informacje pracownicy są zobowiązani zachować w tajemnicy? W kolejnym tekście dedykowanym prawu pracy czeka na Was opracowanie Izabeli Serwatki, podsumowujące kluczowe kwestie z tej dziedziny. Autorka radzi też, jak postępować w trudnych dla pracodawcy sytuacjach, jak kradzież mienia i inne zachowania godzące w dobro zakładu pracy. Kwestia dyspozycyjności pracowników, zasady dbałości o dobra niematerialne czy zasady często zawieranego w umowach zakazu konkurencji, to kolejne kwestie, które przybliży Wam to opracowanie.

Tekst zamykający dział Prawo Pracy poświęcono badaniom profilaktycznym pracowników oświatowych. Mieczysław Górecki przypomina o obowiązku kierowania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami na profilaktyczne badania lekarskie, zarówno przed przystąpieniem do pracy, jak i w trakcie trwającego stosunku pracy. W tekście znajdziecie również informacje, które pomogą w poprawnym wystawieniu skierowania pracowników na takie badania, wraz z prezentacją jego urzędowego wzoru.

Rachunki wygaszanych szkół i szczelniejszy VAT

Jak rozwiązać problem ksiąg ratunkowych w wygaszanych gimnazjach? Artykuł „Sprawozdanie finansowe a reforma systemu oświaty” autorstwa Bożeny Rudnickiej przytacza przypadki placówek likwidowanych i przekształcanych, znajdziecie w nim również obrazowe przykłady prawidłowego odzwierciedlenia sytuacji szkoły w dokumentach. Materiał czeka na Was w dziale Rachunkowość.

Sąsiadujący z nim dział Podatki w marcowym numerze „Doradcy” poświęcono zagadnieniom związanym z uszczelnianiem VAT. Daniel Wojtacki w swoim tekście zwraca uwagę na dwie ważne kwestie: koniec okresu przejściowego dla przekazywania danych z ewidencji VAT w formie JPK oraz nowy mechanizm uszczelniania VAT – tzw. mechanizm podzielonej płatności.

Tradycyjnie „Doradcę” zamykają tematy związane z Finansami i Zamówieniami Publicznymi. Jolanta Wasiel kontynuuje temat zasady konkurencyjności, poruszany już na łamach poprzednich numerów, zaś Norbert Gil w tekście „Kino, kolacja czy spacer” analizuje kwestie zakupu audycji oraz czasu antenowego emisji filmu. Jak zawsze życzymy Wam udanej i owocnej lektury.

Przypominamy, najnowszy numer „Doradcy” dla subskrybentów wersji elektronicznej czeka tutaj.

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x